Arthur Rörsch

About Arthur Rörsch

Over Arthur Rörsch. Arthur Rörsch (1933) is voormalig lid van de Raad van Bestuur van TNO (1979-1994) voor o.a. het aandachtsgebied milieu. Verder was hij (deeltijd-) hoogleraar aan de Universiteit Leiden van 1967-1997 en bestuurlijk werkzaam in een aantal Europese wetenschappelijke organisaties. Hij is Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Arthur Rörsch heeft zich in de loop van zijn carrière, zowel als wetenschapper als bestuurder, steeds opgesteld als een luis in de pels van de verkondigers van heersende wetenschappelijke en bestuurlijke opvattingen. Bij zijn afscheid als TNO bestuurder (1994) is dit door cabaretier Ivo de Wijs belicht: https://youtu.be/P5UnqiKtZnQ . Hij is auteur van de volgende werken. 'Science friction 1. Organisatie en desorganisatie van het wetenschapsbedrijf.' (Spectrum 1984.) 'Eruditie en de plaats van de Landbouwuniversiteit in de samenleving.' (Rede bij de opening van het academisch jaar LUW, 7 september 1997.) 'Over het dempen van de Mare en andere vergissingen.' (Rede bij de opening Academisch jaar van de Rijksuniversiteit Leiden, 3 september 1990.) 'Keerpunt 2000; randvoorwaarden en scenario’s voor duurzame ontwikkeling in Nederland en Europa.' (Elmar, Delft 1993.) 'Klimaatverandering op een waterplaneet; het CO2 vraagstuk nader bekeken.' (Veen 2003, Diemen 2005.) 'Paradigms in climate research.' (E&E, Volume 21 (4) 2010, ISSN 0958-305X.) 'Mechanisms of climate change and the AGW concept: A critical review.' (E&E, Volume 24 (3&4) 2013.) 'Science Friction 2; wetenschap tussen crisis en vooruitgang.' (Elmar, Delft 2016.)

Waarom de klimaatdiscussie problematisch blijft

Arthur Rörsch. Een bijdrage van Arthur Rörsch.               'Authorities’, ‘disciples’, and ‘schools’ are the curse of science; and do more to interfere with the work of the scientific spirit than all its enemies. T.H. Huxley How do we know? Why do we believe? What is the evidence [...]

Door |2018-02-15T09:42:34+02:0015 februari 2018 - 08:00|78 Reacties

Oproep aan de ongelovigen

Bijdrage van Arthur Rörsch en Fred Udo. Climategate.nl is in een nieuw jasje gestoken (onder meer met elke regelmatige auteur zijn eigen stek, CV en archiefje - zie bovenste regel: 'Auteurs'). Op rationele gronden gaat een aantal wetenschappers publiek en politiek wijzen op het feit dat er geen direct bewijs geleverd is, dat de CO2 [...]

Door |2017-10-10T10:23:17+02:0010 oktober 2017 - 08:00|36 Reacties

Arthur Rörsch: CO2 en temperatuur

CO2 absorbeert infrarood straling (IR) – in het Nederlands ook wel warmtestraling genoemd – en deze stralingsenergie wordt door botsingen met de andere moleculen in de atmosfeer omgezet in kinetische energie die tot temperatuurverhoging van het gasmengsel (voornamelijk stikstof en zuurstof) leidt. In een stilstaande luchtkolom is dit onmiskenbaar aangetoond. Het effect op de temperatuur [...]

Door |2017-10-08T14:49:15+02:0012 september 2017 - 08:00|85 Reacties

De leuzen waarmee de CO2 broeikasgashypothese overeind wordt gehouden

Arthur Rörsch. Een samenvatting van bevindingen, nader in detail te verwoorden in de ‘Working Paper on the Rethinking of the Origin of the Earth Greenhouse Effect´. (1) De theorie van het effect van een broeikasgas is gebaseerd op eenvoudige natuurkunde. Gebruikelijke toelichting. De basis is de waarneming dat lucht die infrarood straling (IR) absorberende moleculen (H2O [...]

Door |2017-10-08T14:51:04+02:0031 maart 2017 - 08:00|74 Reacties

Commentaar op ‘Respectvolle klimaatdiscussie’

Arthur Rörsch, in reactie op 'Respectvolle klimaatdiscussie'. Eerste vraag mijnerzijds: waar baseren Leo Meyer en Christel van Eck (L/C) hun commentaar op? Ik veronderstel, niet op eigen contact met de wetenschappelijke sceptische kring, Doch van horen zeggen na filtratie van berichtgeving uit eigen kring, o.a via het VN-klimaatpanel (IPCC). Vervolgens wat oud-zeer. Enige jaren geleden [...]

Door |2017-10-07T15:58:56+02:009 december 2016 - 08:00|60 Reacties

‘Science Frictions’

In aansluiting op de interessante discussie naar aanleiding van de 'posting' ‘Effect CO2 op klimaat’ van de hand van Arthur Rörsch hierbij het voorwoord van diens essay, ´Science Frictions’, om aan te geven dat het hier om meer gaat dan de CO2–problematiek alleen. Rörsch ziet voortgaande vrijmoedige discussie aan de hand daarvan met grote belangstelling [...]

Door |2017-10-11T15:33:49+02:0021 december 2015 - 08:00|9 Reacties