Frans Timmermans

Een gastbijdrage van Willem Spaans.

De TUDelft heeft zich voorgenomen aan dhr. Frans Timmermans een eredoctoraat te verlenen. Vanwege diens grote politiek sociaal maatschappelijke verdiensten, een mond vol.

Een wetenschappelijk instituut moet gaan over wetenschap. Niet over politiek of maatschappelijk belang.

Breedsprakigheid past wel bij Timmermans, maar wie is hij eigenlijk. In ieder geval een man die de meest bezopen dingen roept. Over migratie, een ring en zuurstofmaskers (MH17), biomassa als redding van de wereld, kernenergie te duur. En recent in Glasgow fantaseerde hij klimaatslachtoffers in Bangladesh, Jemen en Sudan alsmede de getroffenen in het Ahrdal (Dld) en de Vesder (stuwdam Eupen, België).

Zijn lintjes van verdienste kreeg hij o.a. van Zweden, Polen, Letland, en Litouwen. Bekend om hun grootschalige boskap. Ook Chili en Brazilië verleenden een lintje.

Maar wat zijn nu de feitelijke verdiensten van deze persoon?

Opleiding en ervaring

Van 1980 tot 1985 deed hij Franse letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waarvan een jaartje Europees recht en Franse letterkunde aan de universiteit van het Franse Nancy. Zijn talenkennis omvat naast Limburgs het Engels, Frans, Duits en Italiaans. Als dienstplichtige kreeg hij een opleiding als Russisch tolk.

In 1987 volgde Timmermans het diplomatenklasje bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en werd achtereenvolgens tweede secretaris op de ambassade in Moskou en medewerker van Europees commissaris Hans van den Broek.

Lid Tweede Kamer

In 1998 kwam hij voor de PvdA in de Tweede Kamer met specialiteit Europese zaken en Defensie en was ondervoorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken.

In 2002-2003 deed hij de Europese Grondwet. Als groot voorstander van een EU lapte ook hij het Referendum (2005) daarover aan z’n laars. De rechten van de burgers waren immers uitstekend geregeld. Driftig ging hij verder met het Verdrag van Lissabon, hiermee de rechten van de Nederlandse en Franse burgers ontnemend, die de Europese grondwet hadden afgewezen.

In 2011 werd hij geen Gouverneur van Limburg omdat de dekselse PVV te veel stemmen kreeg. Exit Timmermans toen dat wel gebeurde, een misrekening. Een zelfde hoogmoed als die van Karin Ollongren met haar Republiek van Amsterdam.

In 2012 had Timmermans ook een fittie met Job Cohen en Hans Spekman, die hij betichtte van een linkse SP koers, waarop Cohen aftrad als partijleider en Timmermans zich als voorzitterskandidaat moest terugtrekken. Vanwege zijn domme eis dat degene die zijn stiekeme mails had gelekt zich bij hem moest melden, en er toen niemand de vinger opstak.

In datzelfde jaar wordt hij voor twee jaar Minister Buitenlandse zaken in Rutte II. Hier bekritiseerde hij de democratische verkiezingsuitslagen van in zijn ogen antisemitische partijen (het Franse FN, de Hongaarse Jobbik en de Oostenrijkse FPÖ): ”In het verleden waren de joden en de zigeuners de zondebok en nu zijn het de moslims,” aldus Timmermans. Hiermee appellerend aan ons historisch schuldbesef, en volledig voorbijgaand dat juist moslim migranten het ‘neo-antisemitisme’ effectueren. De daders van antisemitische aanslagen in bijvoorbeeld Toulouse (2012), Parijs (2006) en later Charlie Hebdo, Madrid, Londen en Brussel waren immers wel degelijk aanhangers van het extreemrechtse reli-politieke gedachtegoed. En niet de lone wolves zoals in de perceptie van Timmermans.

Zijn wereldwijd geprezen emotionele uitspraken in de VN over een ring en de zuurstofmaskers rond de MH17 ramp moest hij terugnemen. Zij waren gebaseerd op pathologische fantasie.

Europees commissaris

In 2014 wordt hij voorgedragen voor de Europese Commissie (EC) en wordt Junckers rechterhand. Zijn portefeuille omvat betere regelgeving, inter-institutionele betrekkingen en grondrechten. En vanwege talenkennis (blijkbaar bijzonder in de EC) ook de PR-man.

Zijn deal met Erdogan over het overhevelen van asielzoekers bleek strijdig met het vluchtelingenverdrag van Genève. Zijn beweringen over het percentage economische vluchtelingen waren onjuist.

Eind 2019 werd Timmermans klimaat-Eurocommissaris met de eveneens PvdA politiek uitgerangeerde Diederik Samsom als kabinetschef. In maart kwam de Green Deal over hoe de EU in 2050 klimaatneutraal te maken. Met de sideletter dat de EU de klimaatdoelen zelf mag aanscherpen als dat nodig is. Dus wordt in november 2019 de klimaatnoodtoestand uitgeroepen door het sterk verdeelde Europees Parlement. Biomassa, ofwel het verstoken van bossen, werd klimaatneutraal verklaard, evenals de internationale lucht- en scheepvaart. Mogelijk hierdoor kreeg Timmermans hoge onderscheidingen in Zweden, Polen, Estland en Litouwen, bossenslopers bij uitstek. Dubieuze landen als Chili en Brazilië maar ook Roemenië en Bulgarije vereerden hem eveneens met een onderscheiding.

In 2019 was Timmermans spits-kandidaat van de PES (Sociaal-democratische groepering EP), en ondanks zes van de 26 Nederlandse zetels verloren de sociaal-democraten, evenals de christen-democraten. Timmermans werd door de Oost-Europese landen afgewezen als Voorzitter van de EC, die houden niet van betutteling. Tot verbijstering van zelfs Frau Merkel werd Ursula von der Leyen hiervoor uit de hoge hoed getoverd. Het EP sputterde als altijd maar ging braaf akkoord. Timmermans bleef wel eerste vicevoorzitter.

Zijn salaris is €300,000/j bruto (150,000 netto) alsmede 60,000 netto onkostenvergoeding en een DSA. Iets minder dan het basissalaris van een rechter bij het EU Hof van Justitie. Daarnaast worden alle reis- en verblijfkosten vergoed.

Voorzichtig mogen we stellen dat Timmermans een brekebeen is. Resteert de vraag waar het fout ging bij Frans.

Privé

Hoewel dhr. Timmermans zich beroept op zijn eenvoudige afkomst (een opa uit de Zaanstreek werd mijnwerker of Koempel in Limburg) was zijn vader kanselier (hoofd administratie) bij de ambassade in Rome en Brussel. Zijn ouders lieten hem na hun scheiding achter bij zijn grootmoeder in Limburg.

Karakter

Hoewel hij meerdere talen spreekt kan hij slecht luisteren Daarnaast is hij behept met een pathologische fantasie, hij denkt iets en bouwt daar omheen een waarheid. En weet die goed te verkopen.

Marchanderen

Met marchanderen kom je een eind, tot de omgeving het doorziet. Zijn minachting voor de burger (Referendum) toont zijn gebrek aan democratisch denken.

Biomassa

Voor de Green Deal worden boeren onder druk gezet, en onvrijwillig onteigend. Verder zet Brussel voorlopig geen streep door gesubsidieerde verbranding van biomassa, maar krijgt dit voorlopig nog het predicaat ’klimaatvriendelijk’. Terwijl zelfs alle milieubewegingen aangeven dat daarvoor te weinig bos is en dat slecht is voor Moeder Aarde.

Het tij keert

Inmiddels dring in Europa het besef door dat zonder gas en kernenergie geen duurzame transitie en klimaatredding mogelijk is. Europa trapt op de rem, maar Timmermans c.s.zijn nog onmachtig dit te begrijpen. Daarvoor moet je kunnen rekenen.

Rekenen, hoe moeilijk is dat?

Waar behoefte aan is zijn rekenaars op de achterkant van een sigarendoos, of bierviltje voor de puristen. Maar het CvB van de TUDelft snapt dit niet. En honoreert een fantast die elke maatschappelijke affiniteit mist met een eredoctoraat. Een lofzang op alles wat de TUDelft niet zou moeten willen zijn.

Een falende calcubeet met een eredoctoraat, een fluim in het gezicht van studenten, docenten en alumni.

Daar kom ik nu van in opstand.

Hoe verder

Ondanks een door duizenden onderschreven petitie, brieven van hoogleraren en weldenkende klimaatverstandigen aan het CvB en persoonlijke communicatie, blijkt de TUDelft horende doof en ziende blind. Het is onderdeel van een groot maatschappelijk probleem, iedereen komt met leugen en bedrog weg en wordt herkozen. Minachting is de norm.

Inmiddels is voor 14 januari 2022 een protestdemo aangemeld en is hiervoor door de TUDelft het veldje pal naast de ingang van haar Aula gereserveerd. Let op, onder voorbehoud dat 11 januari 2022 de overheid de Covid-regels niet aanscherpt. Voor een waardige bijeenkomst in de open lucht en op de bekende afstand van elkaar. Voldoende parkeergelegenheid. Als uitwijkmogelijkheid is het Stationsplein in Delft voor ons gereserveerd. Just in case.

Kom massaal naar Delft om uw stem te laten horen. En om met een (gratis) Kruide Baggâh te proosten op een geestelijk gezonde toekomst.

***