Paul Scheffers.

Door Paul Scheffers.

Onze ‘klimaat’-ideologen in Nederland zijn altijd goed geweest in het munten van politiek werkende (valse) meme’s, die via het internet en de kritiekloze links-gepolitiseerde journaille MSM zich snel verspreiden tot ‘gemeengoed’.

Wat is een meme: Een meme is een term die gebruikt wordt om een concept te beschrijven dat zich o.a. via het internet van persoon tot persoon in een hoog tempo verspreidt en vervolgens bij voldoende propaganda als gemeengoed wordt gemunt en aanvaard.

Hierbij een aantal valse meme’s opgespoord, waarbij de schaduwzijde en valse pretentie wordt verzwegen.

CO2-‘vervuiling’ = is geen vervuiling, meer CO2 is zelfs positieve bouwsteen van alle leven op aarde.

‘Hernieuwbaar’ = Er bestaat geen energieperpetuum, ‘hernieuwbaar’ staat equivalent aan wereldwijde grondstoffen depletie.

‘Crisis’ = Een door de bestuurlijke autoriteiten uit de hand gelopen situatie. Niet het klimaat maar juist de onlogische en ineffectieve maatregelen ter klimaatbestrijding door ‘hernieuwbaar’ is volstrekt uit de hand gelopen.

‘Klimaat’ = een dertig jarige meet- / beoordelingsperiode van het weer.

‘Klimaatverandering ‘ = Een natuurlijk verschijnsel waarbij het weer zich aanpast aan de ca. 40 aandrijvende asynchrone op elkaar inwerkende klimaatfactoren.

‘Klimaatangst’ = door propaganda aangewakkerde angst en verdienmodel voor velen, waaronder brood-psychologen.

‘Duurzaam’ = langdurig bruikbaar, definitie ideologisch gemunt als ‘goed voor de aarde’.

‘Gratis wind en zon energie’ = Tot ‘hernieuwbare’ energie benoemd, door toepassing van geïndustrialiseerde productie-, distributie- en opslagtechnieken – oorzaak van immer stijgende energiekosten.

‘Waterstof’ = 60% ‘hernieuwbaar’ energieverlies bij de productie van deze energiebron, is explosief van aard en laag calorisch waardoor 3x zoveel nodig is als aardgas.

‘Energietransitie’ = benaming voor totale transitie naar ‘hernieuwbare’ energie opwekking. In de praktijk is het geen energietransitie maar een geldtransitie van arme meer klimaatbelastingen betalende burgers naar rijke ‘klimaatbeleggers’.

‘Klimaatdoelen’ = Uit de lucht gegrepen politieke doelstellingen met het doel tot zero reduceren van CO2-emissies, zonder het verwaarloosbare / onmeetbare klimaatwinst / – effect terug te koppelen naar de politieke doelstellingen.

‘1,5 grC doelstelling’ = Uit de lucht gegrepen politiek gemaximeerde opwarmingsdoelstellingen. Zonder politiek dwingende klimaatmaatregelen wordt deze doelstelling op natuurlijke wijze ook gehaald en blijft waarschijnlijk zelfs onder de 1,5 grC opwarmingsdoelstellingen.

‘Klimaatmodellen’ = nu een ideologisch te vermijden meme, nu spreken de ambtenaren / ‘klimaat’-autoriteiten van het IPCC nog slechts van klimaatscenario’s, daarmede niet te hoeven aangeven dat de hun gepolitiseerde top-angstmodellen RCP8.5 zwaar overdreven zijn gemodelleerd, kwaadaardig onwetenschappelijk en hoogst onbetrouwbaar zijn.

‘Klimaatneutraal’ = onmogelijke stilstand in klimaatverandering politiek willen bereiken door effectloos ‘hernieuwbaar’ klimaatwetgeving, implicerend enorme sociaal-maatschappelijke schade door een totaal verbod op fossiele energiebronnen.

***