Auteur: Fritz Vahrenholt (Duitsland).

Voordat we het hebben over de deïndustrialisatie van Duitsland, die begint als gevolg van de grote energiecrisis, laten we eens kijken naar de temperatuurontwikkeling. De afwijking van de mondiale temperatuur van het 30-jarige gemiddelde van de satellietmetingen van de University of Alabama (UAH) daalde in augustus 2022 van 0,36 graden in juli naar 0,28 graden Celsius. De temperaturen blijven al zeven jaar betrekkelijk stabiel. Zelfs als in Duitsland de indruk werd gewekt dat de buitengewoon zonnige en warme zomer van 2022 een indicatie was van de opwarming van de aarde, moet men rekening houden met de mondiale ontwikkeling. Alleen die is relevant voor klimaatanalyse. Momenteel zijn we slechts 0,28 graden Celsius verwijderd van het 40-jarige gemiddelde. Dit is allesbehalve zorgwekkend.

De deïndustrialisatie van Duitsland is begonnen

We moeten er steeds op wijzen dat de energiemarkten al voor de oorlog in Oekraïne ernstig was verstoord. De gas- en elektriciteitsprijzen stegen al in 2021 als gevolg van de vermindering van de opwekkingscapaciteit (kolencentrales en kerncentrales) in heel Europa en het uitblijven van de ontwikkeling van nieuwe olie-, gas- en kolenvoorraden. De snelle maar politiek gewenste stijging van de prijs van CO2-emissiecertificaten heeft deze trend nog versterkt.

Tijdens de regeringsvergadering in Meseberg op 31 augustus 2022 wees BDI-voorzitter Siegfried Russwurm erop dat de industrie in de loop van dit jaar 21% minder gas verbruikte. Een groot deel werd echter niet bereikt door besparing of overschakeling op andere energiebronnen, maar door het stilleggen stilleggen van de productie.

Russwurm:  

“Dit is geen succes, maar een uiting van een enorm probleem. Onze industrie wordt bedreigd”.

En verder:

“De situatie is voor veel bedrijven al dramatisch of zal dat binnenkort worden.”

Het antwoord van de federale regering is niet om een ​​concurrerende industriële elektriciteitsprijs te creëren zoals in Frankrijk, maar om toe te kijken hoe de ene fabriek na de andere zijn productie stopzet.

De reactie van minister van Economische Zaken Habeck op de persconferentie in Meseberg is opmerkelijk.

“De situatie dat we goedkoop gas uit Rusland halen, komt niet meer terug … Dit is geen goed nieuws, want het kan in elk van de getroffen industrieën betekenen dat er een structurele verandering en … een structurele breuk kan zijn. We spelen hierop in door de maatregelen van het arbeidsbeleid en de WW-uitkeringen voort te zetten.”

Hij wil alternatieve bedrijfsmodellen ondersteunen, wat een elegante parafrase is van deïndustrialisatie. Vakbonden zouden de passage meerdere keren moeten beluisteren vanaf minuut 30 van de video. Zie hier.

Tien procent van de Duitse middelgrote bedrijven ziet zichzelf op de rand van de afgrond staan. Staalfabrieken zoals in Hamburg en Bremen gaan sluiten, papierfabrieken staan ​​op het punt te sluiten. Papierfabrikant Hakle is nog maar het begin. De aluminiumindustrie heeft niet alleen haar productie in Duitsland grotendeels stopgezet – volgens WoodMackenzie heeft Europa al 1 miljoen ton aluminium verloren. Ook alarmerend is de situatie in chemische fabrieken en vooral in de kunstmestfabrieken.

Duitsland heeft concurrerende industriële stroom nodig

De Bergstrasse Academie heeft een deprimerende lijst van de slachtoffers van de energieprijsontwikkeling op haar website. Waarom moet een academie dit doen, wanneer trekken onze vakbonden eindelijk aan de bel? Hun belangrijkste eis zou het creëren van een concurrerende elektriciteitsprijs moeten zijn.

Ik was erg blij toen bondskanselier Olaf Scholz tijdens de verkiezingscampagne van 2021 op de Industriedag zijn doel voor Duitsland als industrieland formuleerde:

“Mijn doel is een industriële elektriciteitsprijs van vier cent”.

Vandaag is het bijna vertienvoudigd. In Frankrijk krijgen industriële bedrijven rechtstreeks toegang tot goedkope kernenergie. Voor ongeveer 4,5 €ct/kwh kunnen industriële bedrijven in totaal 120 terawattuur halen, 25% van de Franse productie, voornamelijk uit kerncentrales. De Europese Commissie had een dergelijke procedure al in 2010 goedgekeurd.

Maar we hebben het over de sluiting van de laatste drie kerncentrales. De minister van Groene Economie biedt een ontoereikend compromis om de exploitatie van 2 kerncentrales te verlengen tot volgend voorjaar. Hij verbergt voor ons dat de sluiting van elke verdere kerncentrale de merit order verder naar links zal duwen en de prijs van elektriciteit enorm zal doen stijgen. In de merit order, de volgorde waarin centrales worden ingezet, worden de centrales in oplopende volgorde gesorteerd op basis van hun opwekkingskosten. Naarmate de vraag toeneemt, komen er steeds duurdere energiecentrales bij. De duurste zijn de olie- en gascentrales.

Het volgende plaatje laat zien dat met de exploitatie van 6 kerncentrales en de revitalisering van de bruinkoolcentrales de elektriciteitskosten meer dan gehalveerd zouden zijn. Robert Habeck en de hele federale regering houden dit voor ons verborgen.

Zoals te zien is, is in een elektriciteitsmarkt met extreem hoge gasprijzen voor elektriciteit de invloed van geborgde basislast van kernenergie en bruinkool van fundamenteel belang om prijsstijgingen tegen te gaan. Niet rommelen met de merit order, zoals de federale regering nu van plan is, zal ons op lange termijn helpen, maar het elektriciteitstekort beëindigen met goedkope elektriciteitsopwekking.

Fritz Vahrenholt.

In het in de figuur gekozen model, berekend volgens de merit order-tool van het EWI (Energy Economics Institute of the University of Cologne), worden de elektriciteitskosten meer dan gehalveerd als goedkope kern- en bruinkoolcentrales blijven produceren. € 170 per Mwh (17 €ct/kwh) is nog steeds drie keer zoveel als vóór de energiecrisis, maar het zou de kern van de Duitse industriële basis behouden. Maar soms krijg je de indruk dat politici de uitholling van Duitsland als industriële locatie al hebben afgeschreven.

Maar we mogen de arbeiders in de fabrieken niet in de steek laten. Het gaat om de welvaart van ons allemaal. Steun alstublieft het initiatief “Red onze industrie” van de Bergstrasse Academy!

***