Stikstofperikelen

Een bijdrage van Paul Scheffers. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is een beleidskader uit 2015 van de Nederlandse overheid om de natuur te beschermen in de door Nederland aangewezen natuurgebieden van het Europese Natura-2000 programma. De doelstelling was de stikstofdepositie in de aangewezen natuurgebieden te verminderen, omdat deze de natuur bedreigt. De stikstofuitspraak in Nederland, [...]

Door |17 juni 2020|65 Reacties

Stikstofdebat

Boze boeren. Schermafbeelding NOS. Eerder schonk Climategate.nl aandacht aan de positie van De Groene Rekenkamer in het stikstofdebat. De stichting Groene Rekenkamer houdt zich reeds vele jaren bezig met de milieuproblematiek, waaronder ook de ammoniakkwestie, vanuit een wetenschappelijk-technisch perspectief, waarbij het kosten/baten-aspect een belangrijke plaats inneemt. Op uitnodiging van de vaste Tweede Kamercommissie [...]

Door |17 oktober 2019|72 Reacties

Groene Rekenkamer: ‘Position paper’ aangaande rekenmodel en meetmethoden stikstof(-deposito)problematiek

      De Groene Rekenkamer heeft zich in het stikstofdebat gemengd met een position paper, ingezonden naar de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer.     Den Haag, 14 oktober 2019 Aan: Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Betreft: Position paper aangaande Rekenmodel en meetmethoden Stikstof(-depositie) problematiek Vanuit [...]

Door |15 oktober 2019|53 Reacties

Stikstof heeft een E-nummer en is geen broeikasgas

Gert-Jaap van Ulzen. De feiten achter de gekte. Een bijdrage van Gert-Jaap van Ulzen.   Onlangs verscheen het eerste deel van het stikstofadvies van de Commissie Remkes. Deze vindt dat het kabinet gebonden is aan de recente uitspraak van de Raad van State dat het Nederlandse stikstofbeleid in strijd is met de EU-regels. [...]

Door |1 oktober 2019|134 Reacties

PAS is nu ongepast geworden (Deel II)

Een bijdrage van Ap Cloosterman. Deel II. De gevolgen betreffende overmatige N-depositie Voor het eerste deel zie hier. II.1 De gevolgen betreffende overmatige N-depositie Als je er oog voor hebt zijn de effecten van stikstof overal te zien in Nederland. In de duinen groeien veel stikstof minnende grassen en bomen. Op grasvelden is de rijkdom [...]

Door |29 september 2019|81 Reacties

PAS is nu ongepast geworden (Deel I)

Een bijdrage van Ap Cloosterman U staat een lang artikel te wachten. Dat is de reden, dat het artikel in twee delen is gesplitst. Deel I De invloed van N-verbindingen op onze gezondheid en de PAS-wet De totale stikstof depositie (depositie = neerslag) bestaat uit verschillende stikstoftypen (Ammoniak: NH3, Salpeterzuur: HNO3, Stikstofoxiden: NOx en organisch [...]

Door |28 september 2019|138 Reacties