Pieter Lukkes

About Pieter Lukkes

Pieter Lukkes: em. hoogleraar economische en sociale geografie RUG. Daarvoor binnen het Utrechtse Bredero-concern: directeur van de maatschappij voor projektontwikkeling. Nog langer geleden: provinciaal planoloog. Studie en promotie aan de RUU.

Evaluatie klimaatbeleid is politieke truc

Beloften behoren te worden nagekomen. Ze breken of omzeilen hoort niet maar komt – niet in de laatste plaats in de politiek – toch regelmatig voor. In bijgaand artikel is sprake van omzeilen. Is dat erg? In dit geval wel, omdat nu een kritische analyse van een giga-probleem achterwege blijft. Ofwel: alle bij het Energieakkoord [...]

Door |2017-10-07T11:55:36+00:001 november 2016|6 Reacties

Selfie van een ‘posting’ en de reacties daarop

Pieter Lukkes. Op 26 juli 2016 plaatste Hans Labohm een door mij geschreven artikel op Climategate.nl. Dat artikel bevatte een zestal hoofdpunten, te weten: Het in 2013 gesloten Energieakkoord gaat de Nederlandse huishoudens €72 miljard kosten. Desondanks ontbreekt het bij dit akkoord aan een “kassabon”. Dat wil zeggen dat er geen enkele garantie wordt geboden [...]

Door |2017-10-07T11:58:25+00:0011 augustus 2016|35 Reacties

Met energieakkoord terug naar het stenen tijdperk

Bijgaand artikel in de Leeuwarder Courant van 25 juli 2016 maakt gewag van toestanden die men in dit land voor onmogelijk zou houden. Onbedoeld heeft de stichting Urgenda mee geholpen ze aan het licht te brengen. Want die stichting heeft geprocedeerd tegen tussendoelen van het Energieakkoord en daarmee iets aan het rollen gebracht dat muurvast [...]

Door |2017-10-07T12:09:50+00:0026 juli 2016|101 Reacties

Politieke windkastelen

Pieter Lukkes. De zakelijke kant van windparken vertoont overeenkomsten met de tulpenmanie uit de jaren 30 van de 17e eeuw. Er worden waarden aan toegekend, die er intrinsiek niet zijn. Toch bestaat er bij ondernemers en bij overheden grote belangstelling om deze parken te realiseren. Die belangstelling berust niet op ideële overwegingen. Dat geldt ook [...]

Door |2017-10-07T12:36:42+00:0023 maart 2016|73 Reacties

Het energieakkoord: feitelijk en maatschappelijk – een evaluatie

Pieter Lukkes. Een verschijnsel dat wij overal en altijd in de geschiedenis tegen komen is dat regeringen een beleid volgen dat tegen hun eigen belang indruist. Overal heeft de mens wonderen verricht, behalve op bestuurlijk gebied. Barbara Tuchmann, 1984 In onze zucht om records te noteren (het mooiste, het snelste, het warmste ...) zien wij [...]

Door |2017-10-07T12:27:51+00:0021 januari 2016|53 Reacties
Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK