Steve McIntyre pleit voor fatsoen tijdens openingsdiner

spreker

Gastblog door Theo Wolters

Bij het openingsdiner van de 4th International Conference on Climate Change (ICCC) werden de congresbezoekers getrakteerd op twee helden. Als eerste Harrison Schmitt: wetenschapper, senator maar bovenal de laatste man die voet zette op de maan, en dus een echte Nationale Amerikaanse Hero. Matig interessant verhaal over de ongrondwettelijkheid van milieumaatregelen in de VS. Veel applaus van de overduidelijk libertarische meerderheid in de zaal.

Als tweede Steve McIntyre, Canadees, door velen gezien als één van de belangrijkste pijlers onder de kritische klimaatbeweging sinds zijn ontmaskering van de beruchte hockeystick grafiek, en zijn jarenlange strijd om openheid van gegevens, die waarschijnlijk geleid heeft tot de Climategate affaire. Hij kwam met een historisch verslag over de verbijsterende capriolen van de klimaatwetenschappers om deze onthullingen te voorkomen en onder het tapijt te vegen, mede aan de hand van de climategate emails.

Luid applaus
Schmitt werd door het publiek enthousiast begroet, maar dat viel in het niets bij McIntyre: die werd getrakteerd op een staande ovatie die mij ontroerde: ik heb hem eerder gesproken en weet hoezeer deze beschaafde, integere man dit verdient. McIntyre begon én eindigde zijn betoog met enige waarschuwingen om het debat vooral “civil” en feitelijk te houden. Dit werd niet begrepen, want de zaal wilde bloed zien: Mann, Briffa en Jones moesten voor hun fraude de bak in! (luid applaus..).

Tot McIntyre’s ergernis bleef men hem onder druk zetten om militanter stelling te nemen, maar dat leidde uiteraard niet tot iets nieuws. Een tekenend besluit van de avond werd gevormd door de voorlaatste vraag aan het panel: een expert had op de vorige conferentie voorgerekend dat de sceptische beweging minimaal 70% van de bevolking achter zich moest hebben staan om überhaupt een kans te maken op succes. Hoe dachten de heren dit op te gaan lossen?

Pleidooi voor fatsoen
Schmitt’s antwoord kon natuurlijk alleen maar zijn: harder werken om je standpunt erin te rammen. Anders zou hij het ook niet weten. Nu viel McIntyre’s antwoord wél op zijn plaats: “Nou dan zou je kunnen beginnen om de groep die je binnen wilt halen met fatsoen te behandelen. Toon op basis van feiten aan dat ze ongelijk hebben, ga in discussie, maar laat alles achterwege dat nodeloos drempels opwerpt zoals ze uitschelden en van fraude betichten. Dat is “selfindulgent” gedrag. Beschouw ze als klanten en behandel ze netjes.”

De lauwe reactie van de zaal op zijn gematigde opstelling ontlokte McIntyre de opmerking dat het enthousiasme ná zijn praatje wel erg schril afstak tegen de staande ovatie waarmee hij onthaald werd. Toch werd hiermee de kern van het probleem van dit soort conferenties blootgelegd: al dat sceptische geweld, hoe sterk de case ook is die gemaakt wordt, bevestigt op de Amerikaanse manier alleen je eigen achterban, en jaagt je tegenstanders in de gordijnen, terwijl het hele proces eigenlijk alleen maar zin heeft als je ermee de begeerde middengroep, of liever nog, je huidige tegenstander weet binnen te halen.

Na het schrijven van dit blog ben ik nog even naar beneden gelopen voor een afzakkertje, en sprak daar McIntyre nog. Daarover morgen meer, het ontbijt is over zes uur!

Over Theo Wolters
Opgegroeid in de Brabantse bossen, en als 12-jarige wakker geschud door de olieramp met de Torrey Canyon in Het Kanaal in 1967, heeft de zorg voor het milieu hem nooit meer losgelaten. Na gymnasium beta en een studie Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft in 1988 richtte hij met vrienden ontwerpbureau Fabrique op, waar hij sindsdien werkzaam is.

Sinds 1995 houdt hij zich bezig met de duurzaamheid en energie, onder andere in projecten met brandstofcellen, biomassavergassing en verbrandingsmotoren. Sinds 2005 is hij kritisch actief in het debat over de Waterstofeconomie, en sinds 2006 in het klimaatdebat.

Hij commentarieert in tijdschriften en blogs, en geeft graag lezingen over het verband tussen energie, CO2 en klimaat, onder de noemer “Kyoto en andere sprookjes”. Wolters is lid van O2 Nederland, Vereniging voor Milieuprofessionals, Nederlandse Geologische vereniging, de Energy Club, KIVI-Niria en Technet.

Door | 2015-08-01T14:54:34+00:00 17 mei 2010|38 Reacties

38 Reacties

 1. TINSTAAFL 17 mei 2010 om 16:37- Antwoorden

  De reactie van het publiek zit hem in het verschil in de Canadese en Amerikaanse cultuur, denk ik. McSteve is uiterst correct, op het rigide af.

  http://climateaudit.org/2010/05/02/cuccinelli-v-m

  • Hajo Smit 17 mei 2010 om 21:11- Antwoorden

   Erg goed gevonden. Dat had ik nog niet gezien. Tja, zal ik me dan maar voornemen om Pier Vellinga of Rik Leemans te gaan verdedigen als ze op onbeschaafde wijze worden aangevallen? beschaving heeft wel iets aanstekelijks en gelukkig zit ik lekker in mn vel! McIntyre zit erg lekker in z'n vel. Rigide lijkt me niet het juiste woord… maar ik snap wat je bedoelt.

 2. Neven 17 mei 2010 om 22:34- Antwoorden

  Goed stuk, Theo Wolters. Bedankt voor het kijkje in deze hoofdzakelijk voor denialists bedoelde conferentie.

  Speelt McIntyre hier misschien spelletjes? De comments op zijn blog liegen er vaak ook niet om en komen meestal voort uit verdekte insinuaties van McIntyre zelf. Soms lijkt het alsof McIntyre de voorzetjes geeft, z'n fans hem inkoppen, zodat McIntyre kan doen alsof z'n neus bloedt.

  Ik zeg altijd: by the commenters ye shall know the blog, maar ik blijf m'n twijfels bij McIntyre houden. Is hij echt integer of is het een pose? Ik zag gisteren een foto van hem op een conferentiediner en dan valt me op dat hij er authentiek aardig uitziet (ook in interviews komt hij zo over). Naast hem zat Anthony Watts en daaraan zie je dan weer meteen, ik althans, dat het een hypocriet en ijdel figuur is (wat ook regelmatig door z'n blog en handelingen bevestigd wordt). Maar waarom is McIntyre dan weer zo dik met Watts?

  Als McIntyre echt integer is en goede bedoelingen heeft, hoe lang zal het dan duren voordat hij er genoeg van heeft om door ideologische fundamentalisten als wapen gebruikt te worden in hun gewetenloze pogingen de publieke steun voor opwarming remmende maatregelen (wat die ook mogen zijn) kapot te maken?

  De laatste tijd vraag ik me af: Gaat het succes van ClimateGate misschien wel leiden tot een verwijdering tussen echte skeptici en denialists?

  • TINSTAAFL 18 mei 2010 om 13:13- Antwoorden

   Als je de M&M's lang genoeg gevolgd hebt (zoals ik de laatste 5-6 jaar) zou je inmiddels wel hebben begrepen dat de heren uiterst correct zijn en alleen de waarheid en niets dan de waarheid willen. McIntyre is absoluut geen ontkenner (gelieve het nederlands in ere te houden svp), hij heeft nooit de opwarming ontkent, maar iemand die, als auditer van professie, geen slordig werk tolereert. Dat hij af en toe wel eens ironisch uit de hoek kan komen kan ik wel begrijpen als je weet hoe hij behandeld is door Mann en consorten de afgelopen jaren. Zo liep Mann uiterste onbeschoft weg bij de presentatie van McIntyre tijdens de Wegman hearings. Ook noemde Mann McIntrye een "fraud" en "Moron" in de Climategate emails.

   • Hendrik de Zwijger 1 augustus 2015 om 13:37- Antwoorden

    ‘het Nederlands’, met hoofdletter.
    ‘auditer’ is een samentrekking van het Engelse ‘auditor’ en het Nederlandse ‘auditeur’.
    En ‘svp’ is Frans, in het Nederlands zegt men ‘aub’.

  • harold 18 mei 2010 om 21:42- Antwoorden

   Neven, die verdenking heb ik ook, alleen met betrekking tot RealClimate … maar ik ben verstandig en hou mijn mond hierover. Ik moest trouwens wel lachen om de reactie van George Tobin op jouw post, dat mes snijdt aan twee kanten.
   http://rankexploits.com/musings/2010/iccc-sunday/

 3. roelof 18 mei 2010 om 10:34- Antwoorden

  de bijdrage van de heer Theo Wolters blijkt impliciet goedgekeurd door de redactie van climategate, hij krijgt tenminste uitbundig bijval van de heer Hajo Smit, in het colofon genoemd als een van de auteurs van dit blog;

  dat is vreemd omdat dit blog, dat zegt het klimaatdebat te willen modereren, toelaat dat Wolters een van de spelers in het internationale debat, de heer Steve McIntyre, introduceert als iemand die 'door velen gezien wordt als één van de belangrijkste pijlers onder de kritische klimaatbeweging sinds zijn ontmaskering van de beruchte hockeystick grafiek"

  de discussies over de hockeystick, met name onder klimaatsceptici, zijn inderdaad 'berucht': dat de hockeystick 'ontmaskerd' zou zijn is iets anders:

  Wolters heeft kennelijk niet het artikel van Mann et all uit 2008 gelezen;

  http://www.pnas.org/content/early/2008/09/02/0805

  hierin erkennen Mann en zijn co-auteurs een deel van de kritiek van de sceptici: de VORM van de hockeystick moet daardoor wat aangepast worden, de steel wordt wat krommer omdat de middeleeuwen wat warmer waren dan Mann in 1998 had berekend;

  in de ESSENTIE van de hockeystick, dwz dalende temperaturen in de afgelopen pakweg duizend jaar, gevold door stijging in twintigste en eenentwintigste eeuw, is géén verandering gekomen, sterker nog, dankzij de kritiek van de sceptici en de bijstelling van Mann wordt het contrast tussen eerdere daling en de huidige stijging van de temperatuur juist groter;

  laten we de discussie over de kromgetrokken steel van de hockeystick even voor wat het in de blosfeer is, de vorm van het blad, gevormd door een lijn tussen de punten 1900 en 2010, wordt dit jaar méér dan ooit bevestigd;

  het jaar 2010 dreigt zich namelijk te ontwikkelen tot warmste jaar ooit, in ieder geval, april was volgens de NOAA de warmste april ooit, hetzelfde geldt voor de eerste vier maanden van dit jaar, de warmste ooit (sinds de middeleeuwen);

  zie het recente rapport:
  http://lwf.ncdc.noaa.gov/sotc/?report=global&…

  dus wat er nou volgens de heer Wolters onder de vloerkleed geveegd moest worden?

  niet de hockeystick zelf, die materialiseert zich vanzelf voor ieder die de feiten (de temperatuur gegevens van nú) onder ogen wil zien;

  • Marcel Crok 18 mei 2010 om 12:45- Antwoorden

   Roelof,

   Mann 2008 bevat minstens zoveel problemen als MBH98. Lees de pak en beet 50 blogberichten die erover verschenen zijn op Climate Audit:
   http://climateaudit.org/category/other-multiproxy
   Als je van mening bent dat al deze problemen er niet toe doen, dan ben ik benieuwd waarom. Het punt is in ieder geval dat een PNAS-artikel lezen niet genoeg is. Mann doet claims die bij nadere bestudering niet waar zijn. Dat was bij MBH98 het geval en dat is bij Mann 2008 opnieuw het geval.

   • roelof 19 mei 2010 om 13:32- Antwoorden

    @ heer Crok

    ik werd nota bene door de heer Fred Singer op dat artikel van Mann geattendeerd…

    http://www.nature.com/nature/journal/v465/n7295/f

    door de zinsnede: "Well, who says that the age of miracles has passed? " ben ik kennelijk op het verkeerde been gezet;

    hoe moet een simpele burger hier nu uit komen;

   • roelof 19 mei 2010 om 13:53- Antwoorden

    @ Crok: nog iets anders:

    afgezien van het feit dat dat artikel kennelijk veel fouten bevat, (ik kan dat niet beoordelen, want ik ben een absolute leek op dit gebied), hoe zit het dan met mijn gedachten gang dat als je een lijn trekt van de middeleeuwse warme periode via kleine ijstijd naar 1900 en vervolgens door naar 2010, dat je wel degelijk een soort hockeystick krijgt, zei het met een kennelijk kromme steel;

    daar krijg ik dan weer geen reactie op, is dat onzin?

    en hoe zit het met die opmerking van Baksteen, die de stelling dat 2010 het warmste jaar ooit wordt met verwijzing naar een sceptisch weblog onderuit haalt?

    je kunt toch niet volhouden dat na climategate, met al die publiciteit, al die commissies en onderzoeksgroepen, al die duizenden klimaatsceptici die de wetenschappers in de nek hijgen, dat de temperatuur gegevens van nu (2010, januari, februari maart en april enz ) nog steeds omhoog gemanipuleerd worden, zo'n gedachte is toch is toch absurd?

    dan is mijn stelling dat 2010 het eindpunt van het blad van de hockeystick wordt toch correct? waarom hoor ik daar niks op?

    want daar begon het mee: dat ik het niet eens was met de opmerking van de heer Wolters over de "ontmaskering van de beruchte hockeystick grafiek,"

    wel die opmerking staat nog steeds, er is nog niet (zelfstandig) beargumenteerd dat mijn stelling fout is;

    • boels069 19 mei 2010 om 17:40- Antwoorden

     "dat de temperatuur gegevens van nu (2010, januari, februari maart en april enz ) nog steeds omhoog gemanipuleerd worden, zo’n gedachte is toch is toch absurd?"

     Voor de aardse waarnemingen gaat het nog steeds om meetgegevens van dezelfde geselecteerde meetstations.

     Dat is logisch, want anders doorbreek je dat aspect van meetintegriteit.

     Het is de onduidelijke stationselectieprocedure (naast de kwaliteit van de metingen) en de toepasbaarheid van de gebruikte rekenmodellen die ter discussie staat. En daarmee ook de voorspellingen.

     Satellietmetingen hebben (nog?) geen waarde in dit debat omdat niet te vinden is wat er eigenlijk gemeten wordt.

     Vermoedelijk de temperatuur van een luchtlaag van ongedefinieerde dikte op een ongedefinieerd hoogte.

     Aardse en satellietmetingen kunnen (nog?) niet zomaar tegelijk gebruikt worden om hypotheses te onderbouwen of te ondergraven.

     • Marcel Crok 20 mei 2010 om 12:14

      Roelof,

      Manns hockeystick kan wel degelijk bij het oud vuil en de andere reconstructies ook. De data zijn domweg niet goed genoeg om uitspraken te doen over de Middeleeuwen vs nu. En wat je dan krijgt is cherry picking, het selecteren van een aantal proxy's waarmee je als wetenschapper jouw punt kunt maken. Dat ze hiermee weg komen, legt de zwakke plek van zowel de klimaatwetenschap als het IPCC bloot. Er is geen zelfreinigend vermogen; of misschien is het er wel, maar het duurt veel te lang;

      Vergeet die hockeystick, het is een trieste episode uit de klimaatwetenschap, maar het betekent niet dat CO2 niet een probleem kan zijn; en zelfs als de Middeleeuwen wel warmer waren zonder CO2, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat CO2 nu niet een rol speelt. Dus het is wel degelijk nuttig als we meer zouden weten over Warme Middeleeuwen en Kleine IJstijd en de oorzaak ervan, maar het wachten is op betere proxy's dan boomringen, wellicht oceaansediment.

      Marcel

    • Marcel Crok 19 mei 2010 om 18:09- Antwoorden

     Roelof, het punt is dat het zeker niet uit te sluiten is dat de Middeleeuwen warmer waren dan nu. Mann en al die andere reconstructies proberen het tegendeel te bewijzen maar op basis van dubieuze proxy's, cherry picking en vaak slechte statistiek. McIntyre zegt niet dat hij met zekerheid weet dat de hockeystick niet bestaat, alleen dat de claims die tot nu toe op tafel zijn gelegd uitermate zwak zijn. Dat het IPCC en anderen zo klakkeloos die claims overnemen zegt dus veel over de dynamiek in dit vakgebied. Claims die de AGW-hypothese ondersteunen worden te gemakkelijk aanvaard, zonder eea te checken.

     McIntyre zei tijdens Heartland dat zelfs als de hockeystick niet bestaat dit niet betekent dat 2x CO2 niet een serieus vraagstuk is. De enige echt relevante vraag is wat gebeurt er bij 2x CO2, maar helaas is de wetenschap op dit vlak nog weinig opgeschoten.

     gr Marcel

     • roelof 20 mei 2010 om 10:42

      @ marcel, @ boels69,

      Als ik het juist interpreteer onderschrijft Marcel dus mijn kritiek op de bewering van Theo Wolters dat de hockeystick van Mann bij het oud vuil geplaatst kan worden;

      Ik geloof best dat de Middeleeuwen misschien nog iets warmer waren dan nu, daar ging het mij niet om; die discussie is voor klimatologen;

      Wat ik wel wilde signaleren is dat het bijstellen van de temperatuur in de Middeleeuwen automatisch leidt tot een groter contrast tussen de gemiddelde daling van 1000 tot 1900, en de temperatuurstijging daarna; dat is geen weerkunde maar simpele logica;

      Boels69 heeft de portee daarvan begrepen: “dat de temperatuur gegevens van nu (2010, januari, februari maart en april enz ) nog steeds omhoog gemanipuleerd worden, zo’n gedachte is toch is toch absurd?”

      De temperaturen MOETEN wel gemanipuleerd zijn, anders hebben we inderdaad het probleem dat Mann met zijn hockeystick wilde aantonen, namelijk de realiteit van de opwarming van de atmosfeer;

      we leven dus in spannende tijden, nu sommigen zeggen dat het steeds warmer wordt;

      gelukkig zitten klimaatsceptici aan in fora bij wetenschappers, informeren zij Tweede Kamerleden en worden de procedures van het IPCC doorgelicht door een internationale commissie;

      ik denk dat ik boels69 daarom gerust kan stellen: ik blijf het absurd vinden dat onder het oog van duizenden sceptici temperatuur gegevens nog steeds omhoog gemanipuleerd zouden kunnen worden, nu ieder plusje of minnetje gelijk tot heftige discussies leidt;

      boels69, je bent er zelf bij, climategate wordt serieus genomen, het IPCC en de weer instituten zullen zeker niet opnieuw de fouten maken waarvan ze beticht worden;

      eind 2010 weten we meer over het nú;

     • boels069 20 mei 2010 om 12:15

      @roelof:

      "De temperaturen MOETEN wel gemanipuleerd zijn, anders hebben we inderdaad het probleem dat Mann met zijn hockeystick wilde aantonen, namelijk de realiteit van de opwarming van de atmosfeer".

      Dat gaat mij vooralsnog veel te ver.

      Ik heb 47 jaar werkervaring, waarvan de eerste 23 jaar ook als "opgewekt meetslaafje" 🙂 van promovendi toegepaste natuurkunde.

      Ik weet uit eigen ervaring dat een echte wetenschapper niet goochelt met waarnemingen.

      Ik heb het allemaal gezien en vaak meebeleefd: wanhoop, twijfel, vermoeidheid, depressie.

      Maar ook: optimisme, vastbijten, humor en eureka.

      Soms lijken waarnemingen onbruikbaar als het gezochte effect verdwijnt in ruis en meet(on)nauwkeurigheden.

      Dan kunnen statistische methoden best wel helpen als deze toepasbaar zijn.

      Als individu mag je alles ontkennen, maar liefst wel om rationele redenen.

      Ik denk dat het volgende rationeel is:

      De weerkundige meetstations moeten voldoen aan bepaalde eisen die vastgesteld zijn door het WMO.

      De temperatuurmeethoogte van 1,5m boven het maaiveld is voorgeschreven.

      Die was ooit(?) 1m boven het maaiveld.

      De temperatuur op 1,5m is gewoonlijk hoger dan de temperatuur op 1m.

      Stel (let wel _stel_), dat de aanpassing van de 1m-meetreeksen naar 1,5m-meetreeksen niet of niet geheel juist is uitgevoerd.

      Dan kan de hockeystick daarmee verklaard worden.

      Wel knullig en eigenlijk onbestaanbaar.

      Onderhoudsrapporten van meetstations heb ik niet kunnen vinden (wat niet inhoudt dat ze niet bestaan).

      Dus mijn twijfel blijft.

   • Arjan 20 mei 2010 om 03:27- Antwoorden

    Dit blijft toch een eeuwig touwtrekken over de "juiste" statistische analyse. De vraag is hoe groot het effect is op de uiteindelijke reconstructie. Dit blijkt elke keer weer vrij klein. Niet zo gek gezien de vele onafhankelijke proxies.

 4. Neven 18 mei 2010 om 11:51- Antwoorden

  Hajo, even off-topic: volgens mij is het Pajamas TV.

  En volgens mij had je mijn uitnodiging voor een kleine weddenschap niet meegekregen. 🙂

  • Hajo Smit 18 mei 2010 om 13:18- Antwoorden

   Hoi Neven,

   Tja, pyjamas is ook een knullige naam!

   Idd had ik je uitdaging nog niet gezien. OK! Ik durf het aan. Zetten we er 100 euro op?

   Groet,

   Hajo

   • Neven 18 mei 2010 om 13:48- Antwoorden

    100 euro is mij te veel, het moet wel leuk blijven. 🙂

    Wat dacht je van 50 euro voor dit project.

    Een ander goed doel kan ook, maar het leek mij leuk om iets te nemen wat – ongeacht of AGW een groot probleem is/wordt of niet – goede kans heeft op een positief effect.

    • Neven 18 mei 2010 om 14:08- Antwoorden

     Misschien iets voor een korte blog post, waarbij de lezers een goed doel mogen voorstellen?

     • Arjan 20 mei 2010 om 03:23

      Misschien zijn er ook wel mensen die willen wedden op de gemiddelde temperatuur tussen 2035-2045, voor de "global coolers" hier.

 5. Bob Brand 18 mei 2010 om 12:35- Antwoorden

  Het is grappig dat ik het gastblog van Theo Wolters wél met plezier gelezen heb, terwijl ik het inhoudelijk helemaal eens ben met de onderstaande stellingname van Roelof.

  Heel verfrissend aan Theo's bijdrage is dat hij met enige distantie en een lichte ironie waarneemt wat er zich afspeelt op die 'Heartland Conference', die zo pretentieus en schijnbaar neutraal wordt geafficheerd als de '4th International Conference on Climate Change'. Het ICCC als opvolger van het IPCC? Jaja… 'en gij geleuft da' zouden ze bij mij in Brabant zeggen.

  Wat bijvoorbeeld een McIntyre te vertellen heeft en hoe hierop gereageerd wordt vanuit de zaal, vind ik veel interessanter dan een exacte kopie van de laatste 'agitprop' van de spin-doctors van Heartland, of het Competitive Enterprise Institute, of hoe al die clubjes ook mogen heten. Zo heb ik mij in een ondeugende bui wel eens afgevraagd hoe het 'bar-landschap' er uitziet 's avonds na zo'n conferentie… allemaal hoogbejaarde conservatieve heren, gemengd met cowboy-hoed dragende rednecks? Zoiets?

  Zou Theo misschien wat meer 'sneaky snapshots' in woord en beeld kunnen maken, en die hier plaatsen? Ik verheug me er op!

  Dit alles laat onverlet dat ik veel bewondering heb voor een Steve McIntyre, die zijn zoektocht naar de feiten (en tot op zekere hoogte zijn eigen gelijk…) onvermoeid heeft voortgezet. Ik meen zelfs een bepaalde verschuiving in McIntyre's eigen positie in het debat waar te nemen. Hij zal toch geen crypto-alarmist zijn?!? 😉 😉

  • Marcel Crok 18 mei 2010 om 12:55- Antwoorden

   Ik ben bij twee eerdere Heartland Conferenties geweest en vond het prima bijeenkomsten. Waarom? Omdat je simpelweg op een plek veel serieuze sceptici kunt ontmoeten, zoals Lindzen, Spencer, Soon, McIntyre, McKitrick, Legates, Kinninmonth, D'Aleo, Watts etc.

   Dat er ook een paar pseudowetenschappers tussen zitten nam ik op de koop toe.

   Joe Bast, de voorzitter van het Heartland Institute, moet je ook niet onderschatten. Hij is oprecht geinteresseerd in de wetenschap en heeft persoonlijk de eindredactie gedaan van Fred Singers en Craig Idso's NIPCC-rapport.

   • JvdLaan 18 mei 2010 om 22:38- Antwoorden

    Marcel, je bent toch niet serieus dat je D'Aleo, Watts and Soon serieus sceptici noemt? Je bent toch wetenschapsjournalist, dus je moet toch op de hoogte zijn van de enorme uitglijers die Watts gemaakt heeft. Alsinds 2008 maakt hij het bont. Ik heb al eerder legio voorbeelden gegeven, maar vooruit dan maar. Of kan het zijn dat je in dit voorbeeld Tamino's betoog niet begrijpt (eerlijk zeggen, op de Klimatosoof heb ik die link ook wel eens gegeven en daar zag begreep niemand het!)? http://tamino.wordpress.com/2008/04/01/how-not-to

    • Marcel Crok 19 mei 2010 om 10:47- Antwoorden

     JvdLaan,

     ik neem hen wel serieus, maar focus vooral op hun expertise. Ik waardeer Watts Surfacestations project en het is triest hoe de mainstream gelaten accepteert wat een zooitje de temperatuurmetingen zijn, ondertussen wel moord en brand schreeuwend dat jaar x weer de warmste ooit zou zijn.

     Soon neem ik serieus wat betreft de rol van de zon. Hij heeft in mijn ogen valide kritiek op hoe het IPCC met de rol van de zon omging in AR4, oa door een paper (Wang 2005) te bombarderen tot belangrijkste reconstructie van TSI sinds de Kleine IJstijd. IPCC gebruikte deze paper om te claimen in AR4 dat de rol van de zon veel kleiner is dan we tot nu toe dachten. Ik vind dat op zijn zachtst gezegd nogal gewaagd.

     D'Aleo heeft net als Watts goede stukken geschreven over de problemen met de T-metingen en houdt zich daarnaast bezig met seizoensvoorspellingen.

     Dus sorry dat ik je wellicht teleurstel, maar ik neem ze serieus en niet alleen dat. Ik heb ze alle drie gesproken, het zijn uitermate vriendelijke en redelijke mensen.

     Ik zou je willen aanraden, boek een ticket voor de volgende Heartland conferentie en maak een afspraak met ze. Dat zouden trouwens veel meer mensen moeten doen die zich alleen maar via internet met het klimaatdebat bemoeien.

     Voor het geval je denkt dat ik louter geinteresseerd ben in sceptici, dat is niet zo. Ik heb ook tientallen pro-IPCC onderzoekers geinterviewd, in Nederland uiteraard, maar ook internationaal, zoals Trenberth en Wigley van UCAR, ik ben bij het Hadley Center geweest in de UK, bij de ETH in Zurich waar ik sprak met Lohmann, Wild en Knutti en met David Rind uit de groep van Hansen. Ook dat is heel nuttig, want doorgaans zijn ook dat bijzonder aardige mensen en integere wetenschappers. Dat betekent dus dat er een oprecht verschil van inzicht is tussen verschillende wetenschappers. Het is alleen zo jammer dat er nauwelijks uitwisseling van ideeen is en het feit dat mainstream onderzoekers omwille van hun imago zich niet kunnen vertonen bij Heartland zegt wat dat betreft genoeg.

     gr Marcel

     • JvdLaan 21 mei 2010 om 10:35

      Marcel, het zijn ongetwijfeld allemaal aardige mensen, maar dat lijkt me niet relevant. Watts surface project is niet meer dan anecdotisch. Leuk al die foto's maar meer ook niet.

      Ik vind het vreemd dat je niet op de hoogte bent (of in ieder geval geen blijk geeft) van het feit dat de zg goede weerstations in de VS dezelfde trend lieten zien als alle andere weerstations bij elkaar in de VS – dus ook die met slapende wasberen in het hokje, asfalt eronder, airco's noem ze maar op, zie het antwoord van NOAA http://www.ncdc.noaa.gov/oa/about/response-v2.pdf

      Verder over Watts: die bijdrage van Goddard. Die is zo erg dat het niet eens meer fout is, zo fout is het! En de reaguurders aldaar maar klappen!

      lees meer op: http://tamino.wordpress.com/2010/05/10/goddards-f
      (ja het is Tamino, die 'alarmist' met het korte lontje, maar veel vaker een bron van hele bruikbare info).

      Kortom, ik zou eens wat kritischer zijn tegenover Watts en zijn schare volgelingen. Ik zou ook graag eens McIntyre wat kritischer willen zien t.a.v. Watts en co, maar hij heeft blijkbaar een niet-aanvalsgedrag met hem gesloten.

     • Marcel Crok 21 mei 2010 om 11:16

      Ik heb Pielke sr vorig jaar uitgebreid gesproken en die is ook goed op de hoogte van Watts' project. Pielke bevestigde dat de verschillen inderdaad kleiner zijn dan je op grond van de dramatische staat van de weerstations zou verwachten. De gang van zaken rond die Menne paper is echter te triest voor woorden. NOAA heeft zelf nagelaten metadata te verzamelen, ook al is al tien jaar bekend dat het netwerk er slecht voor staat. Dan doet een burger het uit eigen zak. Vervolgens jatten ze de data van zijn website, doen een analyse en publiceren die in de literatuur voordat Watts het zelf heeft gepubliceerd. Menne heeft de data ook niet gecheckt bij Watts. Ongehoord. Zie ook http://pielkeclimatesci.wordpress.com/2010/01/15/
      Zolang instanties als NOAA hun eigen verantwoordelijkheid niet nemen en ondertussen zich onbehoorlijk gedragen heb ik meer respect voor mensen als Watts die vanuit een bepaalde passie in hun vrije tijd een bijdrage leveren aan verbetering van de bestaande situatie.

     • JvanderLaan 21 mei 2010 om 21:37

      Marcel, wie het betaalt doet hier hier niet toe. NOAA toonde aan dat de surfacestations die door Watts als ok werden bestempeld dezelfde trend lieten zien als alle stations bij elkaar. NOAA heeft niets gejat, alleen maar een trend geprojecteerd van de stations en gepubliceerd. En het resultaat was "pretty inconvenient" voor Watts. Daar kwam de publicatie van Menne nog eens overheen (en dat is niet dezelfde als die pdf van NOAA). De reactie Pielke de oudere was ook tekenend, alleen maar zeuren over de vorm, niet over de inhoud. En die was ook niet bepaald fijn voor Watts. De knock-out kwam een paar maanden later toen Grant Foster zijn onderzoek deed (http://tamino.wordpress.com/2010/03/05/message-to-anthony-watts/). Nota bene bevestigd door Lucia, RomanM en nog meer. Jij kunt wel respect hebben voor Watts, inhoudelijk is hij passé, klaar, afgeschminkt en zal alleen maar door zijn trouwe volgelingen serieus worden genomen.

     • boels069 21 mei 2010 om 12:14

      "zie het antwoord van NOAA" (in de reply van JvdLaan)

      Ooit is de standaardmeethoogte veranderd van 1m naar 1,5m.

      Dat betekent dat er gedurende lange tijd simultaan gemeten had moeten worden met 2 meetunits om de correlatie tussen metingen op 1m en 1,5m te kunnen bepalen.

      (Ik zie daar nergens iets van terug; dat zal best aan mijn beperkte zoekvaardigheden kunnen liggen).

      Stel dat vanaf 1980(?) de meetstations geleidelijk zijn overgegaan naar de 1,5m meethoogte zonder deugdelijke correctie aan te brengen in eerder verkregen meetreeksen.

      Dan is er best wel een hockeystickeffect te verwachten.

      Voor De Bilt blijkt het verschil tussen de gemiddelde etmaal temperatuur op H10 en die van 1,5m ongeveer 2,2C te bedragen (meetreeks etmgem260 KNMI).

      Dat betekent een verschil van ~2C tussen metingen op 1m en metingen op 1,5m (als er een lineair verband is).

      Ik ga er overigens niet van uit dat het KNMI, als gerenommeerd instituut, deze correctie verkeerd heeft uitgevoerd.

  • TINSTAAFL 18 mei 2010 om 13:20- Antwoorden

   The Heartland Institute heeft verschillende toonaangevende alarmisten uitgenodigd, deze hebben allemaal afgezegd. Ik zie dit andersom niet zo gauw gebeuren, naar mijn weten zijn er nooit skeptici uitgenodigd voor vergelijkende manifestaties. Voor de IPCC bestaan er sowieso geen skecptici…

  • Neven 18 mei 2010 om 13:23- Antwoorden

   Bob, voor een kijkje achter de schermen, kun je ook terecht op de blog van (self-professed) lukewarmer Lucia Liljegren.

   • Bob Brand 18 mei 2010 om 23:38- Antwoorden

    Neven,

    Dank je – ik heb een bepaalde voorstelling van deze 'conference', n.a.v. een praatje op het American Enterprise Institute dat ik ooit mocht bezoeken. Dit is aanzienlijk minder chique, maar interessant om de foto's te zien.

    Liljegren's blog is leuk, prettige toon.

    Weinig tijd om te reageren, maar ik begrijp dat Abdussamatov weer is opgewarmd? Komisch dat de 0.3 W/m^2 TSI variatie die dit inhoudt, WEL effect zou hebben op het klimaat, en de 4 W/m^2 bij verdubbeling pCO2 niet?

    Hoe skeptisch bent u eigenlijk, heren sceptici? Blijkbaar niet zo erg, indien er maar voor eigen parochie gepredikt wordt…

  • roelof 19 mei 2010 om 13:59- Antwoorden

   @ bob: dank voor je support

 6. baksteen 18 mei 2010 om 13:33- Antwoorden

  2010 het warmste jaar? Als je de Giss temperaturen neemt die zijn adjusted door onze vriend Hansen. Je neemt gewoon de noordpool, waar geen metingen worden uitgevoerd, daarvan laat je de temperaturen rekenkundig stijgen met 4-8,6 graden voor de maand april en hoppa,
  ze wijken inmiddels maar liefst 0,3 graden af van de hadcrut temperaturen.
  Ze blijven het gewoon proberen…..
  http://wattsupwiththat.com/2010/05/17/gistemp-is-

 7. Bart Verheggen 18 mei 2010 om 16:44- Antwoorden

  De 'beschaafde en integere man' McIntyre geeft inderdaad geregeld voorzetjes, om ze dan door anderen te laten inkoppen (zoals Neven zei).

  Zie bv dergelijke 'dogwhistle-politiek' bij een vorige affaire:

  http://ourchangingclimate.wordpress.com/2009/10/0

  Dat McIntyre positief afsteekt bij de andere aanwezigen op deze 'conferentie' zegt meer over de anderen dan over McIntyre.

  • TINSTAAFL 18 mei 2010 om 17:25- Antwoorden

   Bart, heb je ooit Mann of z'n kornuiten McIntyre zien verdedigen tegen de talloze persoonlijke aanvallen?

   "Dat McIntyre positief afsteekt bij de andere aanwezigen op deze ‘conferentie’ zegt meer over de anderen dan over McIntyre." Hmm… vind ik toch weer tamelijk zuur van je, maar niet onverwacht gezien de inhoud van je blog.

 8. roelof m 18 juli 2010 om 07:10- Antwoorden

  @ boels 69

  je verwoord met deze passage precies de hele kwestie tussen sceptici en alarmisten:

  “De temperaturen MOETEN wel gemanipuleerd zijn, anders hebben we inderdaad het probleem dat Mann met zijn hockeystick wilde aantonen, namelijk de realiteit van de opwarming van de atmosfeer”.

 9. Boels069 18 juli 2010 om 09:27- Antwoorden

  @roelof m:

  Ik lees net dit:

  "Tipping point at GISS? Land and sea weight out of balance.

  ..

  The real land fraction of the Earth is of course 30%, but around 1980 GISS uses 40%, in 1988 55% – and in 1995 no less than 73%. (The high land % weighting around 1995 leads to a reduction in temperature decline due to Pinatubo volcanic cooling.)

  GISS ends up in 2007 using a land weighting of 67%.

  In general GISS defends use of larger land fraction due to their 1200km zones around land stations reaching some Ocean areas. But this does obviously not explain a land fraction that appears to go from near zero to around 70% globally during the 20th century.

  .."
  http://wattsupwiththat.com/2010/07/17/tipping-poi

  Maar dit terzijde.

  Tussen manipuleren van gegevens en het vertrouwen op onbetrouwbare gegevens zit nogal een verschil.

  Het eerste is frauduleus en het tweede is naïef.

  Zoals ik ergens eerder schreef: ik ben een twintigtal jaren een zeer opgewekt "meetslaafje" geweest van enige tientallen wetenschappers/ingenieurs.

  Voor het overgrote deel heb ik diep respect, ook omdat zij zich bewust waren dat betrouwbare waarnemingen/metingen de basis van het onderzoek is.

  Ik ben ook best begaan met de invloed van de mens op het aardse evenwicht.

  Natuurlijk pompen we een grote hoeveelheid CO2 in de atmosfeer en gaan we te keer als beschonken lieden.

  Desondanks moeten de voorziene problemen nuchter en rationeel benaderd worden.

  Het maakt mij echt niet uit of er gemeten wordt in een beerput of een bierfust.

  Het moet gewoon deugdelijk gedaan worden.

  P.S.: Inklinking van de grond is ook de oorzaak dat de zeespiegel lijkt te stijgen.

  Daarom alleen al is dijkverhoging nodig.

  (Ergens op de site van Rijkswaterstaat staat info over de N.A.P.-ijkpunten en op welke wijze er eventuele correcties worden uitgevoerd)

Geef een reactie