Een gastbijdrage van Henry Pool (Zuid-Afrika).

U herinnert zich allemaal vast nog wel het Bijbelse verhaal van Jozef. Hij legde de droom van de farao uit en voorspelde een tijd van grote droogte.

Ik zou toch denken dat daar echt wel wat wetenschap bij betrokken moet zijn geweest. De Egyptenaren stonden erom bekend dat ze het niveau van de Nijl nauwkeurig in de gaten hielden en het lijkt mij denkbaar dat de gevangenis waar Jozef in belandde, op of nabij die rivier was.

Als dat zo was, dan lijkt het natuurlijk ook wel mogelijk dat Jozef de metingen van de hoogte van de Nijl zelf deed of ze moest controleren. Dergelijke metingen zouden hem dan alle aanwijzingen hebben gegeven die hij nodig had, vooral als er inderdaad getallen waren van de hoogte van de Nijl van vele jaren terug in de geschiedenis aldaar...

Er is namelijk een rapport hierover van 1985 door William Arnold. [Dit was natuurlijk voordat ze begonnen met de onzin dat klimaatsverandering wordt veroorzaakt door een volstrekt onschuldig sporengas, koolstofdioxide].

Gaan we naar pagina 9 van dit report, dan zult u merken dat William in 1985 voorspelde dat de Nijl op een minimum niveau zou zijn in 1990. Ik heb dit zelf uit verschillende hoeken nog eens goed bekeken en ik heb deze datum herberekend. In alle gevallen kwam ik op een datum van rond de 1995. Dit was bijv. door te kijken naar

  1. Mijn eigen statistische analyse van alle dagelijkse gegevens van 54 weerstations van over de hele wereld.
  2. De magnetische veldsterktes op de zon.
  3. De positie van bepaalde planeten die Arnold had genoemd in zijn rapport.
  4. De algemene toename van bijv. ozon, vooral sinds 1995.

De afgelopen decennia zijn er in de Nijl natuurlijk heel veel grote dammen en irrigatiesystemen geïnstalleerd en dit alles zal de meting van de hoogte van de rivier de Nijl zoals deze nu staat, zeker beïnvloeden. Maar het principe dat door Arnold en zijn voorgangers, namelijk Wolf en Gleissberg , gesteld werd, i.c. het bestaan van een 80-90 jarige weercyclus, blijft hetzelfde. Er zijn dus perioden van meer – of minder – regen rond de evenaar, waarschijnlijk als gevolg van een afname of toename in de intensiteit van bepaalde types straling van de zon.

Statistisch gesproken, gaan we dus nu naar een periode van meer regen rond de evenaar. Een logisch gevolg hiervan is dat er minder neerslag beschikbaar zal zijn voor de hogere breedtegraden, 40-50. [Dat heeft volgens mij o.a. te maken met de maximale hoeveelheid waterdamp die beschikbaar kan zijn in de atmosfeer, wat dan weer een functie is van de echte gemiddelde temperatuur op aarde].

Dat er inderdaad een verband is met weersgesteldheden en de Gleissberg-cyclus was eigenlijk al heel lang bekend in de toen bestaande rapporten:

Er zijn echter ook meer recente onderzoeken hierover verschenen, namelijk

  1. The ‘persistence of the Gleissberg 88-year solar cycle over the last 12,000 years: Evidence from cosmogenic isotopes’. Zie hier.

  2. A simple conceptual model to interpret the 100 000 years dynamics of paleo-climate, waar de Gleissberg bepaald wordt op 86.5 years en dat klopt erg goed met mijn eigen metingen. Zie hier.  

Persoonlijk geloof ik dat er in 2014, na de dubbele pool switch op de zon, een nieuwe Gleissberg-cyclus is begonnen. Gemiddeld is deze cyclus dus rond de 86-88 jaar, maar het kan dus blijkbaar variëren omhoog of omlaag met een aantal jaren. Gaan we terug naar het verleden, bijv. naar de grote droogten in Amerika, dan zien we inderdaad een merkwaardige regelmaat van 87 jaar :

  1. De Dust Bowl droogte 1932-1939 was een van de grootste milieurampen van de twintigste eeuw waar ook ter wereld. 3.000.000 mensen verlieten hun boerderijen op de Great Plains tijdens de droogte en van hen migreerde een groot gedeelte naar andere staten, bijna allemaal naar het westen. Het betreffende gebied wordt op dit moment gerekend als de grootste graanschuur van de wereld.

  2. Precies 87 jaar eerder (1845) hadden we een soortgelijk probleem in de VS. Deze droogte wordt juist in verband gebracht met het uitsterven van de bizon, Zie hier.

  1. Weer eens 87 jaar eerder (1758) was er sprake van een speciale belastingverlaging vanwege droogte toestanden in Virginia. Zie hier.

 

Henry Pool.

Iedereen zal dus begrijpen wat de reden is voor mijn voorspelling van ernstige voedseltekorten gedurende het volgende decennium als gevolg van klimaatsverandering. Maar of de mensen dan nog zullen beseffen dat het geen mensgemaakte ramp is?

Aldus Henry Pool.

Zie ook de bijdrage van Martijn van Mensvoort hier, waarin sprake is van een 70-jarige cyclus.