Europese klimaat-adviesraad komt met nieuw klimaatalarmisme voor burgers: in 2040 uitstoot met 95 procent terug.

Maarten van Aalst. Van een onzer correspondenten. Alleen door voor 2040 de uitstoot met ten minste 95 procent te reduceren, is het mogelijk de opwarming tot anderhalve graad te beperken, stelt de Europese adviesraad voor klimaat in een deze week uitgebracht rapport. De klimaatbevlogen KNMI directeur Maarten van Aalst maakt ook deel uit [...]

Door |17 juni 2023|26 Reacties

Energiearmoede is volstrekt onnodig

Foto: Shutterstock. Guus Berkhout: 'Een betrouwbare en betaalbare energievoorziening zal nooit mogelijk zijn met windparken. Bij gebrek aan wind is een volledig back-up systeem nodig en bij te veel wind wordt de stroomprijs negatief.' Door Guus Berkhout. In een moderne maatschappij sturen energieprijzen vrijwel alle overige prijzen. Dat komt omdat bij alles wat [...]

Door |9 februari 2023|36 Reacties

Impasse bij bij de energietransitie. Kunnen kernenergie en waterstof een oplossing bieden?

Cartoon: Mirjam Vissers. Door Ap Cloosterman. Over een energietransitie zijn de Nederlanders het over het algemeen wel met elkaar eens. Wel bestaan er verschillen van mening over de reden van omschakeling van fossiel naar duurzaam. Alarmisten zijn van mening dat het broeikasgas CO2, dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen, de voornaamste [...]

Door |19 januari 2023|24 Reacties