Op Koninginnedag feliciteert Climategate.nl het Nederlands Koningshuis en onze vorstin Beatrix in het bijzonder. Redactioneel doen we het een dagje rustig aan, met wat simpele linkjes zoals deze naar de 8 wetenschappers die een lintje hebben gekregen.

We zijn weer een bewogen jaar verder en gunnen alle Nederlanders en medelanders een incidentloze feestdag. Ondertussen zijn we eigenlijk best benieuwd wat Hare Majesteit komende Prinsjesdag in de Troonrede onder een nieuw kabinet of in haar volgende kersttoespraak gaat zeggen over de hyperigheid van het politieke klimaat (link), waaraan ook Balkenende zich danig stoort (link).

Beetje gelijk
Het feit dat Beatrix erelid is van de Club van Rome maakt haar nog geen milieu- en klimaatalarmiste. Er zijn op dit punt wilde theorieën, maar laten we op Koninginnedag wat blij zijn met een vorstin die vooral kijkt naar economie én medemenselijkheid. We herinneren ons haar laatste kersttoespraak met alle ophef over haar uitspraken over internet en sociale verarming. Had ze niet toch een beetje gelijk? Hoe mooi het ook is te voelen dat Climategate.nl wordt gedragen door een ontluikende community, er gaat toch niets boven het echte menselijke samenzijn of het meditatief opgaan in de natuur in de echte ouderwetse buitenlucht.

COP15 & COP16
Klimaat en milieu kwamen in Beatrix’ laatste kersttoespraak niet aan bod. In de troonrede 2009 keek Koningin Beatrix en onze regering nog vol goede moed uit naar Kopenhagen, maar verder had ze het toch vooral over de economie. Willem Alexander was nog in november tijdens het staatsbezoek aan Mexico vol verwachting over COP15 en het inmiddels ook opgegeven COP16 in Cancun (zie video – meer aandacht was er voor een pijnlijke verspreking; zie video). Het kwam allemaal anders.

Aardgas niet langer door open ramen
Het is als tijdsbeeld best leuk om op troonrede.nl te zien hoe klimaat en milieu van jaar tot jaar aan bod zijn gekomen. Hoe zal dit zijn na Climategate? Zal Beatrix onder invloed van de financiële crisis ook de hyperigheid van de klimaathype onder ogen durven zien? In ieder geval is Beatrix op de hoogte van het feit dat CO2 zo goed is voor de plantjes. In augustus 2005 opende ze met een druk op de knop de CO2-leiding tussen Pernis en de kassen in het Westland, waardoor tuinders niet langer in de zomer met open ramen ons hoogwaardige aardgas hoeven te verstoken om voldoende CO2 in de kassen te hebben.

Begripsverwarring
Het gaat om het succesvolle OCAP-project waarbij OCAP staat voor Organische CO2 voor Assimilatie van Planten (zie factsheet, eindrapport, buitenlands commentaar1, buitenlandscommentaar2) . Een leuk gedachte-experiment hierbij is, dat als je een kas naadloos sluit en je geen CO2 toevoert, dat de planten dan binnen één luttel uur alle CO2-moleculen opgebruiken (knap want de concentratie is bijna nihil), stoppen met groeien en uiteindelijk afsterven. Interessant in de commentaren is de begripsverwarring. Is CO2 nu goed of slecht? Is de CO2-pijpleiding nu een duurzame oplossing of greenwash? Is het nu CO2-vermijding of CO2-opslag? Wij malen er niet om en zeggen op Koninginnedag volmondig:

Lang leve de Koningin, leve (het zo verdomd interessante) klimaat en leve de plantjes! Hoera! Hoera! Hoera!