Gisteren zond het Duitse ZDF een indringend item uit over de afgebrokkelde status van het IPCC. Dé man in dit item is Mojib Latif, een  gerenommeerde Duitse meteoroloog en oceanograaf. Zijn on-Duitse naam heeft hij vanwege zijn Pakistaanse vader die imam was van de Hamburgse Fazle Omar moskee. Latif is IPCC lead author (zie ook Wikipedia Engels en Duits).

Dubbel en dwars
In 2008 publiceerde Latif een artikel in Nature waarin hij argumenteerde dat de huidige periode van stabiele temperatuur nog tot 2015 zou duren en dat daarna de door CO2-veroorzaakte opwarming dubbel en dwars zou terugkeren. In 2009 zette hij dit zwaarder aan op een VN-conferentie ter voorbereiding van COP15: we zouden een  of twee decennia van gelijkblijvende of dalende temperaturen voor de boeg hebben.

Dit maakte nogal wat los, maar Latif benadrukte in een radiointerview (link) dat hij zéker niet sceptisch geworden was:

If my name was not Mojib Latif, my name would be global warming. So I really believe in Global Warming. Okay. However, you know, we have to accept that there are these natural fluctuations, and therefore, the temperature may not show additional warming temporarily.

Het is natuurlijk al opmerkelijk dat een wetenschapper zegt “I really believe in…” alsof wat iemand gelooft voor zijn wetenschap enige relevantie zou kunnen hebben. In het Duitstalige interview hierboven gaat Mr. Global Warming nu wel een heleboel stappen verder. Hij beschuldigt het IPCC een cruciale wetenschappelijke norm te hebben geschonden met het gebruiken van een onjuiste literatuurverwijzing bij een grafiek.

Het meest extreme moment in bovenstaande video begint bij 2 minuten en 57 seconden. In een BBC-interview geeft Roger Pielke Jr. aan dat op zeker moment een IPCC expert reviewer van het  AR4-hoofdstuk over klimatschade aan het IPCC verzocht om zijn mening over een bepaald thema. Het IPCC antwoordde aan de expert reviewer dat de wetenschapper in kwestie zijn mening had veranderd. Deze wetenschapper is echter nooit van mening veranderd en ook niet door het IPCC benaderd naar aanleiding van het verzoek van de reviewer.

Mojob Latif’s reactie (zie ook blog van Roger Pielke Jr.):

Dit is puur bedrog tegenover het publiek en ook tegenover deze collega en iets dergelijks moet categorisch worden afgekeurd.

Hierna gaat de korte docu verder met africagate als voorbeeld van bedrog in het cruciale Synthesis Report. En dit schandaal is zelfs in de summary for policy makers terecht gekomen. Vervolgens geeft Latif toe het IPCC inclusief hemzelf niet geheel imuun is gebleken tegen de verleiding wetenschappelijke resultaten te dramatiseren. Dan zien we beelden van het Duitse ministerie van onderwijs en wetenschap. Alleen dit instituut al investeert jaarlijks driehonderd miljoen euro rechtstreeks in klimaatwetenschap. Waarbij de cirkel met Marcel’s baanbrekende suggesties aan Diederik Samsom rond is.

Ook al schuilt achter Latif’s “werdegang” heus wel enig opportunisme, is hij mij toch erg sympathiek als wetenschapper met een menselijk gezicht. Hieronder voor diegenen die de Duitse taal machtig zijn nog een video waarin Mojib Latif een hoofdrol speelt in een confrontatie met een ander en wat mij betreft echt gevaarlijk soort klimaatwetenschapper …

Mojib Latif ontmaskert klimaatpaus Hans Joachim Schnellnhuber

Lezersvraag: wie zijn de Nederlandse Latif’s en wie de Nederlandse Schnellnhubers?