Steven Koonin.

Van een onzer correspondenten.

Volkskrantjournalist Maarten Keulemans bezocht de goedbezochte lezing van de Amerikaanse hoogleraar Steven Koonin wiens boek ‘Unsettled’ (‘Onbeslist’) is verschenen in het Nederlands. Zie hier.

Keulemans:

‘Daar zijn ze weer, de vertrouwde klimaatbeelden van afbrokkelende poolgletsjers, razende orkanen en oplaaiende bosbranden. Maar dan neemt het aankondigingsfilmpje op het podium ineens een andere afslag. ‘Al bang?’, verschijnt er in witte letters op het scherm. Nergens voor nodig. Er is geen crisis.’

Keulemans interviewt bezoekers van de lezing, zoals aardrijkskundeleraar Kevin Slapak die vanuit Limburg is gekomen voor de lezing:

‘De politiek is gebaat bij simpele boodschappen. Maar het klimaatsysteem is veel complexer dan CO2, klimaatverandering, klaar’, zegt hij.

Koonin selecteert volgens Keulemans, net zoals de groep tegenhangers die de A12 blokkeren, alleen de ‘extreemste doemscenario’s’ die hem van pas komen. Er zijn niet meer orkanen dan vroeger, zo telt de Amerikaanse natuurkundige zijn zegeningen. Er gaan weliswaar mensen dood door hitte, maar in de zachtere winters overlijden juist minder mensen. En trouwens, veel klimaatgevolgen zijn volgens klimaatpanel IPCC nog helemaal niet zeker, aldus Koonin. Keulemans beschrijft zijn toon:

‘Waarom horen we dát niet op het nieuws, sneert hij.’

Volgens de Volkskrantjournalist ‘goochelt’ Koonin met cijfers, ‘gooit’ met een grafiek en ‘verzwijgt’ belangrijke wetenschappelijke informatie die zijn conclusies zouden tegenspreken. Koonin sticht ook verwarring en gaat ‘dwars tegen de wetenschappelijke consensus in’. Koonin ‘smokkelt’ en ‘gaat draaien’ als je hem op de man af confronteert met andere bevindingen. Gevaren ‘wuift’ hij weg. Keulemans verwijst ook naar een artikel van Scientific American waarin Koonin een ‘cherrypicker’ wordt genoemd die een verkeerde voorstelling van zaken geeft. En: hij was ‘slechts’ een van de vele adviseurs van Obama.

‘Over de dramatische veranderingen aan de polen, de verdroging van Zuid-Europa of de studies die aangeven dat orkanen niet talrijker maar wel degelijk heftiger zijn geworden, hoor je hem toch wat minder’, aldus Keulemans.

Wie wil dit allemaal aanhoren? Keulemans voert de alarmistische klimaatwetenschapper Leo Meyer op die niet de voordracht wilde bijwonen en thuis bleef. Zijn verwachting dat weer ‘halve en hele waarheden’ de revue zouden passeren wonnen het van zijn ingeboren nieuwsgierigheid. Ook anderen bleven weg omdat het een ‘achterhoedevecht of de zoveelste discussie met peudosceptici’ zou zijn.

Maarten Keulemans.

Keulemans:

‘Koonin ergert zich kapot aan de onheilsretoriek over het klimaat, en is bezorgd over de gevolgen van het overhaast opdoeken van de fossiele wereld.’

Koonin denkt dat we zullen meemaken dat de kosten van de transitie veel te hoog zijn. Dat zal het klimaatdebat een nieuwe opening geven.

***

Voor het hele artikel, zie hier.

***