Wilt u opnieuw zoeken?

Als u niet gevonden hebt wat u zoekt, probeer dan opnieuw te zoeken!

Een duurzaam energie- en transitiebeleid

Door |2 januari 2021|

Terbroek op de rand van de Veluwe. Een bijdrage van Ap Cloosterman. De Gemeente Barneveld bestaat uit negen kernen, waarvan de dorpen Terschuur en Zwartebroek er twee zijn. Deze twee dorpen vormen samen: Terbroek. De belangen van de inwoners naar de Gemeente worden vertegenwoordigd door Plaatselijk Belang Terbroek. De bedrijven zijn verenigd in [...]

Elektrificatie met speerpunt ‘hernieuwbaar’, is dat wel zo’n goed idee?

Door |29 december 2020|

Foto: Shutterstock. Een bijdrage van Paul Scheffers. Nederland staat aan de vooravond van een enorme elektrificatie voor de komende 10 jaar op basis van (1) het kabinetsbesluit uit 2018 alle aardgasgestookte elektriciteitscentrales te gaan sluiten op basis van de geformuleerde huidige ‘hernieuwbare’ CO2-reductiedoelstellingen en op basis van (2) de Klimaatwet uit 2019. De [...]

Het is een kwestie van tijd

Door |22 december 2020|

Foto: Shutterstock. Een gastbijdrage van Nico Broekema, voorzitter van het Democratisch Energie Initiatief (DEI). Het is een uitspraak die regelmatig op te tekenen valt uit de mond van juristen als die al jarenlang tegen de aanleg van diverse windturbineparken procederen. Gedoeld wordt op de het herstel van de rechtsstaat, die ook in het [...]

Frits Bolkestein: ‘Met wind en zon gaat Nederland het niet redden.’

Door |19 december 2020|

Frits Bolkestein. Een gastbijdrage van Frits Bolkestein. Het is een cliché, maar kan niet genoeg worden beklemtoond. Voor een moderne samenleving is een betrouwbare en betaalbare energievoorziening onontbeerlijk. Nederland wil voor zijn energie op termijn volledig af van verbranding van fossiele brandstoffen. De doelstelling is 95% fossielvrij in 2050. Dat is al over [...]

Tsunami aan klimaatbeleid

Door |14 juli 2020|

Afbeelding: Hokusai. Een bijdrage van Ap Cloosterman. Dit is een vervolg op 'Tegenwind in de Gemeenteraad van Barneveld', zie hier. Als een tsunami overspoelt de overheid ons met een klimaatwet, die ontzettend veel geld kost en weinig of geen effect heeft op de klimaatverandering. Klimaatverandering is er al zolang de Aarde bestaat en [...]

Groene kleptocratie

Door |23 juni 2020|

Een bijdrage van Jeroen Hetzler. Onlangs verscheen een artikel in de Volkskrant van de vaardige hand van Martin Sommer. Daarin stelde hij de vraag hoe het toch kon dat 7 jaar na het sluiten van het Energieakkoord eindelijk de definitieve kosten ervan zijn gepubliceerd door het PBL? Over het bedrag zelf: dit is €52 miljard [...]

Toename zon- en windenergie is lang niet genoeg voor klimaatbeheersing

Door |4 juni 2020|

Een bijdrage van Paul Scheffers. Elseviers Weeblad rekende deze week voor, dat de opgeklopte gemelde 'vooruitgang' in zon en wind lang niet genoeg is om de 2030/2050 klimaatdoelstellingen te halen. Het is de zoveelste waarschuwing aan het adres van onze slapende kritiekloze volksvertegenwoordigers en kabinet. Het helpt ook niet, dat extreem ideologische opiniemakers zoals in [...]

Thierrypicking?

Door |23 januari 2020|

Kees le Pair. Een bijdrage van Kees le Pair. Gedreven door een onbedwingbare neiging tot discreditering van politieke opponenten heeft Rob Wijnberg, hoofdredacteur van de 'Correspondent', aandacht geschonken aan de uitlatingen van Thierry Baudet over het klimaat en het klimaatbeleid, die hij typeerde als 'Thierrypicking'. Zie hier. Rob Wijnberg is van huis uit [...]

Ecomodernisme versus extreem ecologisme

Door |3 september 2019|

Een gastbijdrage van Paul Scheffer. De klimaat cum duurzaamheidshype wordt in toenemende mate gepercipieerd als het product van een elitair, ideologisch gedreven ecologisme. Daartegen is van verschillende kanten verzet gerezen, niet alleen vanuit de bevolking, zoals de gele hesjes in Frankrijk, maar ook van de kant van regeringen, zoals de Oost-Europese landen binnen de Europese [...]

Klimaatijver

Door |18 augustus 2019|

Afbeelding: ZME Science. Een bijdrage van Jeroen Hetzler. Een interessante vraag is waar Nederland nu eigenlijk staat in dit ondermaanse klimaatbeleid? En hoe zit het nu met de uitvoering van dat Parijse akkoord? Er circuleert deze lijst, die mij overigens niet uitputtend en ook niet helemaal correct voorkomt.           [...]