Theo Wolters (Voorzitter Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid):

Naar een nieuw energiesysteem gebaseerd op wind-, zonne- en kernenergie

Met de transitie van fossiele naar CO2-vrije energiebronnen komt er een grote verschuiving in de elektriciteitsprijs van brandstofkosten naar investeringskosten, of in het algemeen van operationele kosten (OPEX) naar kapitaaluitgaven (CAPEX).

Veel belangrijker voor de elektriciteitsprijs is echter het verschil in systeemkosten tussen elektriciteitsproductie op aanvraag en productie op basis van zon en wind.

Het huidige elektriciteitssysteem is afhankelijk van een markt die gebaseerd is op merit-orders, die al tientallen jaren uitstekend functioneert, maar die een substantieel deel van de gesubsidieerde CAPEX-gedreven productie niet aankan, in combinatie met een enorme vermindering van de on-demand productie. Als we het systeem niet veranderen, zullen we eindigen met frequente en langdurige stroomuitval en een zeer hoge elektriciteitsprijs.

In mijn presentatie zal ik zonne- en windenergie vergelijken met kernenergie in een elektriciteitssysteem met een sterk verminderd aandeel fossiele brandstoffen op het gebied van: productiekosten, back-upkosten, netkosten en nettostabiliteitskosten (frequentie-, traagheids- en reservecapaciteit).

Theo Wolters.

Ik zal een nieuw elektriciteitssysteem voorstellen, waarbij ik de enorme systeemkosten toewijs aan de bronnen die deze kosten veroorzaken.

Dit zal de marktfunctie herstellen en tegemoetkomen aan alle eisen van koolstofarme elektriciteitsproductie, waardoor zowel maximale netstabiliteit als de laagste elektriciteitskosten worden geboden.

***

Bron hier.

***