Oorspronkelijk gepubliceerd op zondag 1 maart 2009 12:26 http://www.vkblog.nl/bericht/248808 

Ja de zeespiegel in Ecuador daalt, en de problemen met de olieindustrie zijn de belangrijkste problemen.

Mijn eerdere blog over de bedelbrief van het universiteitsfonds lokte de volgende reaktie uit van Michiel van Doorn:

Wat een simplistisch verhaal over een studiegenootje van mij wat hier een duurzame ontwikkeling komt bestuderen bij de faculteit Geowetenschappen en het Copernicus Instituut. Zij gaat straks terug naar Ecuador om die kennis daar toe te passen. U weet blijkbaar vrijwel niks van wat er in Utrecht gebeurt en komt dan uit op vooroordelen dat “je dan toch in Delft moet zijn”. Ik vind zo’n oordeel eigenlijk wel een beetje zielig en vraag me af of u ook de moeite heb genomen om haar emailadres op te zoeken en het naar het engels te vertalen. Met deze online scoringsdrift helpt u in ieder geval niemand aan een duurzame ontwikkeling. Voor iedereen die dit leest: Deze korte blogs zonder duidelijke discussie van de eigen standpunten getuigen van een populistische onwetenschappelijkheid.
Maar toch veel plezier ermee,
Michiel
Beste Michiel,
Sta me toe op je reaktie in te gaan.

OPEC land
Ecuador is een OPECland dat voor 59% (2006) afhankelijk is van olieexport; met de huidige val van de olieprijzen raakt de kredietkrisis Ecuador extra hard. Een paar dagen geleden is ook nog de hoofdolieleiding gebroken wat naast een mileuramp ook nog de export in gevaar brengt. Je begrijpt dat je niet zomaar de olieindustrie in Ecuador kun schrappen zonder het land in armoede te storten.

Zeespiegel
Is de kennis over de zeespiegelstijging in Nederland toepasbaar in Ecuador?
Nee, Ecuador heeft een volstrekt andere geologische setting, aan de rand van een subductiezone wordt het land zeer stel opgetild, zo dat aan de kust een zeespiegeldaling optreedt, goed zichtbaar aan de opgetilde oude stranden (“raised beaches”) Regionaal is de zeespiegeldaling ook zichtbaar in recente sattelietwaarnemingen.

De enige zeespiegelstijging die soms optreedt is tijdens El Niño’s. Sterke El Niño’s zijn gerelateerd aan een warme fase in de Pacific Decadal Oscillation, die wat dit betreft gelukkig over zijn hoogtepunt heen is, dus de komende jaren wordt een verzwakking van de El Niño-intensiteit verwacht.

Visstand

Een bijkomend effect is dat dit goed is voor de lokale visstand, De FAO verwacht een toename
 wat gezien de huidige economische recessie een gunstige bijkomstigheid is.

Afsluitend
De uitdagingen voor Ecuador zijn groot (Oliewinning vs. vervuiling, El Niño, visserij, zeespiegeldaling). Zeespiegelstijging is niet een probleem waar Ecuador mee te maken heeft.

PS Overigens had ik al op het weblog van Daniela een reactie geplaatst.