Afbeelding: Movearis.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Het begint op te vallen dat dit Kabinet steeds vaker met wereldvreemde voorstellen, dan wel maatregelen, komt die gespeend zijn van elk besef van de gevolgen. Het toenemend dictatoriale karakter van die voorstellen begint eveneens op te vallen.

Zo is het sinds jaar en dag op last van de toenmalige bestuursvoorzitter Henk Hagoort bij de NPO verboden de catastrofale opwarming in twijfel te trekken. De TU Delft deed dit tot voor kort ook. Het NOS-journaal verspreid per definitie eenzijdige propaganda voor wat verderop uiteen wordt gezet.

Een week geleden opperde Minister van der Wal een flink aantal boeren van hun land en opstallen te verjagen vanwege arbitraire stikstofnormen. Enkele dagen geleden mochten wij getuige zijn van dezelfde soort bizarre ideeën van Karien van Gennip om criminele Banlieue-bewoners hierheen te halen om het tekort aan personeel op te lossen. Minister Jetten ziet kennelijk de urgentie nog niet om met ons eigen gas de voorraden voor de volgende winter te waarborgen. Eender geldt voor de 97% leveringszekerheid van elektriciteit op lange termijn.

Wat zijn dat voor ministers die in alle ernst dergelijke links populistische maatregelen voorstellen? Wat drijft hen tot beleid maken gebaseerd op de utopische papieren werkelijkheid van modellen, idealisme en wensdenken.

Hoe dit te verklaren? Onderstaande citaten uit het jongste boek van Sid Lukassen geven het nodige inzicht.

Een Westen waarin progressief cultuurgoed blijft bestaan verzwakt zich op alle dimensies qua cultuur, bevolkingsopbouw, betaalbaarheid, sociale samenhang, innovatie en economie, alles gaat achteruit. Links denkt deontologisch, en rechts teleologisch. Dit wil zeggen dat voor links de onderliggende intenties van beleid belangrijker zijn dan de praktische uitwerking. Dit verklaart waarom ze zo volharden in idealistische uitgangspunten. […] Er kan dus op existentieel niveau geen sprake zijn van een compromis, omdat links en rechts hun successen aan onverenigbare standaarden afmeten. ’Doen wat goed voelt en wat moreel deugt’ versus ‘wat kunnen wij nu realistische verwachten, wat gebeurt er in de praktijk’

Genoemde bewindslieden in dit Kabinet zijn al lang blij zich te kunnen verschuilen achter de dominant door D66 gedecreteerde morele verhevenheid en Kaags utopische richtlijnen als onaantastbare waarheden. Is het niet dit, dan toch zeker wel zich verschuilen achter het meest onwetenschappelijke autoriteitsargument namelijk dat van de feilloos geachte wetenschapper. Althans die wetenschapper die vertelt wat zij willen horen. Wetenschappers die wel een kritische houding aannemen, verspreiden in het woke-jargon desinformatie en worden op voorhand verketterd. Zo krijg je dus nooit een debat van de grond. Of het debat is zinloos.

‘Wie weigert het rekenwerk te doen, is gedoemd onzin te vertellen’.

Nooit eerder dan nu zien we de schrijnende gevolgen ervan, namelijk onze vastlopende maatschappij, voedselonzekerheid, leveringsonzekerheid van energie, stijgende energieprijzen en inflatie die zich al ruim voor de invasie van Rusland manifesteerden. Vergeet ook niet de toenemende verpaupering. We lezen verder:

Als je redeneert vanuit de deontologische ethiek van links, dan doen feiten er niet toe, omdat de intentie van het handelend subject de maatstaf is. […] Desalniettemin blijft het punt staan dat objectiviteit slechts voor één van de geesteshoudingen relevant is, omdat de ene helft haar handelen baseert op een wereld zoals hij is (realisme), terwijl de andere helft handelt vanuit een beeld van hoe de wereld er zou moeten zijn (utopisme). Bron: Wees afgrondelijk; Sid Lukassen p. 235

Realisten staan op achterstand, want de linkse utopisten dragen hun morele verhevenheid succesvol uit. Zij, de redders van de planeet en de komende generatie; zij redders van de Nederlandse natura2000. De nobelheid van hun voorgespiegelde arcadische utopie is ver verheven boven het rauwe realisme van de moderne wereld. Tja, concurreer daar maar eens tegenop met feiten die men liever niet hoort. Maar pas op. Hoe zou de wereld er moeten uitzien? Dit is een vraag die uitsluitend bepaald lijkt geworden door de milieulobby, Greenpeace, Milieudefensie, Natuurmonumenten, en meer van dergelijke monopolistische multinationals en handelsbedrijven in angst ten behoeve van hun eigen verdienmodel Kaag financiert dit allemaal ruimhartig en genoemde ministers volgen gelaten want anders wordt Kaag boos. Ook Rutte verschuilt zich graag achter haar rok. Ik citeer weer Lukassen:

Het helpt als je een sensor hebt voor brute machtswellust die vaak achter hun plannetjes schuilgaat. Links ruikt naar positivisme, gelijkheid en idealisme; wie echter doorbijt proeft bloed, angst en pure terreur. Bron: Wees afgrondelijk; Sid Lukassen p. 320.

Inderdaad, het fiasco van stikstofbeleid, energietransitie, klimaatbeleid en immigratie maken een dystopische werkelijkheid zichtbaar waarin ons land al jaren is verzeild, maar die wordt verketterd als desinformatie. Boeren, vissers en multinationale bedrijven worden verjaagd of gedemoniseerd, doorsnee bedrijven, MKB en burgers op nodeloze kosten gejaagd en ga zo maar door. Rechts handelt in argumenten en feiten. Droge de massa weinig aansprekende kost. Links daarentegen betovert de massa met ogenschijnlijk prachtige dromen over een paradijselijke toekomst. Opium van het volk, zou ik het noemen. Links schept met aansprekende PR een apocalyptisch angstaanjagend beeld van onze toekomst als hun klimaat-, immigratie- en stikstofbeleid niet worden uitgevoerd. Hierbij wordt de burger een misplaatst schuldgevoel aangepraat of als onvoldoende solidariteit verweten. Echter, links belooft de al even misplaatste oplossing mits je precies doet wat D66, GroenLinks en de milieubeweging voorschrijven. Holle van oikofobie doordrenkte retoriek, meer is het niet, wel gevaarlijke.

Men hoeft immers slechts naar de puinhopen van al dat linkse beleid te kijken om te begrijpen hoe pijnlijk de linkse PR door de werkelijkheid is achterhaald. Kijk bijvoorbeeld naar het fiasco van het klimaatbeleid. Na 30 jaar modderen zijn wind en zon na tientallen miljarden verspilling niet verder gekomen dan nog geen 3% van het totale energiegebruik. De leveringszekerheid is bovendien 0% tegen 97% van normale elektriciteit. Dit bewijs ook de robuustheid ervan totdat zogenaamde groene stroom het net parasiteerde.

Rechts zou zich meer moeten richten op het bieden van, uiteindelijk vanzelf door feiten gestaafde, positieve vergezichten in plaats van tijd verspillen aan het defensief weerleggen van linksige retoriek. Hét voorbeeld bij uitstek vormen de Deltawerken en de inpolderingen van het IJsselmeer. Nederland moet ook koploper blijven in voedselproductie, handel, innovatie en wetenschap. Nederland moet zich daarom afkeren van opgedrongen nep problemen als klimaat en stikstof, en stoppen met die onzalige prijsopdrijvende energietransitie. Kernenergie, uranium, kweekreactoren of thorium, is een substantiële stap naar meer energieautarkie. Rechts moet niet nostalgisch blijven hangen in een glorieus verleden, maar de mogelijkheden bieden die gevraagd worden en de brede massa kunnen aanspreken. Pas dan kan rechts de door Kaag c.s. aangerichte Augiasstal reinigen en het herstel van onze nationale samenleving aanvangen.

Links is hier als de dood voor. Zie nu hun pogingen om Ongehoord Nieuws (ON) het zwijgen op te leggen met woke-achtige “argumenten”. De huidige machthebber denkt nog steeds de waarheid te kunnen bepalen. Rechts kan dit ontzenuwen door een beter alternatief te bieden zoals ON nu juist doet, anders wacht demonisering, dwang en tot slot tirannie. Niet verwonderlijk kostte dit Fortuyn het leven. Hoed u dus voor de ogenschijnlijk moreel verheven deugmens met diens misleidend idealisme. Idealisten vermijden bewijs, realisten zoeken bewijs.

Jeroen Hetzler.

Om de Britse filosoof wijlen Christopher Hitchens te parafraseren

“Wat zonder bewijs beweerd wordt, kan ook zonder bewijs verworpen worden”.

Dit zouden meer mensen moeten doen!

Dit is de valkuil van het links-populistische moralisme dat onvermijdelijk vastloopt.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd.)

***