Lubbert Talen (SGP).

Van een onzer correspondenten.

Heel Overijssel volbouwen met windmolens en zonnepanelen vindt Provinciale Staten geen aantrekkelijk idee. Als het gaat om toekomstige energiebronnen dan kan kernenergie voor een meerderheid van de provinciale partijen een goed alternatief zijn. SGP, BBB, VVD en JA21 kwamen gisteren in de Provinciale Staten met een motie om de mogelijkheden van kernenergie in Overijssel na 2030 te onderzoeken. De motie werd in meerderheid aangenomen.

Een belangrijke reden voor het plaatsen van een kerncentrale in Overijssel is dat er geen goede landbouwgronden meer hoeven te worden opgeofferd voor windmolens en zonnepanelen. Dat stelt de SGP, die de provincie verzoekt om kernenergie als nieuwe energiebron mee te nemen in een onderzoek naar nieuwe energievoorzieningen tussen 2030 en 2050.

Innovatieve provincie

De motie die samen met BBB, VVD en JA21 werd ingediend, heeft de steun van CDA, D66, PVV, Volt en Forum voor Democratie.

‘Als het gaat om mogelijke nieuwe energiebronnen moeten we op voorhand geen opties als kernenergie uitsluiten’, vindt SGP-Statenlid Lubbert Talen. Hij noemt Overijssel een innovatieve provincie, die landelijk de voortrekkersrol kan nemen voor nieuwe kerncentrales.

‘In onze provincie zit veel technische kennis en talent op allerlei vlak. Dus daar moeten we gebruik van maken. Juist als het gaat om onze stroomvoorziening zou het vreemd zijn als we dat niet benutten.’

In de Provinciale Staten krijgt de SGP de handen al op elkaar voor een onderzoek naar kernenergie. Talen:

‘We merken dat voor kernenergie ook enthousiasme is bij ondernemers en mogelijke initiatiefnemers. Maar zij krijgen onvoldoende informatie om waar dan ook mee te starten. Het is tijd om daar verandering in te brengen.’

De motie die samen met BBB, VVD en JA21 werd ingediend, heeft de steun van CDA, D66, PVV, Volt en Forum voor Democratie. ‘Een stevige meerderheid’, constateert een tevreden Talen.

‘Er is nu nog onvoldoende kennis van de realistische mogelijkheden voor de realisatie van het opwekken van kernenergie binnen de provinciegrenzen. Maar het past wel bij de doelstelling om het gebruik van fossiele brandstoffen verder te reduceren en de CO2-uitstoot tot 2050 terug te brengen tot nul.’

In het onderzoek moet naast de haalbaarheid worden meegenomen welke gebieden in Overijssel eventueel geschikt zijn voor een kerncentrale en hoe groot de opwekcapaciteit zou moeten zijn. Nederland telt momenteel één grote kerncentrale in Borssele. Het kabinet wil (het liefst ook daar) nog twee centrales bijbouwen. In Overijssel wordt eerder gedacht aan een Small Modular Reactor (SMR); zulke reactoren zijn een stuk kleiner.

In september van dit jaar willen de provinciale partijen meer weten over de mogelijkheden voor kernenergie in Overijssel. Sommige onderdelen hebben meer tijd nodig, waardoor de echte uitkomsten van het onderzoek pas later bekend worden.

‘Maar het zou mooi zijn als we de verrommeling van het landschap een halt kunnen toeroepen en toch onze energie in Overijssel duurzaam kunnen opwekken’, aldus Talen.

***

Bron hier.

***