NOS, klimaathysterie en zeespiegelstijging

Reeds vaak is hier gewezen op de aanwakkering van de klimaat- hysterie door wetenschappers en nieuwsorganen. Zij beïnvloeden daarmee het opinieklimaat en de bereidheid van de samenleving en politiek om daarvoor diep in de buidel te tasten. Maar veel van dat soort berichten bevatten niet meer dan de gesel van onze tijd: desinformatie! Resultaat? Astronomische [...]

Door |13 december 2018|54 Reacties

Keert het tij?

  Eerder schreef ik dat er een kentering viel te bespeuren in de rapportage van de reguliere media over het klimaat en het klimaatbeleid. Anders gezegd: een geleidelijke aardverschuiving. Gedurende tientallen jaren weigerden de meeste gevestigde media podium te geven aan 'dissidente' geluiden. Ongetwijfeld uit nobele motieven. Ze waren dermate geobsedeerd door die verschrikkelijke opwarming [...]

Door |21 juli 2018|54 Reacties

Offer onze boeren niet op het altaar van het Groene geloof

Een gastbijdrage van Patrick van Schie. Religieuze fanaten maken alles ondergeschikt aan hun heilige geloof. Nuchter denken, redelijkheid en vrijheid delven dan al snel het onderspit. Zolang religieuze fanaten dit zichzelf aandoen zou je nog kunnen betogen dat ze het zelf ook maar moeten ‘weten’, maar het wezen van zulk fanatisme is meestal zijn zendingsdrang. [...]

Door |1 juni 2018|67 Reacties