Een bijdrage van Marcel Crok.

Twee jaar later dan gepland – vanwege corona – vond afgelopen donderdag 16 juni de Clintel-bijeenkomst plaats voor Vrienden van Clintel, sponsoren en overige relaties. Door een van onze sponsoren was het prachtige landgoed de Heuvelkamp beschikbaar gesteld. De locatie plus het mooie weer zorgden voor een unieke ambiance. De beide oprichters van Clintel, Guus Berkhout en Marcel Crok, gaven een korte speech om de aanwezigen bij te praten over Clintel. Berkhout zette zijn speech op papier en die volgt hieronder integraal. Crok vertelde over het kort geding tegen KRO Pointer, over het lopende IPCC-onderzoek en over de brief die Clintel toevallig ook afgelopen donderdag stuurde naar Milieudefensie. Die brief is een eerste stap in de tussenkomst die Clintel beoogt in wat Milieudefensie wel noemt de klimaatzaak van de eeuw, namelijk die tussen Milieudefensie en Shell. Clintel wil zich als derde procespartij in deze zaak gaan mengen. Daarover later veel meer uiteraard.

Guus Berkhout spreekt de Clintellers toe.

Beste Vrienden van Clintel,

Clintel bestaat nu drie jaar. Ik weet niet of u zich dat realiseert, maar in die drie jaar heeft Clintel zich gepositioneerd als een wereldleider die het gevecht leidt tegen allerlei organisaties die de wetenschap massaal misbruiken om hun groene religie uit te dragen. Ons motto is: ‘Bringing Climate Knowledge to the World’. En die wereld bestaat uit mainstream klimaatwetenschappers, groene energie-ingenieurs, model-gedreven beleidsmakers en (supra)nationale politieke leiders. Het komend jaar krijgen vooral de rechterlijke macht en het grote publiek extra aandacht van ons. Niet alleen in ons land, maar wereldwijd. Marcel zal daar straks iets over vertellen.

U zult wellicht denken, Clintel wereldleider, dat kan toch nooit met zo’n bescheiden groep van vrijwilligers? Ik zal het uitleggen.

Wat maakt Clintel organisatorisch zo sterk? Wel, we hebben wereldwijd 25 ambassadeurs die ons regelmatig op de hoogte houden van wat er in hun land gebeurt. En we hebben een wereldwijd netwerk van ruim 1000 experts die we voortdurend kunnen raadplegen. Er zijn inderdaad grote culturele verschillen tussen landen en daarbij komt ook nog dat experts eigenwijze kikkers zijn die je moeilijk bij elkaar kan houden. Maar ons sterke wapen is dat onze experts, waaronder toppers, mensen als William Happer en Richard Lindzen, allemaal de World Climate Declaration, de WCD, hebben getekend.  En de WCD houdt ons bij elkaar!

En wat maakt Clintel inhoudelijk zo sterk? Wel, we kijken zowel naar klimaatverandering als naar de energietransitie.

Eerst iets over onze klimaatvisie. Hoe meer je het aardse klimaat bestudeert, des te meer je onder de indruk raakt van de immense natuurkrachten die ons klimaat sturen. Denk aan de veranderingen in de baan van de aarde om de zon, de instraling van de zon, het laaghangende en hoog zittende wolkendek, de grote oceaanstromingen, het aardse vulkanisme, enz. En daarom, waarde Vrienden, des te absurder is de maakbaarheidsclaim dat de mens klimaatverandering zou kunnen stoppen. Tja, je kunt met modellen natuurlijk wel van alles beweren, maar wat eruit komt hebben de makers er zélf ingestopt. Onze klimaatslogan is dan ook: ‘Let the data speak’. En die data vertelt ons klip en klaar dat er geen sprake is van een klimaatcrisis en ook dat we ons niet moeten verzetten, maar dat we ons moeten aanpassen aan klimaatverandering.
>

Nu iets over onze energievisie. Energie bepaalt werkelijk alles in onze moderne maatschappij. Met een onbetaalbaar en onbetrouwbaar energiesysteem loopt alles in het honderd. Hier is onze energieslogan: ‘Let the ratio decide’. En die ratio vertelt ons klip en klaar dat groene oplossingen helemaal niet groen zijn en zéker niet duurzaam. En ook dat die zgn. groene oplossingen ons brengen tot de bedelstaf.

Wat moeten we dan doen? In de eerste plaats: ‘Gooi oude schoenen nooit weg voordat je nieuwe hebt’ We hebben s-werelds modernste kolencentrales. Waarom moesten die dicht? En waarom moeten we van het gas af, terwijl er geen schoon en betaalbaar alternatief is? Niet doen dus! Ondertussen moeten we met hoge prioriteit: ‘Investeren in de energiebron van de toekomst, zijnde super efficiënte en superveilige kerncentrales’. En laten we er vooral voor zorgen dat WIJ NEDERLANDERS de eigenaren worden van ons nieuwe energiesysteem!

Tot slot een Clintel-oproep van hoop en vertrouwen! We zien onze invloed toenemen en we zien de discussie kantelen. We moeten nu doorzetten! Enorme dank voor uw steun. Marcel zal daar nog iets meer over zeggen. Ik beperk me tot een speciale dank aan de ervaren voorzitter van het Clintel-bestuur prof. Karel Wakker, aan ons wetenschappelijk geweten Dr. Kees le Pair en aan onze onvermoeibare communicatieman Eduard Harinck, gesteund door Rob Nijssen. En ik zeg het nog maar eens, u als burger of als bedrijf bent onze voornaamste financieringsbron!

Marcel Crok toont de brief die Clintel naar Milieudefensie heeft gestuurd als eerste stap in het proces om als derde partij toegelaten te worden tot de rechtszaak tussen Milieudefensie en Shell.

***

Bron hier.

Naschrift

Tijdens de bijeenkomst werd de Nederlandse vertaling van het laatste boek van Patrick Moore (ex-Greenpeace) gepresenteerd: .

Onzichtbare Neprampen en Verzonnen Onheil

Clintel bericht:

Het internationale netwerk van Clintel, verenigd rondom onze World Climate Declaration, telt vele interessante wetenschappers. Sommigen van hen schrijven ook uitstekende boeken. Clintel is van plan om de komende jaren geregeld een boek te vertalen en in het Nederlands op de markt te brengen. We doen dat samen met Succesboeken.nl. De eerste vrucht van deze samenwerking is dit super interessante boek Onzichtbare Neprampen en Verzonnen Onheil van Patrick Moore, ooit een van de oprichters van Greenpeace, maar later bekeerd tot een milieu- en klimaatrealist.

Dit boek bevat niet alleen uitstekende hoofdstukken over klimaatverandering, oceaanverzuring, de status van het Great Barrier Reef en de ijsbeer, maar ook meer milieugerelateerde onderwerpen als de plastic soep, de vermeende zesde massa-uitstervingsgolf, genetische modificatie en de angst voor kernenergie. U valt letterlijk van de ene verbazing in de andere bij het lezen van dit boek, dat zeer uitgebreid gedocumenteerd is. Hieronder een uitgebreidere beschrijving over het boek en de auteur. Door het boek te kopen via de Clintel-website ontvangt Clintel ook enkele euro’s en steunt u ons dus ook een beetje. Bestel nu.

***