De Stikstofcrisis [2]: Wat is er mis met het stikstofbeleid?

Boerenprotest tegen de 0,05 norm (ingehogenbijl/Shutterstock.com) Stikstofbeleid volledig gebaseerd op model-aannames De constateringen in deel [1] van dit tweeluik lijken geen rol gespeeld te hebben bij het vaststellen van het stikstofbeleid door de overheid. Sterker nog, daarin heeft de realiteit sowieso een sterk ondergeschoven plaats gekregen. Als je vermoedt dat de stikstofdepositie in [...]

Door |9 december 2020|32 Reacties

Stikstofperikelen

Een bijdrage van Paul Scheffers. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is een beleidskader uit 2015 van de Nederlandse overheid om de natuur te beschermen in de door Nederland aangewezen natuurgebieden van het Europese Natura-2000 programma. De doelstelling was de stikstofdepositie in de aangewezen natuurgebieden te verminderen, omdat deze de natuur bedreigt. De stikstofuitspraak in Nederland, [...]

Door |17 juni 2020|65 Reacties

Stikstofdebat

Boze boeren. Schermafbeelding NOS. Eerder schonk Climategate.nl aandacht aan de positie van De Groene Rekenkamer in het stikstofdebat. De stichting Groene Rekenkamer houdt zich reeds vele jaren bezig met de milieuproblematiek, waaronder ook de ammoniakkwestie, vanuit een wetenschappelijk-technisch perspectief, waarbij het kosten/baten-aspect een belangrijke plaats inneemt. Op uitnodiging van de vaste Tweede Kamercommissie [...]

Door |17 oktober 2019|72 Reacties

Groene Rekenkamer: ‘Position paper’ aangaande rekenmodel en meetmethoden stikstof(-deposito)problematiek

      De Groene Rekenkamer heeft zich in het stikstofdebat gemengd met een position paper, ingezonden naar de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer.     Den Haag, 14 oktober 2019 Aan: Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Betreft: Position paper aangaande Rekenmodel en meetmethoden Stikstof(-depositie) problematiek Vanuit [...]

Door |15 oktober 2019|53 Reacties

Stikstof heeft een E-nummer en is geen broeikasgas

Gert-Jaap van Ulzen. De feiten achter de gekte. Een bijdrage van Gert-Jaap van Ulzen.   Onlangs verscheen het eerste deel van het stikstofadvies van de Commissie Remkes. Deze vindt dat het kabinet gebonden is aan de recente uitspraak van de Raad van State dat het Nederlandse stikstofbeleid in strijd is met de EU-regels. [...]

Door |1 oktober 2019|134 Reacties