Jacco Vonhof.

Van een onzer correspondenten.

VNO-NCW en MKB-Nederland maken zich ernstig zorgen over de klimaatplannen van minister Jetten. Die moeten ervoor zorgen dat duizenden bedrijven vanaf volgend jaar een extra heffing betalen over hun aardgas. ‘Een hele platte belastingheffing’, vindt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland.

In de kamerbrief van minister Jetten op 13 maart jl. werden al de bestaande uitzonderingen voor een gasheffing losgelaten, zoals het afschaffen van een verlaagd belastingtarief voor het gebruik van aardgas in de glastuinbouw-sector. Inmiddels lijkt de heffing een generiek karakter te hebben.

De nieuwe klimaatplannen moeten ondernemers stimuleren om af te stappen van fossiele brandstoffen. Dat is te simpel gedacht volgens Vonhof.

‘Als een belastinginstrument bedoeld is om bedrijven in de goede richting te duwen, is het begrijpelijk. Maar in dit geval is het een belasting op gasgebruik, terwijl de ondernemers die het betreft niet van het gas af kunnen. Er wordt gesproken over klimaatrechtvaardigheid. Nou, dit een totaal onrechtmatige maatregel.’

Dat heeft volgens Vonhof te maken met netcongestie, waarbij geen ruimte meer is op het bestaande elektriciteitsnetwerk voor nieuwe gebruikers.

‘De overheid zou eerst daar een schop in de grond moeten stoppen. Als je de goede beweging wil maken, moet je die ook kunnen maken. Dat ontbreekt volledig.’

Gasintensieve bedrijven worden hard getroffen door de plannen van minister Jetten, ook al willen ze volgens Vonhof graag een bijdrage leveren aan de energietransitie.

‘Wij onderschrijven de beweging die in de klimaatplannen staan. Veel mkb’ers zijn volop bezig, ze zitten niet op hun handen. Wat ze kunnen doen, doen ze.’

Reacties op gasheffing ondernemers: ‘Er komt geen einde aan de idiote plannen van Rob Jetten.’

Op 1 juni volgt er een debat over de plannen. Vonhof heeft goede hoop dat MKB-Nederland en VNO-NCW de Tweede Kamer op andere gedachten kunnen brengen.

‘We willen de beweging niet terugduwen, maar het moet wel haalbaar en betaalbaar. Er wordt gesproken over klimaatrechtvaardigheid. Nou, dit een totaal onrechtmatige maatregel. Ik kan me voorstellen dat er in de Tweede Kamer mensen zijn die het met me eens zijn en hier een stop op zetten’,

aldus de MKB-voorman.

***

Bron o.a. hier en hier.

***