Willem Spaans.

De meester in zijn wijsheid gist,

De leerling in zijn waan beslist.

Een gastbijdrage van Willem Spaans.

De wetenschap staat publiekelijk onder druk door uitspraken als 98% consensus, The Sciene is Settled, catastrofale opwarming, duurzame gas-electro transitie en jeugdige minachting voor senioren.

Ga met pensioen, anders dan ons voor de voeten te lopen met kennis die van vroeger is, kennis over fossiele energie. In al zijn slimheid beschimpt de leerling zijn meester. Dat mag, als je eenmaal omarmd hebt dat wetenschap ook maar een mening is, zoals vaak wordt gezegd.

Als universiteiten dat gaan roepen luidt de alarmklok. Zo vertelt dhr Van Dobbelsteen (duurzame TUDelft) dat fossiele ingenieurs de ware klimaat TUDelftenaar niet voor de voeten moeten lopen door hun zin te willen doordrijven, maar beter met pensioen kunnen gaan.

Dan denk ik, weer zo’n ingenieur die duurzame transitie, klimaatverandering en angst niet uit elkaar weet te houden, het verleden niet kent en tevens niet echt heeft leren denken en rekenen met fysische en fysieke (on)mogelijkheden.

Vervolgens lees ik dat dit jaar 2x zoveel gas in Groningen wordt onttrokken tegen alle beloftes in. Omdat Duitsland meer gas nodig heeft en een stikstoffabriek niet tijdig klaar is. Tegelijk hoor ik de EU voorzichtig zeggen dat gas- en kernenergie zomaar essentieel kunnen zijn in een energietransitie. En China haar volgende mega-kolencentrale in gebruik heeft genomen.

Nu is het in Nederland voortdurend crisis: economisch- en financiële crisis, woningcrisis, klimaatnoodtoestand, energiecrisis, infrastuctuurcrises, CO2- en stikstofcrisis , gascrisis, zorg- en coronacrisis. En voor de deur een crisis van zonne-, windturbine- en batterijafval.

Vandaag schoot de wekelijkse nieuwsbrief van de Ingenieur ook uit de bocht. Zo wordt een eredoctoraat als een ‘gratis’ doctorstitel gezien voor maatschappelijk belangrijke mensen, slechts een ceremonie. Als voorbeeld wordt Khadija Arib met een eredoctoraat van de VU aangehaald.

Maar nu is het Timmermans, iemand die de klimaatopwarming tegengaat, en dan wordt alles anders. Dan blijken ClimateGate (artikel uit 2018) en GeenStijl de klimaatwetenschap als één groot complot te zien en er is zowaar een petitie van gepensioneerden. Eerder was er al lijstje van de UvA bij kamerstukken gevoegd waarin beiden sites als hoogstaand staatsgevaarlijk werden aangegeven. Jawel, door Karin Ollongren (D66). Later beperkt met toegevoegde lading.

Bron: Politiek en sociale media manipulatie, 2020
Redactie: Richard Rogers en Sabine Niederer, UvA.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Dan komt het bashen: De petitieondertekenaars zijn of anoniem of het is volstrekt onduidelijk wat de achtergrond van hen is. Ben je van een andere universiteit mag je al helemaal niet meedoen. Of nog verdachter, ze zijn van een oliemaatschappij of GeenStijl. Clintel wordt overgeslagen in de tirade. Zij vinden dat Timmermans meer moet inzetten op kernenergie en minder op biomassa, of nog erger ze geloven niet in klimaatverandering door de menselijke uitstoot van broeikasgassen. En nog doller, misschien zijn ze tegen eredoctoraten. En dat zomaar in de Ingenieur.

Wat ik aan rector TUDelft Tim van der Hagen, op diens persoonlijke uitnodiging aan mij, ga verhelderen is dat er geen zinnig mens is die klimaatverandering ontkent, dat de mens daar inderdaad een rol in speelt, en dat broeikassen naast zonne-intensiteit, oceaanstromen en nog 35 andere factoren een chaotisch gekoppelde systeem vormen. Maar ook dat geloof in niet-gecalibreerde en dito geverifieerde modellen met heel veel parameters een wetenschappelijk no-go is, alsmede dat er vooralsnog geen enkele aanwijzing is voor iets catastrofaals. Tenslotte hem wijzen op een Harvard studie van o.a. mijn te jong overleden vriend prof. Myron Fiering over Robustness of Systems. Waarin wordt beschreven waarom het zo vaak goed gaat met ogenschijnlijk falende systemen. Een robuustheid die vooral kenmerkend is voor ons aards klimaat.

Tevens zal ik hem vragen om (via Timmermans) drie PhD beurzen te vergeven om de Planck curve grafiek van William Happer te ontkrachten of erkennen. Uitdagende onderwerpen, met grote impact.

Tenslotte wordt u uitgenodigd aanwezig te zijn bij een begroeting en toast tijdens de aankomst van Timmermans bij de Aula van de TUDelft. Een begroeting van Treurnis maar vooral Hoop. Klik hier.

Hopelijk komt uiteindelijk alles weer op z’n pootjes terecht. De vraag is hoeveel verwoestende schade in de tussentijd is aangericht.

***

Naschrift redactie

Gedurende negen jaar geen statistisch significante opwarming