Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Er is veel mis met de manier waarop NOAA wereldwijde temperatuurgegevens verzamelt, maar zelfs als ze de stedelijke hitte-effecten negeren (UHI) en de gegevens onjuist weergeven, overtreffen record lage temperaturen record de hoge temperaturen met een verhouding van 2:1. Volgens de officiële cijfers van het bureau heeft de wereld dit jaar (tot en met 21 mei) 68 nieuwe koude dieptepunten geregistreerd tegen 34 nieuwe warme hoogtepunten, aldus Chris Frey van Eike.

Deze ongelijkheid wordt nog duidelijker als men alleen naar de Verenigde Staten kijkt, waar (ook tot en met 21 mei) dit jaar in totaal 13 nieuwe lage temperatuurrecords werden gevestigd, vergeleken met slechts één voor de hitte.

Dr. Ferdinand Meeus meldt:

‘Satelliet metingen zijn duidelijk: geen opwarming in Antarctica, sinds begin metingen 1979. Het ijs is dan ook toegenomen met 661 giga ton. Tja, feiten.’

Eerder schreef hij:

‘Sinds 1979 hebben we betrouwbare satelliet metingen van het Noordpool ijs en die tonen sinds 2007 aan dat de dalende trend is gestopt. Klimaatalarm wetenschappers, Al Gore en onze media beweerden reeds in 2012 dat het Noordpool zomer-ijs binnen 10 jaar ging verdwijnen…in realiteit ligt er nu (na 10 jaar) ongeveer 1 miljoen km2 meer ijs.’

RTL meldde vorige week:

Sneller dan gedacht geen ijs meer op de Noordpool in de zomer.

Zelfs als het lukt om de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen, is de Noordpool in de zomer tussen 2030 en 2050 waarschijnlijk al ijsvrij. Dat betekent dat het zee-ijs rond de Noordpool mogelijk al tien jaar eerder gesmolten zal zijn dan werd verwacht.

Dat het zee-ijs in de zomers op de Noordpool tegen 2050 al bijna helemaal zou zijn verdwenen, bleek eerder uit het IPCC-rapport van het VN-klimaatpanel. Als de uitstoot van broeikasgassen namelijk doorgaat zoals nu en de aarde daardoor verder opwarmt, is het verdwijnen van het ijs volgens onderzoekers onontkoombaar.

Twee werelden: feiten en prognoses.

***

Bronnen hier, hier, hier en hier.

***