Bas Eickhout.

Van een onzer correspondenten.

Onlangs bereikte de EU een overeenkomst over aangescherpte regulering voor het gebruik van F-gassen. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks, werkt al tien jaar aan het terugdringen van de klimaatschade door deze populaire koudemiddelen, ook in warmtepompen. Warmte365.nl had een groot interview met Bas Eickhout:

‘Nu zijn we onze klimaatwetgeving voor elke sector tegen het licht aan het houden, of het nog in lijn is met waar we naar toe willen. Bij F-gassen was het duidelijk; daar hebben we een aanscherping nodig.’

Eickhout: Je wil straks niet dat er verhalen in de krant komen over dat er PFAS in die mooie warmtepompen zit.

F-gassen (officieel: fluorkoolwaterstoffen of HFK’s) zijn vanwege hun eigenschappen als krachtig broeikasgas toch verantwoordelijk voor 2,5 procent van de totale broeikasgasemissies van de EU. Zo heeft het veel gebruikte R32 een global warming potential (GWP) van 675, wat inhoudt dat het 675 zo schadelijk is als CO2 voor het klimaat.

Het Europees Parlement wil het liefst een snelle uitfasering zien waarbij richting 2030 vrijwel geen F-gassen meer op de markt komen. Maar hiertegen is juist veel weerstand vanuit de warmtepompsector. Zo waarschuwt de European Heat Pump Association (EHPA) dat het de uitrol van warmtepompen zou vertragen. Ook waarschuwde de Nederlandse Vereniging van Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) dat de alternatieven aanzienlijk minder veilig zijn.

Eickhout: Warmtepompen gaan nog een onderwerp van nationaal debat worden. De Telegraaf zou dolblij zijn met warmtepompverhalen die laten zien dat het klimaatbeleid achter de warmtepomp nergens op slaat.

Eickhout snapt de zorgen vanuit de sector, maar roept ze op ambitieuzer te zijn:

Als we zelfs in een sector als deze de uitstoot niet naar nul krijgen, dan hebben we een heel groot probleem met onze hele economie.’

Het gaat de sector ook last bezorgen, want warmtepompen gaan nog een onderwerp van nationaal debat worden. Ook hier in Nederland zijn er genoeg mensen die de warmtepomp belachelijk willen maken en willen aanvallen. De Telegraaf zou dolblij zijn met warmtepompverhalen die laten zien dat het klimaatbeleid achter de warmtepomp nergens op slaat. Dus wees daar op geducht, aldus Eickhout.

Eickhout: Dus ik weet dat de lobby zenuwachtig is, maar op een gegeven moment kan je denk ik niet veel meer regelen dan dat we gedaan hebben.

Eigenlijk moet die mindset van innovatie er volgens hem een beetje uit, en moeten men inzien – en daar wil hij heel duidelijk in zijn – dat deze sector echt naar de natuurlijke alternatieven gaat. Dus op de lange termijn is een van zijn hoofddoelen dat er in 2050 echt een nulquotum geldt voor deze sector: geen uitstoot.

Nul uitstoot betekent natuurlijke alternatieven, met een global warming potential van niet meer dan één.

Thomas Nowak van de European Heat Pump Association schreef dat het ‘de rem en het gaspedaal tegelijk intrappen’ was. Wat vindt u van die positie, vroeg Warmte365.nl.

Eickhout:

‘Ik heb natuurlijk ook veel met Thomas gesproken en ik heb ook tegen hem gezegd: ik vind het een beetje teleurstellend, want ik zou van de warmtepompsector verwachten dat ze voorop willen lopen in het klimaatverhaal.’

Eickhout: Het belangrijkste signaal dat ik de warmtepompsector wil geven is dat het naar de natuurlijke koudemiddelen gaat.

Het gaat volgens hem de sector ook last bezorgen, want warmtepompen gaan nog een onderwerp van nationaal debat worden.

Eickhout legt een verband met het imago-probleem van giftige PFAS-stoffen:

‘En wat je nu ziet is dat de ontwikkeling van de F-gassen richting middelen met PFAS gaat. Daarvan zeg ik ook tegen de sector: je wil straks niet dat er verhalen in de krant komen over dat er PFAS in die mooie warmtepompen zit. Dan kun je wel proberen uit te leggen dat niet elke PFAS schadelijk is, maar daar wens ik je veel plezier mee.’

***

Voor het uitgebreide artikel, zie hier.

***