Rechters zijn linkerds en de kranten klimaatactivistische broodschrijvers. Nederland is op weg om een onleefbaar industrieterrein te worden,

Schilderij: Erfgoed Noorderkempen.

Een bijdrage van Reynier Pronk.

Europa maakt zich ernstig zorgen over de democratie in Belarus. Maar hoe democratisch is de EU zelf? Hoe zijn onze brekebeentjes Samsom en Timmermans gekozen? En mevrouw van der Leyen? Niet door verkiezingen.

Nederland kan er ook wat van. Het presteert het om tot twee keer landelijke verkiezingen te organiseren zonder dat het meest ingrijpende thema, klimaat, op de agenda staat. Niemand heeft bij mijn weten gezegd: “Stem op ons, dan krijg je een windmolen in je achtertuin”. Of, “Als u op ons stemt, dan dwingen wij u straks van het gas af en mag u geheel op eigen kosten uw huis grondig verbouwen”. Of heb ik soms iets over het hoofd gezien?

Het klimaat wordt dus geheel ‘buiten de kaart om’ geregeld; klimaattafels zonder burgers, geen referendum, niet in verkiezingsprogramma’s en als klap op de vuurpijl: het verkeerd toepassen van de Crisis & Herstelwet en de buiten de democratie om geregelde RES, die slechts de keuze geeft uit 2 ‘gerechten’ die ongevraagd worden opgediend: wind en zon. Over kernenergie mag niet worden gesproken. En, om decentrale overheid buiten schot te houden een regionale aanpak. Verdeel en heers.

Ga je naar de rechter om je gelijk te halen als bijvoorbeeld tegen alle verordeningen in, windturbines te dicht bij de bebouwing worden geplaatst, dan kom je van een koude kermis thuis, want rechters vinden tegenwoordig ook iets van het klimaat, zie het Urgenda-vonnis en zie de veroordeling van Shell Beiden hebben geen enkele wet overtreden, maar zijn toch veroordeeld.

Het enige verschil met Belarus is, dat bij ons dissidenten hun mond open mogen doen, tot nu toe zonder vermoord, gemarteld en/of langdurig gedetineerd te worden. Maar wellicht breng ik nu iemand op een idee …

Die dissidenten hoeven echter niet te proberen hun gelijk te halen via de media; die zijn, al dan niet vrijwillig, geheel gelijkgeschakeld, publiceren alleen maar alarm- en transitie-ondersteunende- verhalen en doen er verder het zwijgen toe.

In Belarus zijn vorig jaar schijnverkiezingen gehouden, waardoor de corrupte president is herkozen met 80% van de stemmen. Dat gelooft niemand. Ons CBS heeft een enquête gehouden onder maar liefst 0,025% van de volwassen bevolking en wat blijkt? Driekwart van de 17 miljoen Nederlanders maakt zich zorgen over het klimaat en steunen daarom de energietransitie.

Rechters zijn linkerds en de kranten klimaatactivistische broodschrijvers. Nederland is op weg om een onleefbaar industrieterrein te worden,

Reynier Pronk.

Omdat er maar 3,6 duizend mensen zijn geënquêteerd, heeft het CBS de cijfers gecorrigeerd. Welke regels daarvoor zijn toegepast blijft onduidelijk. Ooit hoorde ik een wetenschapper zeggen: “Zeg mij wie de opdrachtgever is en ik zal u de uitkomst geven.”

Wij hebben geen dictator, althans niet onze PM. Bij ons worden de lakens uitgedeeld door andere, niet gekozenen: Minnesma, Jongmans en de Zuid Afrikaan Donald Pols, met op de achtergrond Boudewijn Poelman, de dankzij de Chantage Loterij onmetelijk rijk is geworden en het geheel ruimhartig voorziet van geld om iedereen en alles voor het gerecht te slepen.

Nederland is op weg om een onleefbaar industrieterrein te worden, zonder dat de bevolking iets wordt gevraagd. De rechters zijn linkerds geworden en de kranten zijn gekaapt door klimaatactivistische broodschrijvers.

Welkom in BelaRES!

***