De hervormingsagenda voor Nederland moet worden uitgevoerd door een kennis-van-zakenkabinet, of kortweg, zakenkabinet. Hoe zou het regeerprogramma van zo’n kabinet er dan uit moeten zien? In aflevering 4 stelt Berkhout 10 programmapunten voor die daar onderdeel van zouden moeten uitmaken. In de komende jaren zullen er onderweg zeker aanpassingen dienen te worden aangebracht (‘lerend regeren’).