Tjeerd de Groot.

De zondagse beschouwing van Jan van Friesland.

Tjeerd de Groot is vertrokken als kamerlid voor D66.

Hij mocht nog even invallen voor een zwanger kamerlid, maar bestond eigenlijk politiek al niet meer. De zware afstraffing van de kiezer voor zijn partij, trof vooral ook hem. Hij stond op plaats 10 van de kandidatenlijst en kwam bij de afgelopen verkiezingen 160 stemmen tekort voor een tiende zetel.

We nemen afscheid van een markant politicus, boegbeeld van het stikstof- en klimaatalarmisme. Hij gaat immers de geschiedenis in als de man die de helft van de veestapel wilde afschaffen.

Bij zijn afscheid in december memoreerde de toenmalige Kamervoorzitter dat hij meer een idealist was dan een tacticus en raakte daarmee het hart van zijn politieke motoriek. Er klonk geroffel op de kamerbankjes.

De door hem opgeroepen weerstand maakte de politieke tegenstand alsmaar groter.

NRC beschreef het tumult dat hij eerder veroorzaakte:

‘Gejoel en boegeroep. Middelvingers schieten de lucht in. Boeren draaien zich om. Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot kijkt die dinsdag 1 oktober 2019 naar hun ruggen vanaf het podium op het Malieveld. Hij riep in het AD op de veestapel te halveren. Zijn uitspraak was aanleiding voor het eerste grote boerenprotest over stikstof. Het land kwam plat te liggen. Het zou de hele winter duren. De eerste omgekeerde vlaggen verschenen. Tjeerd de Groot (55) is een man om wie zo nu en dan een storm opsteekt. Soms bewust aangewakkerd door De Groot zelf, soms omdat hij zijn woorden niet zorgvuldig kiest.’

Jan van Friesland.

Tjeerd de Groot heeft veel tot stand gebracht, juist door de tegenbeweging die door zijn politieke uitlatingen ontstond. Bij alles wat hij beweerde, kreeg juist het protest een enorme maatschappelijke kracht, zoals de groei van de BBB: gewoon omdat hij stond voor wat hem werkelijk ten diepste bewoog. Koos Rob Jetten voor halfzacht, door geen klimaatdrammer te willen worden genoemd, de Groot zou Van der Plas zelfs een harde elleboogstoot hebben gegeven en buiten de microfoon haar dingen hebben ‘toegesist’. Een man uit een stuk. Onwrikbaar.

De Groot liet zo met de door hem opgeroepen weerstand zien hoe je ook politieke geschiedenis kunt schrijven. Het is een nieuw soort politiek gebleken met enorme positieve gevolgen, voor het landbouwbeleid en ook het klimaatdebat. In de zin zijn wij hem veel dank verschuldigd.

***