Foto: Shutterstock.

Guus Berkhout: ‘Een betrouwbare en betaalbare energievoorziening zal nooit mogelijk zijn met windparken. Bij gebrek aan wind is een volledig back-up systeem nodig en bij te veel wind wordt de stroomprijs negatief.

Door Guus Berkhout.

In een moderne maatschappij sturen energieprijzen vrijwel alle overige prijzen. Dat komt omdat bij alles wat we doen energie nodig is. Niet verwonderlijk dat door de sterk stijgende energieprijzen steeds meer huishoudens in de financiële problemen raken. Voor het eerst in onze moderne geschiedenis kennen we het fenomeen ‘energiearmoede’. Mensen zitten in de kou, omdat ze de energierekening niet meer kunnen betalen. Dat moet de politiek zichzelf aanrekenen.

In het volgende wordt duidelijk gemaakt dat met het verketteren van investeringen in fossiele brandstoffen en het subsidiëren van investeringen in windparken en zonneweiden, we ons steeds meer in de problemen werken. Wat de politiek wil, werkt niet. En wat werkt, wil de politiek niet. Het roer moet om.

Het aanbod van windenergie is vanwege de onvoorspelbare windkracht door en door onbetrouwbaar. Aangezien de stroom van windparken voorrang krijgt op het stroomnet, moeten de klassieke centrales (steenkool, aardgas) voortdurend op en afregelen, afhankelijk van de windkracht. Ik noem dat de ‘groene voorrangsregel’. Die regel verlaagt het rendement en de milieuprestaties van de klassieke centrales aanzienlijk.

Daar komt nog bij dat als op momenten van veel wind de windparken meer stroom leveren dan de vraag, windturbines moeten worden stilgezet en/of vraag moet worden gekocht (negatieve stroomprijs). Hoe meer windparken, hoe vaker dat gaat gebeuren en hoe hoger de gemiddelde stroomprijs voor de consument.

En daar komt óók nog bij dat als op momenten van weinig wind de windparken nauwelijks nog stroom leveren, klassieke centrales alle vraag moeten opvangen. Als we geen black-outs willen hebben, moeten de klassieke centrales dus hun vólle vermogen operationeel houden. We ontkomen er niet aan om tegelijkertijd twee complete energiesystemen, klassiek en groen, in de lucht te houden. Dat is onzinnig en peperduur.

Uit het bovenstaande volgt dat een betrouwbare en betaalbare energievoorziening principieel nooit mogelijk zal zijn met windparken. Immers, bij gebrek aan wind is een volledig back-up systeem nodig en bij te veel wind wordt de stroomprijs negatief.

Voor dit probleem heeft men waterstofopslag bedacht. Echter, het is al vele malen uitgerekend, door de grote verliezen in de keten ‘stroom-waterstof-stroom’ zullen subsidies voor windstroom de pan uitreizen. Met name het eerste deel van de keten ‘windstroom-waterstof’ is economisch zwaar verliesgevend. Ook die kosten moeten door de burger worden opgebracht.

Wat is dan wél de oplossing? Stop met het geven van voorrang op het net aan de stroom van windparken. Die regel is de bron van alle ellende. Als we dan toch de klassieke centrales op hun vólle vermogen operationeel moeten houden, waarom dan nog onbetrouwbare windparken aan het centrale net hangen? Overigens, datzelfde geldt ook voor zonneweiden.

Aardgas is verreweg de schoonste fossiele brandstof en het is er in overvloed, ook in ons land. Nederland heeft zo’n 600 miljard kuub winbaar gas in haar bodem! De energietransitie moet zich de komende decennia volledig richten op het verstandig exploiteren van onze gasvelden en op het volop gebruiken van onze schone kolen- en gascentrales. Uiteraard moeten gasprovincies ruim meedelen in de opbrengsten, Groningen voorop.

Guus Berkhout.

Vervolgens moeten we de komende decennia onze betrouwbare klassieke centrales stap-voor-stap gaan vervangen door moderne kerncentrales (a.u.b. Nederlands eigendom!). Dat is tevens het juiste moment om wederom het maken van groene waterstof te overwegen als energiedrager.

Met die energievisie is van energiearmoede geen sprake meer en brengen we de CO2-uitstoot vrijwel naar nul.

***

Guus Berkhout is geofysicus en auteur van het zojuist uitgekomen boek ‘Naar een nieuw tijdperk met een zakenkabinet’.

***

Bron Telegraaf hier.

***