Rob Jetten. Foto: Shutterstock

Van een onzer correspondenten.

De kosten om windenergie van zee naar land te krijgen, vallen de komende tientallen jaren fiks hoger uit dan klimaatrekenmeesters hadden verwacht.

Nieuwe berekeningen maken duidelijk dat huishoudens daardoor meer moeten betalen om stroom geleverd te krijgen. De tragiek is dat klimaatminister Rob Jetten zijn eigen mislukte transitiebeleid voortdurend zelf moet melden.

De komende decennia moet steeds meer elektriciteit van windparken op zee komen, zo staat in de plannen. Een deel van die parken is al aangelegd, terwijl andere parken nog in ontwikkeling zijn. De stroom die daar wordt opgewekt moet via lange kabels aan land komen, waar zogeheten landstations deze stroom ontvangen en verder verspreiden.

FD: Kostenpost voor aansluiting windparken op zee valt 40 miljard hoger uit.

Netbeheerder TenneT is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van dit transportnetwerk. De kosten hiervan zouden volgens eerdere berekeningen de komende decennia 2 miljard euro per jaar zijn. Maar volgens nieuwe berekeningen vallen ze een stuk hoger uit: 3,6 miljard euro per jaar.

Deze kosten kunnen in de toekomst voor rekening komen van huishoudens via de nettarieven. Dit zijn tarieven die huishoudens betalen om energie geleverd te krijgen. Een gemiddeld huishouden verbruikt 2.800 kilowattuur stroom per jaar.

Dat de kosten hoger zijn dan aanvankelijk gedacht, heeft verschillende oorzaken. Zo zijn grondstoffen en personeel duurder geworden. Ook zijn rentes gestegen, waardoor TenneT meer rente moet betalen voor leningen die nodig zijn om al die werkzaamheden te financieren.

Kritische hoogleraren eerder in open brief aan Jetten:

‘Laten we als de bliksem een open debat met energiedeskundigen voeren, met als doel de burgers het verschil te laten zien tussen uw windmolen-waterstof-ammoniakprogramma en het alternatieve programma van moderne kerncentrales in termen van baten, kosten en veiligheid.’

Minister Jetten wil blijven kijken of hij eigenstandig de kosten kan drukken. Hij hoopt dit te doen door de kabels, platformen en stations ook te gebruiken voor zonne-energie die op zee opgewekt wordt. Dit verlaagt de kosten per kilowattuur.

Ook wil Jetten de opbrengsten van windenergie gebruiken om de transportkosten lager te houden. De bewindsman voegt er aan toe dat de werkelijke kosten uiteindelijk lager uit kunnen vallen, bijvoorbeeld als de rente weer zakt.

***

Bronnen o.a. hier en hier.

***