CO2-gehalte van de atmosfeer naar nieuw record

Kooldioxide- (Co2-) gehalte in de laatste drie jaar. In 2010 wordt een nieuw record gevestigd. Het tempo van de toename van CO2 stijgt zelfs terwijl het zou moeten dalen om de opwarming tegen te gaan.

Amsterdam, 16 juni 2010 – (van de redactie) – Het CO2-gehalte van de atmosfeer blijft toenemen. In 2010 wordt volgens de gegevens van het meetstation in Hawaii zelfs een nieuw record gevestigd. Bovendien lijkt de toename iets te versnellen. Onduidelijk is nog of dat te maken heeft met de uitbarsting van de vulkaan onder de Eyafjallajökull gletsjer op IJsland. Mogelijk is er sprake van een exponentiële versnelling van de CO2-toename.

Europa meldde als gevolg van de crisis recentelijk nog een afname van de CO2-uitstoot. De ondernemingen die deelnemen aan de Europese emissiehandel hebben hun CO2-uitstoot vorig jaar met 11,6 procent verminderd in vergelijking met 2008. Daarvan is echter niets zichtbaar in CO2 grafiek.

Het planbureau voor de Leefongeving (PBL) zag in november 2009 een scherpe versnelling van de uitstoot in voorgaande jaren: Tussen 2000 en 2005 steeg de uitstoot door fossiele brandstoffen wereldwijd met 15 procent. De voorliggende periode van 5 jaar liet nog een stijging van 6 procent zien, terwijl de CO2-uitstoot tussen 1990 en 1995 slechts met 3 procent toenam.

Opvallend is verder dat het hoge CO2 gehalte samenvalt met het warmste voorjaar ooit dat momenteel wereldwijd wordt geregistreerd (zie volgende bericht).

Bron: zeeburgnieuws.nl