Uit de oude en nieuwe doos.

Onlangs dook voormalig staatssecretaris Pieter van Geel (CDA/VROM) weer op in de media. Dit keer als voorzitter van een commissie die met nieuwe plannen kwam om het Nederlandse omroepbestel te reorganiseren. In het licht van de huidige druk die op de omroep Ongehoord Nederland (ON) wordt uitgeoefend (hoge boetes en dreiging tot uitzetting uit de NPO) kreeg ik het akelige gevoel dat deze actie als achterliggend doel een versterking van de oligopolistische positie van de gevestigde grote omroepen had ten koste van de kleinere en vernieuwende omroepen, dus de vrijheid van meningsuiting.

In de voorstellen wordt de macht van de huidige ‘grote’ omroepen versterkt en de overheid op afstand gezet. Omroepen als ON! worden aan banden gelegd, die moeten in het voorstel van de commissie eerst twee jaar ‘droogzwemmen’, d.w.z. buiten het zicht van het publiek en de eigen aanhang functioneren, alvorens ze een positie krijgen als redactieomroep onder de regie van een grote omroep. Die heeft dan de positie om zo’n initiatief te ‘killen‘. De aanhang haakt waarschijnlijk af als die twee jaar lang niets ziet van de ‘nieuwe’ omroep.

De commissie schenkt geen aandacht aan het verschijnsel dat de huidige publieke omroepen in de ban zijn geraakt van het ‘correcte’ denken en uitmunten door eenzijdige programmering van belangrijke maatschappelijke vraagstukken als klimaat, stikstof, milieu, natuur, Europa, e.d..

Pieter van Geel was in een ver verleden ook staatssecretaris van VROM en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het Nederlandse klimaatbeleid dat inmiddels tot de haarvaten van onze samenleving is doorgedrongen en daar grote schade heeft aangericht. Deze manifesteert zich onder andere in een wijd verspreide klimaathysterie met daarbij behorende psychische problemen van grote groepen mensen, enorme energieprijsverhogingen, inflatie, ongekende stijging van de energie- en algemene armoede en welvaartsverlies.

Pieter van Geel heeft daaraan in een vroeger stadium zijn steentje bijgedragen, zoals blijkt uit bovenstaande discussie die ik met hem in Buitenhof mocht voeren. Zo’n  open klimaatdiscussie op de TV is thans ondenkbaar vanwege de stelselmatige en algemeen verbreide censuur op geluiden die afwijken van het door de overheid en de overgrote meerderheid van de media gepropageerde klimaatnarratief.

***