Rosanne Herzberger.

Van een onzer correspondenten.

Dat de PVV en NSC samen een kabinet gaan vormen is nog geen gelopen race. Toch moeten politici over hun eigen schaduw heen stappen in onderhandelingen wil men komen tot een kabinet. Hertzberger, die zich nu en dan uitlaat over klimaat kan worden gezien als een klimaat-alarmiste: zij, en haar partij NSC, willen de Parijse klimaatdoelen nastreven. Zie ook hier en hier.

Hertzberger (NSC) wil dit bereiken door het tenietdoen van fossiele brandstoffen. De ‘vervuiler’ moet betalen.

Is dit te rijmen met het denken van de PVV?

Hertzberger voor de NOS- radio tijdens de campagne:

‘Ik denk dat het goed is dat grote partijen de Parijse klimaatdoelen willen halen en het is ook verstandig. Je moet je verantwoordelijkheid nemen als Nederland, we hebben maar minder dan een half procent van de uitstoot, maar per hoofd van de bevolking is het echt aanzienlijk. Dat moeten we terugbrengen maar wel met oog voor mensen en bedrijven.’

PVV-verkiezingsprogramma:

‘We stoppen met de hysterische reductie van CO2, waarmee we als klein landje ten onrechte denken het klimaat te kunnen ‘redden’. Nederland is verantwoordelijk voor nog geen half procent van de totale mondiale CO2-uitstoot. In antwoord op vragen van de PVV gaf de minister toe dat zijn klimaatpakket met 122 maatregelen zou leiden tot een mindere opwarming van de aarde van slechts 0,000036 graden. Wat Nederland hiermee aan CO2 bespaart, wordt door China volledig tenietgedaan in minder dan één dag. En dat allemaal voor € 28 miljard!’

Hertzberger (NSC):

‘Door het uitfaseren van fossiel, en dat is het verstandigste beleid, daar hebben we hele duidelijke keuzen gemaakt. Het Europese handelssysteem ETS willen wij als belangrijkste beleid hanteren: dat de vervuiler betaalt.’

Verkiezingsprogramma PVV:

‘De Klimaatwet, het Klimaat-akkoord en alle andere klimaatmaatregelen gaan direct door de shredder.’

Hertzberger:

‘Klimaatmodellen hebben het klimaatprobleem heel duidelijk in beeld gebracht, namelijk dat fossiele brandstoffen het probleem zijn. Klimaat zit ook echt niet meer in de modellen, het is er gewoon uitgebroken. Je ziet het gewoon dagelijks op straat.’

Inbreng Wilders bij het Klimaatakkoord:

‘En nu dan 200 pagina’s Klimaatakkoord met 600 maatregelen – om de aarde, het KNMI rekende het na, met 0,00007 graden minder te laten opwarmen. Voorzitter, de duurste thermometer kan dat niet eens meten. Het is waanzin!’

Jules de Waart.

Mogelijk dat nieuwkomer Hertzberger zich nog wat moet verdiepen in het klimaatdossier bij het bepalen van haar standpunten.

Wij raden haar het boek aan van oud-politicus Dr. Jules de Waart (PvdA), ‘Geloof niet alles. Klimaatverandering in de spiegels van wetenschap en politiek.’

De Waart maakt duidelijk dat de Parijse klimaatdoelen niet op wetenschappelijk onderzoek zijn gebaseerd, maar het resultaat zijn van puur politiek handjeklap.

***

Bron o.a. hier.

 

 

Aanbevolen literatuur

***