Wilt u opnieuw zoeken?

Als u niet gevonden hebt wat u zoekt, probeer dan opnieuw te zoeken!

Armetierige natuur wordt ideale bouwlocatie voor 800.000 benodigde nieuwe woningen?

Door |19 december 2021|

Een gastbijdrage van Paul Scheffers. Stikstof als ideologisch treiter model voor de hele maatschappij. Hoe treiter je onze voedselproducenten, de bouw- en wegensectoren en de mobiliteit met een ideologische en politiek voorkeur voor armetierige 'natuur'? Door stikstofuitstoot en nitraat, als natuurlijk voorkomende stoffen, met een politieke banvloek te treffen. Sinds 2000 is er in Nederland [...]

Zijn de AGW-hypothese, ’hernieuwbaar’ en het Parijse klimaatakkoord nog wel relevant om de klimaatverandering te kunnen stoppen?

Door |21 juni 2021|

Foto: Shutterstock. Een bijdrage van Paul Scheffers. Marcel Crok berekende en publiceerde reeds in 2017: ‘De politiek voorgenomen CO2-reductie van 49 procent in 2030, uit het Nederlandse Klimaatakkoord, zal een afkoeling van 0,0003 graden bewerkstelligen’. Ook de NRC in 2017 ondersteunde deze berekening met een factcheck in een kernachtig redactioneel. Bron hier. Vervolgens [...]

Afbraak bodemvoorraad natuurgebieden grootste stikstofbron

Door |13 juni 2021|

Foto: Guus Daamen. Door Guus Daamen. De afbraak van stikstof dat ligt opgeslagen in de bodem van natuurgebieden is de grootste stikstofbron, meldt Staf (Stichting Agrifacts) na het analyseren van bodemmonsters uit natuurgebieden in Drenthe. Dat die stikstof vrijkomt ligt volgens Staf aan slecht onderhoud. 'Natuur krijgt óók stikstof aangevoerd vanuit de eigen [...]

Een bijzondere dag

Door |23 oktober 2019|

Een bijdrage van Reynier Pronk. 22 Oktober 2019 was een bijzondere dag. Waarom? Op deze dag meldde het NPO Radio1 nieuws dat de GGD waarschuwt voor de mogelijke gevolgen van de klimaatplannen op de volksgezondheid. Dit naar aanleiding van een artikel in het AD waarin e.e.a. nader wordt uitgelegd. De GGD meldt voorzichtig dat zij [...]

En toch, diep van binnen hou ik nog van Natuurmonumenten

Door |24 februari 2017|

Aalscholver Naardermeer Natuurmonumenen Op basis van de praktijk bij de RWE-kolencentrale in de Eemshaven waar RWE Natuurmonumenten 'afkocht' in bezwaren met geld voor natuurontwikkeling (gebruikt op Schiermonnikoog) en hectares, stelde ik de volgende Rypothese op: dan maken ze ook om die reden bezwaar tegen Windpark Fryslan. Om zo geld los te peuteren voor [...]

 3

Natuurmonumenten gebruikt Crisis- en Herstelwet bebouwing Natura 2000

Door |22 februari 2017|

Vriend van Natuurmonumenten bij Provincie Flevoland, eerder bij Ministerie EZ, Wagenings aquatisch ecoloog, bij EZ werkzaam onder Ton IJlstra voor Natuurcompensatie Maasvlakte 2 Dit blog- nr 2501 voor Climategate.nl -toont hoe de Rijksoverheid met haar gunstelingen Natura 2000 gebruikt en tegelijk de natuurwetgeving omzeilt om zelf te kunnen bouwen in Natura 2000. Door [...]

 4

Beheerplannen Natura 2000 onderstrepen: Nederland is Italië aan de Noordzee

Door |9 februari 2016|

Het VIBEG-visserijdrama, schuldig door verdenking Niet een redelijke afweging van bewijs en belangen bepaalt wat in de Noordzeekustzone is toegestaan maar geld en ideologisch-bureaucratische willekeur. De zwakst vertegenwoordigde partij - visserij- moet het zwaarste boeten. Dat blijkt uit de Beheerplannen voor Noordzeekustzone en Waddenzee die tot 25 februari ter inzage liggen. De overheid/Rijkswaterstaat permitteert het zichzelf om extra [...]

 0

De raaf en de fotograaf

Door |30 december 2015|

https://www.youtube.com/watch?v=T1YShYGk_6o Sommige dieren redden zich prima in Nederland, als mensen ze maar niet bij bosjes afknallen. De raaf (Corvus corax) is zo'n vogel, ster van de Germaanse mythologie waar de Duitse Middeleeuwse folkband Corvus corax naar is vernoemd (zie filmpje van live-concert) Habitat H2330 Zo bezocht ik vandaag de Sahara, een stuifzandje tussen [...]

 3