Energiearmoede. Foto: Shutterstock.

Door: Dwarsliggers.

Het voornaamste politiek thema voor de verkiezingen in 2024 moet gaan over betrouwbare en goedkope energie. Zo niet is verarming een kwestie van (weinig) tijd.

Zowel in Nederland als in België worden de komende verkiezingen voorbereid. Naast de verschillen hebben we enkele grote uitdagingen gemeen. Eén daarvan is goedkope energie want zonder BETAALBARE en BETROUWBARE  energie is een verarming onvermijdelijk!

We deden een poging om duidelijk te maken dat daarvoor een nieuwe politieke analyse noodzakelijk is:

“Climate science should be less political, while climate policies should be more scientific. Scientists should openly address uncertainties and exaggerations in their predictions of global warming, while politicians should dispassionately count the real costs as well as the imagined benefits of their policy measures.”

En dat de verarming niet meer vér weg is, daar zijn al concrete voorbeelden van.

Het is de zon, slimmerd!

Het IPCC verklaarde in haar recent syntheserapport van 2023 over de toestand van het klimaat op aarde, dat de wereldwijde oppervlaktetemperatuur van onze planeet in de periode 2011 tot 2020 1,09° hoger was dan in de periode 1850-1900. De stijging wordt vooral over het land waargenomen en is minder fel boven de oceanen en de zeeën.

Voorts verklaart het IPCC dat de waarschijnlijke door mensen veroorzaakte temperatuurverhoging over dezelfde periode moet geschat worden op 1,07°. En, voegt het IPCC eraan toe: “Voor deze periode is het waarschijnlijk dat door mensen opgewekte broeikasgassen een opwarming van 1 tot 2° tot gevolg hadden en dat andere menselijke factoren een daling van 0 tot 0,8° veroorzaakten.” Natuurlijke factoren, nl. vulkanisme en de zon zouden de oppervlaktetemperatuur beïnvloeden van +0,1 tot -0,1°. Bovendien, zo verklaart het IPCC verder, verloopt de temperatuurverhoging steeds sneller.

Meer dan een bevestiging van deze ‘waarschijnlijke’ statements zal u in de traditionele media niet horen of lezen. Het publiek dat verstoken blijft van kritische informatie kan niet anders dan de media geloven. Of wil niet anders, want te vermoeiend.

We lezen, onder meer in Knack en op VRTNWS, regelmatig ‘factchecks’ die als voornaamste doel hebben om ongewenste reacties op de heersende klimaatideologie te ontmaskeren. Daarom zal u nooit kritische factchecks vinden over IPCC-publicaties. Nochtans is er één uiterst belangrijke reden om dat wél te doen:

het IPCC heeft immers enkel als opdracht om de invloed van de menselijke bijdrage aan  de opwarming (via de uitstoot van CO2) te onderzoeken en modellen op te stellen die de toekomst moeten voorspellen.

Hoe zou dergelijke beperkte studie, die géén of onvoldoende aandacht schenkt aan de natuurlijke oorzaken van de klimaatverandering wetenschappelijk correct kunnen zijn? Hoe kan men het complex klimaatsysteem (IPCC-wetenschappers noemen het zelfs chaotisch en dus per definitie onvoorspelbaar) voorspellen wanneer men de natuurlijke invloeden negeert (of wegredeneert)?

Iedereen met nog een beetje gezond verstand wéét toch dat de zon een grote rol speelt voor ons klimaat én weet ook dat de zonneactiviteit fluctueert. Ook andere veranderende natuurlijke fenomenen worden genegeerd (of weggeredeneerd), zoals daar zijn: De excentriciteit van de aardbaan; de hoek tussen de rotatie-as van de aarde en de ecliptica; het vulkanisme en tektonische bewegingen; de variaties in de emissie van de zon; de kosmische straling; het magnetisch veld van de aarde; de albedo (weerkaatsingscapaciteit) van de landoppervlakte.

Kortom, men moet al heel sterk geïndoctrineerd zijn om de misleidende ‘politiek-ideologisch geïnspireerde informatie’ die het IPCC de wereld instuurt klakkeloos voor waar aan te nemen.

Een dwarse factcheck

Zopas verscheen een nieuwe studie die aantoont dat de opwarming vooral een stedelijk verschijnsel is. We weten al langer dat het in de steden flink warmer is dan op het platteland of boven een groot wateroppervlak. Maar nu hebben observaties duidelijk aangetoond dat dit feit inderdaad bestaat. En laat het nu zo zijn dat heel veel meetstations in stedelijk gebied liggen, waardoor een vertekend beeld ontstaat en het IPCC onterecht minimaliseert.

“In their latest report, the IPCC estimated that urban warming accounted for less than 10% of global warming. However, this new study suggests that urban warming might account for up to 40% of the warming since 1850.

Er is meer. Volgens de auteurs van deze studie werd de rol van de zon in de opwarming onvoldoende in rekening gebracht. Ze ontdekten namelijk dat de meeste opwarmings- en afkoelingstrends op het platteland in feite konden worden verklaard in termen van een veranderende zonneactiviteit.

Dat de zon een véél grotere spelbreker kan zijn dan welk broeikasgas van menselijk fabricaat dan ook, wordt door nog een andere recente studie gesuggereerd.

Men weet dat de planeet Neptunus, de zevende planeet van zonnestelsel, op haar oppervlak soms grote ‘vlekken’ vertoont. Amateurastronomen maken er een sport van om die vlekken te fotograferen. Die vlekken zijn werkelijk van een enorme omvang, zelfs zo groot als de Stille Oceaan. Dat mag niet verwonderen, want Neptunus is 17 keer groter dan de aarde.

Welnu: recent bleek dat die vlekken plots ‘verdwenen’ waren. De enige manier die de onderzoekers konden bedenken om dat verrassende fenomeen te verklaren, was de fluctuerende zonne-energie.

Nu moet men weten dat Neptunus op zo’n 4,5 miljard kilometer van de zon staat. Dertig keer verder dan de aarde. Ondanks die enorme afstand en ondanks de enorme eigen krachten van die grote planeet, ‘slaagt’ de zon erin om het oppervlak van die planeet merkbaar te veranderen.

En nu we toch bezig zijn: er verscheen heel recent nog een andere studie. Men is de trends in de natuurrampen op de aarde gaan onderzoeken om te zien of ze verband houden met de opwarming en zelfs misschien wel gedeeltelijk antropogeen zijn. Welnu: volgens deze studie is er geen reden om aan te nemen dat het aantal natuurrampen, zoals vulkaanuitbarstingen, sinds het einde van de vorige eeuw significant is toegenomen. De auteurs vinden geen verband met de opwarming van de aarde, hetgeen vaak te lezen of te horen valt. Wel verklaren de auteurs dat de rapportering sedert de eerste helft van vorige eeuw sterk is verbeterd, hetgeen uitlegt waarom de gebeurtenissen op onze planeet verergerd schijnen.

Dat alles is uiteraard geen reden om te stellen dat er géén opwarming is. Die is er heel zeker wel. Het tegendeel zou hoogst verwonderlijk zijn, omdat de tweede helft van de 20ste eeuw nog tot de Kleine IJstijd wordt gerekend. De keuze van het IPCC voor de vergelijking van ‘gunstige perioden’ (1850 – 1900 en 2011 – 2020) is niet toevallig en niet de eerste misleiding!

Niemand is op dit ogenblik in staat om de toekomst te voorspellen.

Ondertussen wordt één ding wel duidelijk: als we aan klimaatverandering denken, moeten we altijd ook denken: “Het is de zon, slimmerik”!

 Verarmen zullen we wél!

Iedereen moet beseffen dat dure energie onvermijdelijk leidt tot welvaartsverlies en dat betekent voor veel mensen armoede!

Nu talrijke politici en de media de klimaatalarmisten volgen als lemmingen, is de armoede niet langer een ver-van-mijn-bedshow. De gevolgen van de gevolgde politiek werden duidelijk zichtbaar tijdens het energiedebat. De regering vond er niet beter op dan kwistig om te springen met tijdelijke ondersteunende maatregelen waardoor de collectieve schuld toenam.

Maar niet alleen alle fossiele energiebronnen moeten eraan geloven, ook de efficiëntste en betrouwbaarste energiebron die géén CO2-uitstoot, kernenergie, moet weg. Het gaat dus al lang niet meer om ecologie maar om een verplichte afbouw van onze welvaart, en voor veel mensen betekent dat armoede. In De Zondag (03/09) over de toenemende schuldgraad van de bevolking lezen we dat wegens de toegenomen energieprijzen, de gemiddelde schuld door onbetaalde rekeningen steeg van 500 euro in 2021 naar 900 euro in 2021 en nu ongeveer 1.200 euro bedraagt.

Waar we bij ons gelukkig nog niet mee geconfronteerd werden is energiearmoede. Ook dat gaat ten koste van nog duurdere import van energie.

Wie denkt dat dit niet mogelijk is, vergist zich.

Australië

In Australië is energiearmoede al een feit. Er is een alarmerende studie van AEMO (energieregulator) (niet toegankelijk zonder machtiging) aangevend dat stroomuitval nu onvermijdelijk is, en nog erger dan in het verleden nu nog meer kolencentrales op sluiten staan. De (politieke) zwarte pieten worden doorgeschoven. Dit wordt politiek niet opgevat als slecht beleid maar een reden om ‘hernieuwbare energie’ nog te versnellen. Voor de burger maakt dit niet veel uit, en nog meer burgers willen een generator aanschaffen. Het probleem is niet nieuw. In 2017 mocht Musk reeds een batterij leveren (die deels uitgebrand is) en werden noodstroomgenerator/turbines aangekocht. Maar de situatie wordt steeds erger, getuige de onderstaande grafiek.

2023 Australie energietekort

Deze grafiek is daarenboven uitzonderlijk: We hebben immers nog nooit een grafiek gezien (van een overheidsinstelling!) waarbij men de bovengrens afsluit waardoor het reëel effect verborgen blijft. Er is blijkbaar veel te verbergen.

 Zuid Afrika

Acht à elf uur geen stroom meer is courant geworden

Een attente lezer en goedgeplaatste bron in de energiesector stuurde ons dit bericht:

Mijn zus in Zuid-Afrika (Natal) heeft tegenwoordig courant 8 à 11 uur per dag géén stroom meer. Ze heeft zonnepanelen en een thuisbatterij moeten installeren om de frigo/freezer koel te kunnen houden, want de overbruggingsperiodes tussen wél en géén stroom zijn te lang geworden om eten vers te kunnen houden.

Politiek correct (you know), maar corrupt staats-opgelegd management bij Escom heeft massa’s onderhoudswerken op de centrales gedurende jaren verwaarloosd.

En de president himself bezit nu onder meer een firma met vrachtwagens die vandaag met honderden per dag (niet de trein, nee hoor, private vrachtwagens) de wegen onveilig maken om steenkool van de mijnen naar centrales te brengen.

Af en toe worden tegenwoordig zulke steenkooltransporten geplunderd door radeloze mensen op zoek naar wat basisenergie om hun kookstoof te warmen. Daarom rijden ze ook in grote konvooien.

Zuid Afrika, een land met één van de grootste bodemrijkdommen ter wereld is op weg naar de bedelstaf. Straks moet er nog Russisch BRICS-graan naar ginder worden gebracht.

Je houdt het allemaal niet voor mogelijk. Ondertussen is het daar al een feit.

Er is maar één politieke conclusie voor elke partij en elke kiezer mogelijk:

Het voornaamste politiek thema voor de verkiezingen in 2024 moet gaan over betrouwbare en goedkope energie. Zo niet is verarming een kwestie van (weinig) tijd.

***

Bron Dwarsliggers hier.

***