Door David Archibald.

Vertaling: Martien de Wit.

We weten allemaal dat de werkplaats van de Kerstman zich ergens op de Noordpool bevindt en daar speelgoed produceert voor de kinderen van de wereld. Eveneens ten noorden van de poolcirkel bevindt zich het kantoor van professor Humlum aan The University Centre of Svalbard (Spitsbergen) waar hij elke maand een rapport over het klimaat bijwerkt. De eerste grafiek in dat rapport is de mondiale temperatuur voor de lagere troposfeer van UAH (de Universiteit van Alabama in Huntsville, die gegevens van NASA-satellieten verwerkt). Die is hieronder gekopieerd en geannoteerd met lijnen die de duidelijke trends aangeven:

Figuur 1: UAH mondiale temperatuuranomalie

 In de periode van 1978 tot 2015 wordt de ondergrens van het record weergegeven door de oranje lijn. Daarna was er een periode van een paar jaar waarin de temperatuuranomalie in een smal, steil stijgend kanaal zat. De temperatuuranomalie brak uit dat kanaal door de El Niño van 2016.

Sinds die El Niño van 2016 hebben zich twee parallelle bovengrenslijnen gevormd, in dalende trend. De onderste groene wordt gevormd door zes punten. De bovenste rode lijn wordt gevormd door slechts twee punten – het minimum om een lijn te maken – maar valt op doordat hij parallel loopt aan de groene lijn. Het klimaat is dus geen toevalsbeweging. Er is een natuurkundig proces dat de temperatuurschommelingen beperkt.

De uptrend in de 36 jaar vanaf het begin van de satellietregistratie in 1978 tot 2015 was 0,4°C. Dat komt overeen met 0,000926°C per maand. Als we dat getal van elke maandelijkse temperatuuranomalie cumulatief nemen, krijgen we de volgende grafiek van de verdeling van de maandelijkse temperatuuranomalie van 1978 tot 2015:

Figuur 2: UAH mondiale temperatuuranomalie in de lagere troposfeer  met trendgecorrigeerde maandverdeling 1978-2015

Het is duidelijk dat de trendmatige verdeling van de temperatuuranomalie bijna symmetrisch is. De temperatuur blijft in het midden van de band. De enige afwijking van de 0,8°C brede band was de El Nino van 1998.

Zegt het temperatuurverloop tot nu toe ons iets over wat er vanaf nu gaat gebeuren? Een betere grafiek daarvoor is de mondiale temperatuuranomalie van het NCDC (verzameld via oppervlaktethermometers), ook uit de update van professor Humlum voor november:

Figuur 3: NCDC mondiale temperatuuranomalie, 1979 tot 2022

 De band met stijgende trend van 0,8°C breed tot 2015 is goed gedefinieerd met de oranje boven- en ondergrens absoluut parallel en stijgend met 0,011°C per jaar. Sinds El Nino van 2016 is de trend nu neerwaarts in een strakker, steiler trendkanaal dat 0,5°C breed is en drie keer zo snel daalt met 0,036°C per jaar.

We kunnen zeggen dat de ‘Moderne Warme Periode‘ voorbij is, dat de opwarming van de aarde definitief voorbij is, dood en begraven, wanneer het huidige dalende trendregime ons onder de ondergrens van het vorige stijgende kanaal brengt. Dat zou al in 2025 kunnen gebeuren als de temperatuuranomalie binnen het nieuwe dalende trend kanaal blijft.

David Archibald.

Sneller dan dat zou beter zijn voor de wereld (aangezien de opwarming van de aarde een slechte zaak is, is het omgekeerde ook waar – hoe sneller het kouder wordt, hoe beter). Maar het zou wetenschappelijk verheugend zijn als de temperatuurtrend niet willekeurig blijft in het bereiken van wat we willen.

Hoe dan ook, de zegen komt eraan.

***

David Archibald is de auteur van: American Gripen: The Solution to the F-35 Nightmare

Bron hier.

***