Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Mocht er ooit een museum voor klimaatalarmisme komen, dan hoort het recente rapport van het Europese Milieuagentschap in de vitrine. Het is geschreven in opdracht van de Europese commissie en het is alarmisme van de meest pure soort.

Het is maar de vraag of, met de komende Europese verkiezingen in zicht en een verwachte ruk naar klimaatrealisme, dit rapport zijn tijd al heeft gehad.

Grote Europese boegbeelden zoals Von der Leyen doen inmiddels niets anders om het zeer onfortuinlijke pad van alarmisme te verlaten, gevoelig als zij is voor boerenprotesten aan de vooravond van de Europese verkiezingen. De ‘systeempers’ zoals onze eigen NOS lepelen routineus en kritiekloos de geprognostiseerde rampen op die door ambtenaren, in samenwerking met universiteiten, in de hoge torens te Brussel zijn bedacht. Hoe had het zover kunnen komen?

Met de beperkte ruimte moet Nederland zich echt af gaan vragen waar de prioriteiten liggen. Wil je bijvoorbeeld de grootste vleesexporteur blijven of maak je andere keuzes?

Daar gaan we:

‘Europa warmt sneller op dan de rest van de wereld en veel effecten van die opwarming zijn nu al merkbaar: overstromingen als die in 2021 in Duitsland, België en Nederland, wekenlange hittegolven en recordtemperaturen, mislukte oogsten door langdurige droogte. De kans op zulke klimaatrampen neemt toe, hoe groot de risico’s worden ligt aan de snelheid waarmee de uitstoot van broeikasgassen omlaag gaat. Vooral in Zuid-Europa, laaggelegen kustgebieden (waaronder Nederland) en overzeese Europese gebieden zijn de gevaren groot, blijkt uit de analyse. Ook uit eerdere rapporten, onder meer van het klimaatpanel IPCC, blijkt dat er in Europa ‘hotspots’ zijn waar de effecten van klimaatverandering een grotere impact hebben. De risico’s verschillen per regio, maar een aantal zijn er op dit moment al kritiek, komt naar voren uit de studie. Verlies van ecosystemen door – onder andere – hittegolven op zee, verlies van inkomstenbronnen, maar ook biodiversiteit na natuurbranden, hittestress door warmte die ’s nachts niet verdwijnt uit huizen en gebouwen. Allemaal nu al actueel’, aldus de NOS.

Ten overvloede komt de bekende klimaatwekker in beeld. De Europese plannen komen namelijk niet op tijd, volgens de alarmistische wetenschappers:

‘Er zijn een hoop mooie plannen, maar als puntje bij paaltje komt, gebeurt er nog te weinig’,

zegt Robbert Biesbroek van de Wageningen Universiteit (WUR).

Zonder ‘urgente en beslissende actie’ kan Europa ‘catastrofale gevolgen’ verwachten, zo maant het Europese agentschap de burger. De vraag is evenwel of Europese politici banger zijn voor de stembus, dan voor rammelende klimaat-prognoses. De voormalige macht van het groene Agentschap is intussen al museaal.

***

Bron hier.

***