Laurens Sloot.

Van een onzer correspondenten.

Laurens Sloot, hoogleraar Ondernemerschap in de detailhandel aan de Rijksuniversiteit Groningen maakt zich zorgen over de prijsontwikkeling van de boodschappen, zo bleek gisteren tijdens het EO-radioprogramma Je Geld Of Je Leven. Hij zei:

‘Als je ziet wat de verduurzaming allemaal gaat kosten, de Europese Green Deal, maar ook wat we zelf allemaal in Nederland willen met stikstof, CO2 en methaanreductie, vrees ik dat de boodschappen behoorlijk duurder worden de komende tien, vijftien jaar.’

De ingreep in de veeteelt zal grote gevolgen hebben voor de zuivelprijzen. Prof. Sloot:

‘Stel je mag niet meer dan 2,5 koe per hectare houden, maar je moet extensief gaan, zeg 1,5 koe per hectare of 1,2 koe, dan gaat de kostprijs verder omhoog.’

De hoogleraar vindt het bijzonder dat er in het politieke debat nadruk wordt gelegd op de marges van de supermarkten en de winsten, maar de cijfers tonen aan dat dat beeld niet klopt. De marges van supermarkten zijn uiterst dun en 20% tot 30% prijsverhoging is niet zomaar door te berekenen aan de consument.

Prijsverhogingen door ingrijpende klimaatmaatregelen zullen ergens hun weg moeten vinden. Sloot:

‘Ik vind dat er te weinig naar de B van betaalbaarheid wordt gekeken. Goed dat men klimaatmaatregelen en verduurzaming wil, maar daarbij past wel de eerlijke boodschap dat het allemaal flink duurder gaat worden.‘

Bron hier,