Wie herinnert Lothar nog?

Wie herinnert Lothar nog?

Eerder gaf ik als PR-verwachting voor de komende jaren dat fondswervende multinationals als het WWF ‘extreme weather events’als stormen zouden gebruiken. Maar na Xynthia is de oogst voorlopig één verwaaide klimaat-Belg in het Nieuwsblad.

Lothar
Waarom maakte ik die voorspelling? Het IPCC doet niets anders. Naast hittegolven gebruikt dit VN-klimaatpanel regelmatig weerincidenten als orkanen als voorbode van wat ons te wachten staat. Daarom gaan we weer verder met ‘het optellen van incidentjes waardoor het lijkt of hele IPCC niet deugt'(Hajer et al 2010): de auteurs van hoofdstuk 4 werkgroep 2 grijpen orkaan Lothar uit 1999 aan om de ernst van Global Warming in te wrijven bij de lezer. Maar iedere trend ontbreekt.

Trend?
Het WWF speculeerde al over ‘intense winterstormen’tijdens Kopenhagen.Ja, zware stormen komen vaker voor, we hadden ook Martin, Kirill en vele anderen.Maar zoals we al aantoonden is er geen statistisch significante trend te ontwaren omdat deze evenementen relatief zeldzaam zijn. Dat geeft het KNMI aan, maar ook het door het IPCC geciteerde rapport: Lothar der Orkan.

Ik citeer eerst de Werkgroep 2 auteurs van het IPCC, die in hoofdstuk 4 over de klimaatimpact op ecosystemen een stukje dierenleed verbinden aan orkanen:

Hurricanes can cause widespreadmortality of wild organisms, and their aftermath may cause declines due to the loss of resources required for foraging and breeding (Wiley andWunderle, 1994). The December 1999 ‘storm-of-the-century’ that affected western and central Europe destroyed trees at a rate of up to ten times the
background rate (Anonymous, 2001). Loss of habitat due to hurricanes can also lead to greater conflict with humans. For example, fruit bats (Pteropus spp.) declined recently enzo meer dierenleed

Hier suggereert het IPCC dat stormen als Lothar normaal zullen worden. Dat zetten ze kracht bij door studies te citeren, die stellen dat door global warming meer zware stormen plaatsvinden. In hoofdstuk 10 stelt het IPCC bovendien dat de schade door ‘extreme weather events’al toeneemt.

Regarding extreme winds, Rockel and Woth (2007) and
Leckebusch and Ulbrich (2004) found an increase in extreme
wind speeds for western and central Europe, although the
changes were not statistically significant for all months of the
year.

Wie niet is geoefend in klimaatbufferend lezen, denkt vervolgens dat beide publicaties die toename al hebben gevonden voor huidige condities, maar beide studies zijn modelprojecties voor de toekomst.

Anonymous 2001
De referentie verwijst naar het rapport Lothar der Orkan. Het rapport zelf noemt nergens een ’ten times the background rate’, welke background rate is ook onduidelijk.
Dat neemt niet weg dat de schade in Zwitserland uitliep op bijna anderhalf miljard Zwitserse franken, en daarnaast had 3 procent van het Zwitserse bosbestand van de orkaan te lijden. Ook de Franse en Duitse bosbouwers hadden qua bosbouw meer last van Lothar dan Xynthia.

Toch stellen de Zwitsers zelf over Lothar:

On average one hurricane with similarly high wind speeds sweeps across Switzerland once every thirteen years.

    • Lothar is without a doubt among the most violent hurricanes of this type, but statistical analysis indicates that even more violent hurricanes cannot be excluded.

Based on the present state of knowledge a connection with the globally publicised climate change cannot be established; nor are there any signs of a trend

    towards an increasingnumber of extremely violent storm in Switzerland.

We berichtten al eerder dat er geen statistisch significante trend is, ook niet in de cycloonintensiteit. Niet omdat ik zo nodig sceptisch moet zijn, maar omdat experts als Chris Landsea dat aantoonden, zowel in Science, als in GRL, waar Landsea schrijft dat er zelfs een neerwaartse trend is.

Zucht

Katrina
Aangestoken door de PR van milieuclubs en Al Gore dienen actiegroepen nu een schadeclaim in bij olimaatschappijen, omdat zij orkaan Katrina in New Orleans zouden hebben veroorzaakt.
Zelf ben ik vlak na Katrina in New Orleans geweest, en inderdaad was de schade enorm. De stad zakt met de hele Mississipidelta langzaam onder zeeniveau, en dus zullen de vloedproblemen niet minder worden. Ik sprak bioloog Walter Gucheraeau laatst nog, die stelde dat ze wel geld voor onderzoek naar zeespiegelstijging konden krijgen, terwijl bodemdaling het probleem is. (en slecht onderhoud van kustverdediging)

Feminist
Overigens kunnen stormen op de meest uiteenlopende niveaus invloed hebben. Wist u dat ons meer ecologische bosbeleid is te danken aan stormen in begin jaren zeventig vorige eeuw. De rechte houtakkers kregen het toen zwaar te verduren waardoor de stichting Kritisch Bosbeheer de kans zag om haar oernatuurvisie met grote grazers te promoten.

Ook aardig is dat we de mannennamen voor orkanen danken aan de feministische beweging. De mannen van het hurricane centre kwamen stelselmatig met boze vrouwennamen die met pannenkoekpan achter hun man aanjaagden, zoals Betsy. Maar dankzij de feministen moest vanaf de jaren zeventig iedere volgende orkaan een man zijn. Toch hebben de vrouwennamen de meeste invloed.

In de prostitutie door klimaat
Sites als extreemweer.nl maken het wat bonter, zij vegen zelfs lekkende kerncentrales op de hoop van extreem weer, en volgens sommige milieuclubs zouden Filipijnse vrouwen zelfs tot prostitutie genoodzaakt zijn door De Klimaatverandering.
De raamprostitutie in Amsterdam neemt overigens in omvang af, en ik laat aan de goedingevoerde experts de vraag open of het weer hierin een rol speelt.