Het voert te ver om op dit blog alle ins en outs van de Amerikaanse klimaatpolitiek voor  het voetlicht te brengen. Toch moeten we vandaag even aandacht geven voor het feit dat de spanning tussen de Amerikaanse senaat en de Environmental Protection Agency (EPA) momenteel snel oploopt. Nu de Cap & Trade wetgeving geen schijn van kans maakt in de senaat, heeft de EPA de leiding overgenomen op het gebied van CO2-mitigatie.

Lastige democratische tussenkomst
Sinds de zogenaamde endangerment finding van 7 december 2009 is CO2 in Amerika namelijk formeel een gifstof die volgens de regels van de Clean Air Act rechtstreeks door de EPA mag worden gereguleerd, zonder de lastige democratische tussenkomst van congres en senaat. In dit artikel in de Washington Post zie je dat de EPA met een strikte timetable echt haast aan het maken is. Daar staat tegenover dat drie staten – Texas, Alabama en Virginia – inmiddels formeel bezwaar hebben aangetekend tegen de endangerment finding (zie artikel New York Post) en dat de aarts-scepticsche Senator James Inhofe een minority report heeft uitgebracht over climategate (zie video hierboven en artikelen hier en hier en hier).

Klimaatpaus
Binnen dit aanzwellende gekrakeel is er nu ook breaking news dat zowel Senator Boxer, de alarmistische counterpart van Senator Inhofe binnen het Environment & Public Works Committee, als de EPA administrator Lisa Jackson plotseling afstand hebben genomen van het IPCC (zie artikel). Zij beweren nu ineens dat hun beleid altijd puur op Amerikaanse wetenschap heeft gebouwd en zich ook puur richt op het vermijden van klimaatschade in Amerika. Tegelijkertijd wordt Obama’s klimaatpaus bij economische zaken Thomas Karl verweten dat hij sceptische wetenschappelijke inzichten heeft verzwegen (artikel).

Hoe zat het ook alweer met het oer-climategate rondom EPA-veteraan Alan Carlin?

Eer en geweten
Laat iedereen vooral zelf een mening vormen over de Amerikaanse klimaatpolitiek die zich nu afwendt van de VN geheel in lijn met wat Marc Morano daar recent over heeft gezegd (artikel met video’s). Voor mij is het huidige gekrakeel aanleiding om op dit weblog iets te posten wat wat mij betreft ook een soort oer-climategate genoemd mag worden. In juni 2009 werd bekend dat de EPA-veteraan Alan Carlin intern was overgeplaatst toen bleek dat hij binnen de EPA naar eer en geweten werkte aan een sceptisch overzicht van de stand van de klimaatwetenschap. Hier de link naar de definitieve versie van dat oorspronkelijk intern achterover gedrukte klimaatrapport op WUWT.

Hieronder afsluitend een video uit de oude doos waarin Carlin op Fox News vertelt over zijn lotgevallen. “Vanochtend stelde ik vast dat ik nog een baan heb….”