Van een onzer correspondenten.

Deze week besliste het Hof Den Haag over de verzoeken van twee stichtingen die wilden meedoen aan de ‘klimaatzaak van de eeuw’ die Milieudefensie tegen Shell is begonnen. Het Hof wees daarbij Stichting Clintel af om zich te voegen in de rechtszaak. Deze partij wilde ook wetenschappelijke argumenten inbrengen om een ander licht te werpen op klimaatverandering en de rol van fossiele energie. De jurist Lucas Bergkamp die de zaak heeft begeleid verbaast zich over het vonnis, zo schrijft hij in Wynia’s week:

‘Met de uitspraken van het Hof is het zo dat er nu drie partijen aan de procedure mogen meedoen: Milieudefensie, dat de belangen van de klimaatbeweging vertegenwoordigt, M&M, dat de belangen van het milieu, de burger en de democratie vertegenwoordigt en Shell, dat het eigen bedrijfsbelang vertegenwoordigt. De enige partij die het algemeen belang vertegenwoordigt van beleid op basis van de beste beschikbare wetenschap, een term die ook in het Parijse klimaatakkoord is te vinden, werd met drogredeneringen de deur gewezen. Om wetenschappelijk debat in deze algemeen belang-actie te weren heeft het Hof daarom een draai gegeven aan het begrip ‘belang’ die Clintel de rechtszaal uitslingert; alsof het belang bij beslissingen gebaseerd op wetenschap niet evident is.’

Clintel: claim van ‘gevaarlijke klimaatverandering’ is onwaar

In antwoord op een vraag van het Hof wat onder ‘wetenschap’ moet worden verstaan had de advocaat van Clintel uitgelegd dat daaronder de volle breedte van de wetenschap is begrepen. Dat is volgens Bergkamp ook logisch omdat vele gebieden van wetenschap relevant zijn voor klimaat- en milieubeleid. Het Hof heeft dit volgens de jurist genegeerd.

Het Hof gaf verder enkele uitleg, hoewel dit alles op gespannen voet staat met het feit dat Milieudefensie, en in haar voetsporen de rechtbank, de volledige zaak heeft gebouwd op het bestaan van ‘gevaarlijke klimaatverandering’. Clintel heeft zich, op grond van wetenschappelijke argumenten, verzet tegen de claim van Milieudefensie dat er ‘gevaarlijke klimaatverandering’ bestaat en eiste daarom vernietiging van het vonnis en derhalve van de rechten die Milieudefensie daaraan kan ontlenen.

Het gehele artikel zal binnenkort op Climategate.nl worden gepubliceerd.

***