David Smeulders. Schermafbeelding.

Van een onzer correspondenten.

Energiedeskundige prof. David Smeulders van TUe heeft onlangs een interessante berekening ‘ter verspreiding’ rondgestuurd, zo schrijft onderzoeker Rob de Vos.

‘Als we de welvaart van nu willen behouden dan kunnen we niet zonder fossiele energie.’

Het gaat over de vraag of we in Nederland wel over voldoende wind- en zonnecapaciteit beschikken om aan de huidige elektriciteitsvraag te kunnen voldoen. Let wel: de huidige vraag. Dus niet die veel grotere vraag naar elektriciteit die voor de komende jaren geprojecteerd staat. Smeulders:

‘Pieter Omtzigt beweerde in meerdere debatten dat we 3000 uur per jaar onvoldoende zonne- en windenergie hebben. Kunnen we dit zelf uitrekenen?’

Smeulders kan dat wel, en de uitkomst is dat het tekort aan zonne- en windenergie dat Omtzigt schetst nog aan de lage kant is.

Smeulders:

‘Vervangen van 25 GW opgesteld conventioneel vermogen door 50 GW groen vermogen (verdeeld over 50% zon en 50% wind) levert niet genoeg elektriciteit gedurende 3680 uren in het jaar om de huidige vraag af te dekken. De verwachting is bovendien dat de stroomvraag nog aanzienlijk gaat toenemen dus dat de tekorten gaan toenemen. Ook wordt er in dit scenario 10% teveel stroom geproduceerd waarvoor een bestemming moet worden gevonden.’

Smeulders geldt als een realist op het gebied van energietransitie. Eerder vond hij de totale elektrificatie van transport niet realistisch en het sluiten van het gasveld in Groningen een heroverweging waard. Ook vond hij dat de subsidie voor zonnepanelen en elektrische auto’s veel beter kan worden besteed.

Smeulders:

‘Als we de welvaart van nu willen behouden dan kunnen we niet zonder fossiele energie. Dus als je daarvoor kiest, dan moeten we ons ook gaan aanpassen aan het veranderde klimaat. Een halvering van de welvaart accepteren we simpelweg niet in deze wereld.’

***

Bronnen o.a. hier en hier.

***