Deze tekening, gemaakt voor Clintel door de Nederlandse kunstenaar Vincent Geijsen, zegt meer dan duizend woorden. Clintel is David die niet één maar twee Goliaths bevecht. Clintel heeft inderdaad toestemming aangevraagd om tussenbeide te komen in een spraakmakende Nederlandse rechtszaak tussen olie- en gasbedrijf Shell en de milieu-NGO Friends of the Earth (in Nederland Milieudefensie). Friends of the Earth (FoE) noemt deze zaak ‘de klimaatzaak van de eeuw’.

Urgenda

In Nederland hebben we inmiddels twee prominente klimaatzaken gehad. In 2015 won de Nederlands NGO  Urgenda de zaak tegen de Nederlandse staat en eiste een ambitieuzere reductie van broeikasgassen. Nu won FoE van een particulier bedrijf in een klimaatzaak. Shell kreeg de opdracht om bedrijfsbeleid vast te stellen om de CO2-emissies van de activiteiten van de groep tegen eind 2030 netto met 45% te verminderen ten opzichte van 2019. Deze reductieverplichting geldt voor het gehele wereldwijde energieportfolio van de Shell Groep. Shell moet niet alleen haar eigen uitstoot verminderen, maar er ook voor zorgen dat de uitstoot van haar leveranciers en klanten (Scope 3-emissies) drastisch daalt.

‘Sweetheart’

Uit het vonnis en de processtukken blijkt dat het hier om een ​​soort ‘sweetheart’-zaak gaat waarin partijen het over de feiten eens waren. Shell kon zich nauwelijks verweren tegen de alarmerende uitspraken van FoE omdat het bedrijf eerder soortgelijke uitspraken deed. Tegenwoordig kan een groot, beursgenoteerd bedrijf de ‘klimaatcrisis’ niet publiekelijk ontkennen. Als een bedrijf dat zou doen, zouden de media, activisten en een groot aantal politici het allemaal veroordelen. Geen enkel beursgenoteerd bedrijf kan zich zulke reputatieschade veroorloven. Klimaatactivisten maken misbruik van het onvermogen van bedrijven om zichzelf te verdedigen.

Vijand aan de macht
Met de grote overwinning op Shell op zak heeft FoE ambitieuze ‘klimaatplannen’ geëist van 30 grote Nederlandse bedrijven, waaronder voedingsbedrijven en zelfs banken en verzekeringsmaatschappijen. Deze klimaatplannen zijn geverifieerd door het ‘New Climate Institute’, een adviesbureau dat bekend staat om de ‘Climate Action Tracker’ dat van klimaat een enorm verdienmodel heeft gemaakt. Het resultaat was een rode “klimaatcrisisindex” voor de overgrote meerderheid.

Deze bedrijven staan voor hetzelfde dilemma als Shell. Als ze terugvechten, zullen ze waarschijnlijk enorme reputatieschade oplopen. Shell verhuisde vorig jaar haar hoofdkantoor van Den Haag naar Londen en krijgt enorme subsidies voor CCS-projecten (Carbon Capture and Storage) en groene waterstof. Uiteindelijk zal de rekening van al deze ‘klimaatplannen’ moeten worden betaald door burgers en het midden- en kleinbedrijf (mkb). Kleine bedrijven lijden al onder de hoge energieprijzen, die slechts ten dele verband houden met de oorlog in Oekraïne en voor de rest het gevolg zijn van milieu- en klimaatbeleid.

Tussenkomst van Clintel
Clintel zegt genoeg is genoeg. In oktober stuurde Clintel een verzoek aan het gerechtshof om zich als derde onafhankelijke partij bij de zaak te voegen. Het doel van Clintel is om duidelijk te maken dat de rechter zijn oordeel baseerde op een vertekend beeld van de klimaatwetenschap, de rol van het IPCC en de toestand van het klimaat. Het zal ook de rechten van de burgers en de democratie verdedigen.

Het is niet verrassend, maar toch teleurstellend, dat zowel Shell als FoE tegen de voorgestelde interventie van Clintel zijn. De rechtbank beval een hoorzitting in maart 2023 (specifieke datum nog niet bekend) waarin Clintel zijn zaak kan bepleiten.

Voor deze rechtszaak lanceerden we onze eigen speciale website: https://klimaatzaakvandeeeuw.nl/

Iedereen ter wereld kan zich (gratis) aansluiten bij onze zaak (als burger/advocaat of als wetenschapper) door een formulier op de website in te vullen. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter het is om uw stem te laten horen. U kunt ons ook helpen door deze nieuwsbrief naar andere mensen te sturen die zich mogelijk bij onze zaak willen aansluiten.

Natuurlijk hebben we ook veel financiële steun nodig voor deze grote rechtszaak. Alle details over hoe u kunt bijdragen, zijn beschikbaar op: https://klimaatzaakvandeeeuw.nl/.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp en steun!

Guus Berkhout & Marcel Crok (oprichters van Clintel).

***