Impasse bij bij de energietransitie. Kunnen kernenergie en waterstof een oplossing bieden?

Cartoon: Mirjam Vissers. Door Ap Cloosterman. Over een energietransitie zijn de Nederlanders het over het algemeen wel met elkaar eens. Wel bestaan er verschillen van mening over de reden van omschakeling van fossiel naar duurzaam. Alarmisten zijn van mening dat het broeikasgas CO2, dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen, de voornaamste [...]

Door |19 januari 2023|24 Reacties

Fritz Vahrenholt over de beleids-geïnduceerde energiecrisis

https://youtu.be/5n1QNiR9_14   De huidige energiecrisis komt niet uit de lucht vallen. Vele mensen denken dat 'Oekraïne' tot de energiecrisis heeft geleid. Dat is een hardnekkig misverstand. Fritz Vahrenholt. Fritz Vahrenholt prikt dit sprookje door. De waarheid is dat de huidige energiecrisis beleids-geïnduceerd is, waarvoor de overheden van de ontwikkelde landen, vooral die van [...]

Door |26 december 2022|9 Reacties

Mensen vergiftigen om de planeet te redden

Wat te doen met versleten windmolenwieken? Auteur: Ian Plimer (Australië). Vertaling: Jan Smelik. De wieken van milieuvriendelijke, gesubsidieerde vogel- en vleermuishakkende inefficiënte windturbines hebben een korte levensduur en kunnen niet worden gerecycled. Ze wegen minstens 10-20 ton, zijn 40-60 meter lang, moeten om de 15 jaar of minder worden vervangen en zijn samengesteld [...]

Door |24 november 2022|41 Reacties

Hoe meer wind- en zonne-energie, hoe moeilijker het wordt deze in te passen in het elektriciteitsnet

Foto: Shutterstock. Auteur: Planning Engineer. Vertaling: Martien de Wit. Er zijn mensen, die geloven dat een toename van het aantal wind- en zonneprojecten de latere vooruitgang van deze hulpbronnen zal vergemakkelijken. Niets is minder waar. Het verhogen van de penetratieniveaus van wind- en zonne-energie is als sisyfusarbeid, behalve dat het erger is. De [...]

Door |16 oktober 2022|20 Reacties