Is er nog een touw aan vast te knopen? De Sunday Times trekt, op basis van een klacht van wetenschapper Simon Lewis, net het verhaal in waarmee in januari Amazongate de wereld werd ingeslingerd. De alarmistische gemeenschap pakt groot uit met het nieuws: Greenpeace, NYT Green Blog, Globalwarmingisreal.com, Desmogblog en de rest van de Google Search. Komt daar op 3 juli een artikel op het sceptische Britse EUreferendum overheen, waarmee de stoelendans van voor af aan begint: de uiteindelijke bron van het IPCC voor haar claim dat 40% van het Amazonegebied een “faseovergang” zal maken als gevolg van door AGW veroorzaakte droogte, blijkt gebaseerd op een al in 2003 verwijderde educatieve webpagina van de IPAM-website.

38 reacties
Op deze website is Amazongate al hevig bediscussieerd. Rypke ontleedde de hele situatie in een artikel van 26 januari: Amazon-gate: IPCC citeert WWF verzinsel over regenwoud. De opeenvolgende IPCC-gates leidden tot grote verontrusting bij Minister Cramer die onder druk van de Tweede Kamer een PBL-onderzoek gelastte, waarvan het eindrapport toevallig morgen – maandag 5 juli – met veel tamtam aan Minister Huiziga zal worden aangeboden. Natuurlijk ga ik in de 45 minuten embargoleestijd meteen inzoomen op wat het PBL-rapport over Amazongate te melden heeft. Al was het omdat het PBL ons heeft verzocht of zij voor het rapport ook op reacties op deze website mocht teruggrijpen. De boeiende discussie in de 38 reacties op ons nieuwsdienst-artikel Overtrokken verontwaardiging over Jonathan Leake? zijn vast te vers om nog in het rapport te zijn meegenomen.

In Rypke’s artikel is al duidelijk dat er meer rammelt aan het Amazone-hoofdstuk van het IPCC dan alleen een verwijzing naar grijze literatuur. Dat blijkt ook nu weer met de fanatiek geresearchte analyse van EUreferendum. Op 2 juli bracht dit blog An alibi in flames. De 40% bron was toen nog niet gevonden. Op 3 juli had het blog beet met AmazonGate the smoking gun: de bron van de 40% claim van het IPCC, gebaseerd op de 40% claim van het WWF was in een of andere servercache gevonden en bleek dus die oude educatieve IPAM-pagina Fire in the Amazon:

Probably 30 to 40% of the forests of the Brazilian Amazon are sensitive to small reductions in the amount of rainfall.

Maar het gaat hier dus om een verhoogd risico op bosbranden in de Amazone en niet om wat het IPCC ervan maakt: een soort ecologische faseovergang (tipping point!) naar een compleet nieuw soort begroeiing van 40% van dat immens grote regenwoud. Wat heeft die Simon Lewis met zijn aanklacht nu precies ontkracht aan AmazonGate? Graag de hulp van alle reageerders om de spijker precies op de kop te slaan. Wat ik in mijn schaarse zondagse tijd zie is dat aan Lewis persoonlijk excuses zijn aangeboden omdat de Sunday Times niet zuiver is omgesprongen met zijn quotes en zijn assistentie (toezenden van bronnen) bij Jonathan Leake’s Amazongate verhaal. Lewis persoonlijke klacht maakt de Amazongate-zaak tegen het IPCC in feite alleen sterker:

Lewis said he was contacted by the Sunday Times before the article was published and told them the IPCC’s statement was “poorly written and bizarrely referenced, but basically correct”. (bron)

En dat is toch uiteindelijk waar het om ging: heeft het IPCC zijn huiswerk netjes gedaan met de Amazone claims? Of heeft mateloos en schaamteloos eenzijdig geput uit de grijze literatuur? Hieronder de IPAM-pagina voor de IPCC-gate collectioneurs en voor de mensen die naar het Amazonegebied op vakantie gaan: pas op voor bosbrandjes en vergeet die door de IPCC gefantaseerde Day After Tommorrow faseovergang …

Zie ook WUWT: Flaming the Amazon.