Kees de Lange over de kosten en baten van de klimaatwet: een miljardenverslindend project zonder aantoonbaar resultaat

Kees de Lange. De energietransitie is het Nederlandse equivalent van Mao's 'Grote Sprong Voorwaarts', of – dichter bij huis – van de Duitse Energiewende. En we weten hoe het daarmee is vergaan. Opmerkelijk is dat dit project wordt geleid door Eric Wiebes en Ed Nijpels, twee VVD'ers, voormannen van een liberale partij, die [...]

Door |5 november 2018|107 Reacties

Die cijfertjes toch …

Een attente reageerder op Climategate wees op het onderstaand videoverslag op de site van FvD. Tijdens hoorzitting vandaag in Tweede Kamer (Commissie EZK) bevestigt Ir. Frans Rooijers (directeur CE Delft) de inschatting van de astronomische kosten van de energietransitie. Komende 15 jaar kost dit alleen al minimaal € 800 miljard (50 miljard € per jaar). [...]

Door |14 oktober 2018|90 Reacties

Angst aanjagen

Marjan Minnesma. Foto: Urgenda. Een bijdrage van Jeroen Hetzler. De vraag is hoe ethisch verantwoord dit is. Angst aanjagen als machts- en dwangmiddel is een verschijnsel van alle tijden. Het is diep ingebed in religie in de vorm van schuld en boete, hemel en hel, boete en aflaat. Het is dan ook niet [...]

Door |7 oktober 2018|76 Reacties

Manifest

Aan de raad van de gemeente Enschede Geachte raad, Wij richten ons met dit manifest tot u. Tevens zenden wij het aan alle gemeenteraden en waterschapsbesturen in Nederland. Wat is het doel van dit manifest? 1 - Dit manifest roept op tot een op democratische wijze, dus met zeggenschap van de burger, tot stand gekomen energiebeleid. [...]

Door |6 oktober 2018|24 Reacties

Het klimaatschip

Een bijdrage van Jeroen Hetzler. Het wil niet erg vlotten met de plannen voor een concreet beleid om de Parijse klimaatdoelen te bereiken. Dit heeft verschillende oorzaken. Een belangrijke, zo niet de belangrijkste, is de onverenigbaarheid van de beoogde doelen en de betaalbaarheid ervan, alsmede de verdeling van die kosten. Verder leiden de verschillen in [...]

Door |30 september 2018|17 Reacties

Klimaatflagellanten

Nederlanders zijn in het algemeen een nuchter volkje. Maar soms gebeurt er iets geks. Dan laten zij zich meeslepen door een hype en lijken zij in de greep te komen van iets dat niet anders dan hysterie kan worden genoemd: in dit geval die verschrikkelijke opwarming van de aarde (die maar steeds niet wil komen). [...]

Door |30 september 2018|69 Reacties

Kosten windenergie-2: Antwoorden van minister Wiebes

Fred Udo. Een bijdrage van Fred Udo. Er is wat commotie rond het artikel in Climategate over de economische terugverdientijd van windturbines: “Welvaartsverlies door Windenergie – de Sommetjes” Dat artikel wordt verder aangeduid als artikel-1. Achter deze tekst staat een lijst met de gebruikte afkortingen. Artikel-1 beschouwt de windindustrie als een industrie met [...]

Door |29 september 2018|25 Reacties