Langwinterweer 2013: Het SER-'energie-akkoord heeft als hoofddoel om met tientallen miljarden euro's lastenverzwaring opwarming van het klimaat tegen te gaan, terwijl na de temperatuursprong eind jaren '80 de temperatuur in De Bilt nauwelijks nog steeg (21 jaar)

Langwinterweer 2013: Het SER-‘energie-akkoord heeft als hoofddoel om met tientallen miljarden euro’s lastenverzwaring opwarming van het klimaat tegen te gaan, terwijl na de temperatuursprong eind jaren ’80 de temperatuur in De Bilt nauwelijks nog steeg (21 jaar)

Bij een folkloristisch sportfestijn (kaatsen/koetjesilen) of bij een ontsnapte ezel uit Elahuizen, bestaat geen betere informatiebron dan de Leeuwarder Courant om van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te blijven. Wanneer de krant de lezer echter probeert voor te lichten over milieu, energie, economie en klimaat kun je beter van oplichting spreken. Dan lees je de maaksels van Leeuwarder stadsboeren die wereldburger willen lijken.

Een ongevraagd college van uw provinciegenoot over duiding klimaatbeleid
Tegen beter weten in, zal ik de journalisten van dit belangrijkste Noordelijke Dagblad een beginnerscollege zelfstandig nadenken geven, zodat zij eindelijk de basale vragen stellen die tot nu toe alleen lezers doen als sociaal geograaf Pieter Lukkes in de rubriek ‘ingezonden brieven’. Wanneer de journalisten van de Leeuwarder Courant het kennisniveau zouden halen van hun lezers, zou dat de economie veel averechts goedgevoels-beleid sparen: want journalisten creëren zo met massamisleiding het mediaklimaat waarop bestuurders hun besluiten baseren.

Bewijsstuk incompetentie Leeuwarder Courant:’Lof voor Energieakkoord’
Het is de zoveelste keer op een rij in korte tijd, waardoor je weet: ze snappen het gewoon niet bij de Leeuwarder Courant. Neem nu het vorige week geplaatste jubelbericht van de binnenlandredactie ‘Lof voor energieakkoord’….over het als Energieakkoord verkochte aanvullende SER-klimaatakkoord: miljarden euro’s lastenverzwaringen voor windmolens om de NGO-extensies van Groen Links/Firma terug naar de Steentijd BV blij te maken, en de zakken van voormalige nutsbedrijven te vullen. Dit tijdens de hoogste en verder oplopende werkeloosheid sinds de jaren ’80, en als ‘bezuiniging’verkochte miljarden euro’s lastenverzwaringen.

Bij de Leeuwarder Courant wordt dat Plopsaland, Mc Donalds-kinderfeestje, PvdA-geslaagd wereldverbetersymposium met Pronk als onfeilbare do-gooder:

‘Economie krijgt impuls van tientallen miljarden’.

en

In de bouw zeker 15.000 banen erbij

De oplettende lezer zal hier een lichte discrepantie ervaren tussen mijn versie en die van de Leeuwarder Courant. In mijn ogen is 1+1 niet beslist 5 als het maar goed voelt. Ik ga echter geen antwoorden en feiten geven om ‘gelijk te hebben’- ervaring leert dat dit volkomen zinloos is bij journalisten dankzij hun zelfbeeld van professional. Ik probeer het LC-personeel te stimuleren zelf na te denken en basale journalistieke vragen te stellen.

Beste LC-journaille, daar komen ze, de vragen

 • Wáár komen die miljarden vandaan? Uit lastenverzwaringen (zoals SDE-opslag 3,2 miljard euro per jaar, oplopend tot 100 euro energiebelasting per huishouden per maand in 2020). Terwijl de economie-redactie even later wél weet te vermelden en dus snapt dat lastenverzwaringen de koopkracht drukken en de economie scháden.
 • Wanneer je lasten verhoogt om een 3-5 maal duurdere en wisselvallige energievorm te subsidieren (wind op zee) terwijl je zónder subsidie constante energielevering uit kolen- en gascentrales kunt krijgen: is dat SER-akkoord dan wel een ‘energieakkoord’: energiezekerheid tegen de laagste prijs, of dient het enkel andere doelen?
 • Is die ‘impuls voor de economie’ misschien geen economische ‘impuls wanneer je die impuls moet weghalen bij een ander deel van de economie via lastenverzwaring?’
 • Leidt die impuls/lastenverzwaring voor de 99,9 procent van bedrijven die geen bevoorrecht nutsbedrijf zijn er misschien niet toe dat zij daardoor mensen moeten ontslaan, en tot koopkracht verlies voor gedupeerde betaleres van de stijgende energierekening?
 • Zou er, lieve Leeuwarder Courant-journalisten, niet een verband kunnen zijn tussen verder wegkwijnende middenstand, banenverlies en de oplopende (energie)lasten voor burgers en bedrijven? En- ja nou wordt het knap lastig hoor- zou je dan zelfs een verband kunnen leggen tussen klimaatbeleid (=lastenverzwaring met groene saus)- waar al een geschatte 18 miljard euro in landde- en kwijnende economie waarin ook de inflatie aanwakkert?
  • Je krijgt er geen dodelijke ziekte van hoor, zelf nadenken …

  Bewijsstuk 2: integraal laten leeglopen milieuclubs zonder duiding consequenties
  Uiteraard laat de redactie weer wat fondsenwervende links-politieke organisaties leeglopen, die pretenderen de natuur te beschermen, gewoon vanuit blinde sympathie. Hoe willen Milieudefensie, Greenpeace en WNF natuur beschermen? Door duizenden windmolens te plaatsen, zoals in Natura 2000-gebied de Steile Bank en de Friese Zuidwestkust/toerisme-hotspot waarover het LC wél kritische geluiden over kan optekenen. Ik heb nog net met P op het Zuiderzeestrand van een molenloze zonsondergang kunnen genieten (‘nea wer, komme wij tegearre’…) voor wij afscheid namen

  Over een paar jaar is die plek voor de komende 15 jaar door de milieubeweging/overheid verpest. Je zou hier kortom- bij zelf nadenken- een logische tegenstelling kunnen opmerken. Die zagen de journalistieke kanonnen van de LC-binnenlandredactie alvast niet:

  Het grootste winstpunt van het huidige akkoord is volgens natuur en milieuorganisaties dat er nu concrete en harde afspraken gemaakt zijn over de aanleg van windmolenparken op zee en land (….)

  Geef mij aub naam en rugnummer van de sukkel ter redactie die dit optekende. En:

  De plannen moeten voldoende zijn om straks alle huishoudens van groene stroom te voorzien (als het waait op het goede moment RZ), stellen on der meer Natuur&Milieu, Milieudefensie, en Wereldnatuurfonds.

 • Dat reuzenpanda’s en ijsberen windmolenstroom nodig hebben, dat wil ik nog best geloven (…), maar wie/wat geeft milieuclubs uit één zeer specifiek politieke richting (Groen Links 2 zetels) het recht te bepalen welke stroom ik afneem? Zodat ik dankzij het SER-klimaatakkoord ook voor Eneco, Essent en Greenchoice moet betalen, ookal zit ik bij de Nuon
 • Toch is er hoop: zelfs LC-klimaatkanon Nico Hylkema begint al lont te ruiken
  Ik had de hoop al lang opgegeven bij de Leeuwarder Courant, maar dan verrast vriend van Climategate.nl Nico Hylkema, het klimaatkanon van de Leeuwarder Courant me blij in het bericht van gisteren ‘Burger betaalt prijs duurzame stroom’: eindelijk, jaren nadat wij dat al schreven, 6 jaar nadat de Algemene Rekenkamer dat al rapporteerde, en 3 jaar na Pieter Lukkes het schreef in klimaatbeleid in Eurocrisistijd, ontdekt Nico Debielkema dankzij een lobbyist voor particuliere windstroom met wie hij sympathiseert (bij journalisten bepaalt sympathie het waarheidsgehalte):

   IN EEN SYSTEEM MET EMISSIEHANDEL SPAAR JE MET HET PLAATSEN VAN MEGAWINDPARKEN GEEN CO2 EMISSIES BIJ GELIJKBLIJVEND EMISSIEPLAFOND. DE VRIJKOMENDE EMISSIERECHTEN WORDEN ELDERS OPGEBRUIKT, BV DOOR DE ZELFDE NUTSBEDRIJVEN DIE OOK KOLENCENTRALES UITBATEN./ul>

   En ik hoop dat jullie dit in Leeuwarden kunnen horen. Vertel het ze maar Nico, nadat je eerst Climategate.nl door het slijk wilde halen omdat wij niet schrijven op basis van blinde sympathie maar toetsing van feiten. Hieruit volgt dan de allerlaatste vraag die de LC-journalisten kunnen stellen, die de Algemene Rekenkamer ook al stelde:

  • – wanneer het SER-klimaatakkoord voor tientallen miljarden euro’s investeert vanuit slechts één motivatie: CO2-emissies vermijden, maar dat gebeurt niet in een systeem van emissiehandel: is dat dan geen weggegooid geld?
  • Conclusie: geloof de Leeuwarder Courant alleen bij regionieuws
   Bijna zou je een samenzwering van de redactie met de overheid en milieubeweging gaan zien, ware het niet dat volmaakte onkunde op windenergiegebied (zie NOS-journaal), intellectuele luiheid, afwezigheid van analytisch denkvermogen en incompetentie afdoende verklaringen zijn. Kijk, dat men hier niet kan spellen en aquaduct schrijft als akwadukt, dat is tot daar aan toe. Maar wanneer het om miljarden euro’s geld van burgers en bedrijven gaat zou men ter redactie toch enige oplettendheid mogen betrachten in plaats van in Plopsaland te blijven.

   Deze blog is niet geschreven om sympathie te wekken maar om op lange Friese tenen te staan. Ik hoor het nasale gemopper nu al uit de Leeuwarder burelen opstijgen. Dus zullen ze het van mij niet willen aannemen, en moeten we wachten tot iemand van de milieubeweging waarmee ze sympathiseren het zelfde zegt. Ach ja, zo zijn mensen.