Donald Pols / Roger Cox.

Onlangs heeft Clintel een lijst met producties (stukken) ingediend bij het Hof in Den Haag in het kader van onze tussenkomst in het Hoger beroep tussen Shell en Milieudefensie. Op 15 maart volgt een zitting waarin de advocaten van Clintel een half uur spreektijd zullen krijgen. In deze zitting staat de vraag centraal of Clintel en ook de vierde partij, Milieu en Mens (Bezorgde EnergieGebruikers, BEG), toegelaten dienen te worden tot de zaak. Zowel Milieudefensie als Shell maken bezwaar tegen de tussenkomst van Clintel. Clintel voldoet echter aan alle wettelijke voorwaarden voor toelating, anders waren we de zaak nooit begonnen.

Lucas Bergkamp.

De juridische adviseur van Clintel, Lucas Bergkamp, heeft op ons verzoek een lijst opgesteld met 20 inhoudelijke argumenten waarom het vonnis ernstig tekortschiet en derhalve vernietigd dient te worden. Wie dat stuk leest kan niet anders dan tot de conclusie komen dat er ongelooflijk veel redenen zijn waarom Clintel dient te worden toegelaten maar ook waarom het vonnis van tafel moet.

Dit betekent niet dat Clintel probeert om Shell te helpen zoals soms wordt gesuggereerd. Shell is zelfs tegen de tussenkomst van Clintel. Clintel komt op voor het algemeen belang (waaronder het recht op betaalbare en betrouwbare energie) en is van mening dat het algemeen belang veel meer behelst dan alleen CO2-reductie.

Ledenblad Milieudefensie

Ook bij Milieudefensie zelf zijn er leden die de nadruk op klimaat begint tegen te staan. In het ledenblad (het blad zelf staat helaas niet online) verscheen onlangs een opmerkelijk artikel met een kop die wij zelf bedacht zouden kunnen hebben: Biedt klimaatbeleid wel milieubescherming?

De intro van het artikel, dat geschreven is door redactielid Jan van Gils, luidt als volgt:

“De vraag stellen is hem beantwoorden. Nee, klimaatbeleid draagt weinig bij aan het milieu. Mogelijk gaat het zelfs ten koste van het milieu door de vele zeldzame grondstoffen die nodig zijn voor accu’s, windmolens en zonnecellen. Het zeer eenzijdige gesprek over klimaatcrisissen gaat in ieder geval ten koste van de volksgezondheid.”

Het hele artikel is gezien de bron zeer opmerkelijk. Daarom hieronder nog wat alinea’s uit het stuk:

“Voor klimaatbeleid dat uitsluitend gebaseerd is op vermindering van CO2-uitstoot zijn helaas op grond van empirische metingen geen aanwijzingen gevonden.”

“Het is dan ook niet vreemd dat vele onafhankelijke wetenschappers tot de conclusie komen dat als je verder kijkt dan de IPCC-rapporten de situatie veel minder alarmerend is dan de krantenkoppen en speeches van politici doen vermoeden. Ja het klimaat is sinds 1850 warmer geworden, gletsjers korter, de zeespiegel gestegen en de CO2-concentratie in de atmosfeer is gestegen.

Dat lijkt echter tot minder problemen te leiden dan op dit moment door de media wordt uitgedragen. De meeste vormen van extreem weer zoals overstromingen en orkanen zijn in dezelfde periode niet toegenomen. Sterfte door extreem weer is zelfs met 95% afgenomen in de afgelopen honderd jaar ondanks de grote bevolkingsgroei.”

“Maar vreemd genoeg hebben internationaal niet alleen de wetenschap, maar ook de milieubeweging en de politiek al hun kaarten op CO2 gezet. Klimaatbescherming werd belangrijker dan milieubescherming! Zelfs een ander geluid laten horen wordt nauwelijks geaccepteerd.”

Wij zijn uiteraard verheugd dat deze kritische beschouwing op klimaatbeleid in het ledenblad van Milieudefensie verschenen is. Nu blijkt dat Milieudefensie in eigen gelederen bereid is om verschillende visies hierover een podium te bieden, zou Milieudefensie ook open moeten staan voor de tussenkomst van Clintel in de Shell-zaak. Een open brief met die boodschap hebben we vandaag dan ook naar Donald Pols van Milieudefensie gestuurd.

Mede-eisers

Inmiddels staat de teller van het aantal mede-eisers bijna op 3000. Hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen (uit de hele wereld) zich bij Clintel aangesloten hebben.  Een artikel over onze zaak op de grootste (qua bezoekers) klimaatblog ter wereld, WattsUpWithThat?, leverde namelijk ook honderden aanmeldingen uit het buitenland op.

Heb je je nog niet aangesloten bij onze zaak, ga naar onze speciaal daarvoor ingerichte website klimaatzaakvandeeeuw.nl en vul (gratis) het formulier in. Hoe meer mede-eisers, hoe luider onze stem. Uiteraard kunnen we ook een financiële bijdrage zeer goed gebruiken voor deze grote zaak tegen twee zeer goed gefinancierde partijen.

Bij voorbaat hartelijk dank

Guus Berkhout,
Marcel Crok,

Oprichters Clintel.

***