Van een onzer correspondenten.

Het kamerlid Chris Stoffer is ontstemd dat organisaties via de rechter overheidsbeleid kunnen bijsturen, zo bericht Energeia over het debat in de Tweede Kamer die aanpassing van de Klimaatwet behelst.

JA21, SGP en BBB willen daarom juridische waarborgen tegen organisaties en actiegroepen als Urgenda om rechtszaken tegen de staat aan te spannen. Zij pleiten voor een aanscherping van het Burgerlijk Wetboek op dit punt. Minister Jetten ziet dat niet zitten, tot bijval van een aantal linkse partijen en zijn eigen D66.

Stoffer: ‘Laten ze maar even doorgaan, ik lust ze rauw.’

Het Kamerlid wil dat het Burgerlijk Wetboek zodanig een aanpassing krijgt, dat er eerst ‘indringend wordt getoetst’ of de organisatie in kwestie wel voldoende burgers vertegenwoordigt.

Stoffer:

Maar dit soort clubs frustreren de zaak en zorgen ervoor dat wij als parlement en kabinet de dingen gaan doen die wij juist niet moeten doen, die ook compleet niet helpen en ook nog eens voor de gewone mensen in het land totaal de verkeerde kant opgaan.’

Suzanne Kröger van GroenLinks vond het een heftige motie. Zij betoogde dat het Urgenda-vonnis ertoe heeft geleid dat het kabinet steviger klimaatbeleid is gaan voeren in het belang van alle burgers:

‘Dat de heer Stoffer suggereert dat het hier om een particulier belangetje gaat, is beneden alle niveau.’

Eenzelfde reactie gaf PVDA’er Joris Thijssen. Over deze linkse eensgezindheid zei Stoffer:

‘Laten ze maar even doorgaan, ik lust ze rauw.’ (Bron: Energeia)

D’66 was, bij monde van Raoul Boucke, mordicus tegen en wil de toegang tot de rechter openhouden voor kleine stichtingen als Urgenda.

***

Lees het oorspronkelijke artikel hier.

***