Een bijdrage van Dolf van Wijk.

Het antwoord van Stichting CLINTEL op de open brief van Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist van de Volkskrant, was een goed stuk, zowel inhoudelijk als qua toon. CLINTEL moet inhoudelijk degelijk zijn, maar daarnaast wezen zij ook terecht op de denigrerende stemmingmakerij van Keulemans, zonder zelf incorrect te worden.

Een goede actie en een nuttige noodzakelijke stap naar klimaatrealisme en een constructieve dialoog. Echter, het grote publiek zal hierdoor om verschillende redenen niet overtuigd worden. ‘Klimaat’ is geen wetenschappelijke discussie maar een wapen in het globalistische machtsspel, zoals ik in dit blog probeerde uit te leggen: Klimaat is dus een machtsstrijd en zal alleen gewonnen kunnen worden als de zittende politieke macht doorbroken wordt. Dat is extreem moeilijk.

Machtige instituties en media
Klimaatangst-zaaiers hebben de zeggenschap in veel belangrijke instituties, denk hierbij aan EEA, PBL, maar ook KNMI. Een tweede bepalende factor zijn de media. Op enkele uitzonderingen na zingen alle media hetzelfde klimaatangstlied. Ze zijn grotendeels in dezelfde politieke (Belgische) handen. Daarmee zijn ze een effectief machtsmiddel van de overheid en de EU. Onderzoeksjournalistiek is bijna onbetaalbaar geworden in onze snelle ‘click-reactie’-wereld, maar nog veel belangrijker is de overheidsfinanciering van deze media.

Het persbedrijf dat eigenaar is van vele Belgische en Nederlandse media is feitelijk failliet, maar wordt op de been gehouden door de Belgische overheid. In dit interview door Jensen (vanaf ongeveer 4 minuten) wordt dit duidelijk. Volgens van Langenhove koopt het persbedrijf mediabedrijven op met steun van € 400 miljoen Belgisch belastinggeld. Terecht constateert Jensen dat dit geen onafhankelijke journalistiek is. ‘Wiens brood men eet, diens taal men spreekt’.

Machtige massamedia propaganda
Het grote publiek zal zich niet verdiepen in de wetenschappelijke details van het klimaat en is daar ook niet voor opgeleid. Zij lezen, horen en zien dagelijks de officiële klimaatangst-tune en daarmee programmeer je menselijke breinen heel effectief. Dat weten we uit de massapsychologie, de marketingleer en de geschiedenis. Was het Napoleon die zei: ‘Na kanonnen is een herhaalde boodschap het machtigste wapen op aarde’?

Los van dit politieke spel zal het grote publiek niet door ingewikkelde natuurwetenschappelijke argumenten overtuigd worden, hoe sterk en feitelijk juist ze ook zijn. Ik geloof wel degelijk in het gezond boerenverstand van het publiek. Zij voelen wel aan als ze belazerd worden en die massa zal nodig zijn om de zittende (klimaat)macht te doorbreken. Om dat sentiment aan te spreken is een andere aanpak nodig.

Vinden wij het als wetenschappers een sterk argument dat waterdamp een veel sterker broeikasgas is dan CO2 wat we nog slecht begrijpen, laat staan kunnen modelleren. Of dat CO2 al in het afvlakkende deel van zijn IR absorptiecurve zit en meer CO2 dus steeds minder effect zal hebben. Dat resoneert niet bij het grote publiek. Dit soort argumenten werkt vooral bij (natuur)wetenschappelijke geesten. Het grote publiek moet op een andere manier overtuigd worden, ik geef een voorbeeld.

Hypocriete klimaatelite
Herinner een klimaatalarmist eraan dat Obama zich als president sterk uitsprak over de bedreigingen van klimaatverandering. Hij was heel erg bezorgd over de zeespiegelstijging die desastreuze gevolgen zou hebben. Laat vervolgens de foto zien van zijn nieuwe villa die voor € 12 miljoen werd gekocht op Martha’s Vineyard. Een prachtige locatie vlak aan het water. Mensen zijn zeer gevoelig voor visuele effecten, dus zo’n foto spreekt sterk aan. Vraag dan of ze denken dat Obama zelf écht gelooft in de dreiging van een zeespiegelstijging.

Een groot publiek overtuigen is een ander vak dan wetenschap. Robert Jensen verkoopt momenteel klimaatoptimist T shirts. Een ludiek middel om een positieve discussie over het klimaat uit te lokken De brief die ‘master persuader’ Scott Adams (de auteur van de Dilbert cartoon) schreef toen bleek dat klimaatalarmisten er niet voor terug deinzen kinderen en jongeren klimaatangst aan te praten is een ander mooi voorbeeld van overtuigingskracht voor het grote publiek.

Indoctrinatie van de jeugd
Overigens is dat een tactiek van de machtsuitoefening door klimaat-globalisten. Win de jeugd voor je. Greenpeace levert veel lesmateriaal en scholen leren de jeugd niet kritisch nadenken. Afwijken van de partijlijn betekent sociale uitsluiting. Dat is angstwekkend en angst is een sterke overtuiger.

Climategate.nl en andere klimaatbloggers zijn nuttig om feiten aan te dragen en dwingen respect af door de tomeloze inzet van deskundigen. In tegenstelling tot de klimaatalarmisten die zich jaarlijks gesteund weten door vele miljoenen, doen zij dit zonder noemenswaardige financiële steun. CLINTEL is nodig om de dialoog op maatschappelijk niveau aan te zwengelen. Daarbij bokst het met zijn bescheiden budget op tegen de vele miljoenen en tegen de bestaande machtsposities in politiek, instituties en media.

Overtuiging van het grote publiek zal alleen slagen als er meer politieke macht komt die via alternatieve media de ongefundeerde klimaathysterie aan de kaak durft te stellen. We moeten de bevolking erop blijven wijzen dat zij deze gekte betalen en dat de klimaat-elite er zelf niet in gelooft.

Voor een leuk klimaatshirt zie hier.