Van een onzer correspondenten.

De komende jaren zullen de verschillen tussen energierekeningen van huishoudens groter worden. Tot die conclusie komt energiemaatschappij Essent op basis van een onderzoek naar de energierekening van 2035. De grootste energiemaatschappij van Nederland, met ruim 2 miljoen klanten, waarschuwt voor de gevolgen voor huishoudens die weinig te besteden hebben.

Het ontbreekt 2,8 miljoen huishoudens aan financiële middelen om het huis te verduurzamen.

Vooral voor huishoudens met een cv-ketel worden de energiekosten hoger in vergelijking met de huishoudens die in staat zijn om te verduurzamen, zegt Essent-directeur Resi Becker. ‘Naar verwachting zal in 2035 de energierekening ongeveer 3000 euro per jaar zijn. Voor huishoudens die niet in staat zijn om te verduurzamen kan dat zo maar 800 euro extra zijn.’

Het concern roept daarom een nieuwe regering op maatregelen te nemen: ‘Verlaag de gasbelasting en kijk naar een verlaging van de netbeheerkosten.’

Komende jaren grote verschillen tussen energierekeningen.

De energiemaatschappij zelf bewandelt het riskante pad van het uitbannen van fossiele energie, in lijn met het klimaatalarmisme van een aantal politieke partijen.

Door zo uitvoering te geven aan de ondoordachte energietransitie komen consumenten in problemen. Nu luidt het concern de noodklok.

Essent:

‘Fossiele brandstoffen raken ooit op, terwijl de vraag naar energie stijgt. En ze hebben nog een groot nadeel: bij de productie komt CO2 vrij. De toename van de hoeveelheid CO2 in de lucht is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering. Bij de productie van hernieuwbare energiebronnen komt geen CO2 vrij. Deze energiebronnen zijn dus belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan.’

Essent wil nu dat het Tijdelijke Noodfonds Energie permanent wordt. Dit fonds is bedoeld om mensen te helpen die de energierekening niet meer kunnen betalen. Ook zou een nieuw kabinet subsidies voor woningisolatie en warmtepompen intact moeten laten als het aan de energiemaatschappij ligt. Het ontbreekt 2,8 miljoen huishoudens aan financiële middelen om het huis te verduurzamen.

Huizen met een gasketel worden extra geraakt, maar vrijwel alle huishoudens krijgen te maken met een blijvend hogere energierekening ten opzichte van 2021, het jaar voor de energiecrisis. Of je nou gas, stroom of warmte afneemt: de netbeheerkosten lopen op, blijkt uit het onderzoek uitgevoerd door accountancybureau Berenschot.

‘De netbeheerkosten zullen oplopen door investeringen die moeten worden gedaan voor de energietransitie’, stelt onderzoeker Rob Geldhof van Berenschot. Het gaat om hoogspanningskabels, elektriciteitsstations, batterijen voor opslag: de infrastructuur voor de elektrificatie vergt grote investeringen.’

Ook het aanleggen van warmtenetten en het aanpassen van gasaansluitingen zijn kostbaar, zegt Geldhof.

De prijs van de energie zal, naar verwachting, ook niet terugzakken naar het niveau van voor de energiecrisis. Weliswaar is de prijs gezakt na een flinke stijging door de Russische inval in Oekraïne, maar volgens Essent zijn we voorlopig niet af van prijsschommelingen door onzekerheid over het energieaanbod.

***

Bron o.a. hier.

***