Leeuwarder Courant licht Friese lezers op over Energieakkoord

Langwinterweer 2013: Het SER-'energie-akkoord heeft als hoofddoel om met tientallen miljarden euro's lastenverzwaring opwarming van het klimaat tegen te gaan, terwijl na de temperatuursprong eind jaren '80 de temperatuur in De Bilt nauwelijks nog steeg (21 jaar) Bij een folkloristisch sportfestijn (kaatsen/koetjesilen) of bij een ontsnapte ezel uit Elahuizen, bestaat geen betere informatiebron [...]

Door |20 juli 2013|9 Reacties

Leeuwarder Courant overtuigt weer: ‘wie geen windmolens wil is euhh, gek’

Vorige week schreef ik al hoe de buitenlandredactie van de Leeuwarder Courant- betrouwbare bron in klimaatdesinformatie-bodemdaling door wateronttrekking in Manila verwarde met zeespiegelstijging. Die blog wekte wrevel in Leeuwarden. En dus hebben ze ditmaal hun joker ingezet om ons- Climategate- eens goed van repliek te dienen: klimaatredacteur Nico Hylkema. Zijn mening in het [...]

Door |9 december 2012|9 Reacties