Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Openbare laadpalen voor elektrische auto’s moeten tussen vier uur ’s middags en negen uur ’s avonds uitgezet worden, zegt regionaal netbeheerder Stedin. Volgens Stedin is het noodzakelijk omdat op deze uren ‘het net uit zijn voegen barst.’

De helft van alle elektrische auto’s wordt bij thuiskomst uit het werk aan de laadpaal gehangen, blijkt uit onderzoek van ElaadNL, een kenniscentrum voor elektrisch laden van de netbeheerders in Nederland. Meestal worden de elektrische auto’s pas de volgende ochtend weer ontkoppeld.

De netbeheerder verwacht dat in grote steden de komende jaren 20 procent van de capaciteit op het stroomnet opgaat aan openbare laadpalen. Voor iedere laadpaal die in de avondpiek uitstaat, kan volgens Stedin een nieuwe woning aangesloten worden op het elektriciteitsnet.

Op veel plaatsen komt het net op piekmomenten onder druk te staan. Zo’n anderhalf miljoen huishoudens kunnen hierdoor te maken krijgen met stroomstoringen. Om ervoor te zorgen dat tijdens de transitie mensen niet geconfronteerd worden met stroomstoringen doet Stedin nu een beroep op gemeenten, laadpaalexploitanten, consumenten en bedrijven. Hun wordt gevraagd alleen elektriciteit op piekmomenten te gebruiken als dat echt nodig is.

Om het vermogen van laadpalen in de avondpiek af te knijpen of uit te zetten moeten contracten aangepast worden.

‘Dit is wel heel erg van dik hout zaagt men planken’, zegt Robert van Gent van de belangenorganisatie van mensen met een elektrische auto. De oproep van Stedin is geen stimulans voor elektrisch rijden, vindt de belangenvereniging. ‘Dit soort oproepen kan een afschrikkende werking hebben op automobilisten die nu nog op benzine rijden en overwegen een elektrische auto aan te schaffen’, denkt Van Gent. De oproep komt bovenop de aangekondigde afschaffing van de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting en de ondoorzichtigheid van tarieven van openbare laadpalen.

***

Bron hier.

***